School in Soala

Het Vijfblad – Soala

De band tussen basisschool Het Vijfblad uit Geldrop
en l’école primaire in Soala, Burkina Faso.

Directeur: Hr.Parfait Tiendrébeogo.

April 2005. De zoon van Frans de Beer, de transportonderneming die wel eens voor de vrachtwagens voor Burkina zorgt, heeft veel bekijks van zijn zoontje op het moment dat de vrachtwagen voor vertrek naar Burkina Faso wordt geladen. Hij vindt dit interessant en wil hierover op school vertellen. Hij krijgt van Herman Bouman wat materiaal en foto’s van de truck en houdt daar in groep 4 een spreekbeurt over. De kinderen ( ze zijn 7/8 jaar oud ) vinden het erg interessant. De juffr. Van de klas juffr. Elma, is ook geïnteresseerd en aangezien de delegatie uit Burkina op komst is, bel ik haar om te vragen of zij het misschien leuk vindt om de delegatie in haar klas te ontvangen en de kinderen vragen te laten stellen. Mijn voorstel was, van te voren een wereldkaart op te hangen zodat de Chef in kan gaan op het verhaal van de jongen over het transport en kan aanwijzen wat de route van het transport was. De juffrouw van de klas, Elma Souryal, heb ik wat posters en infomateriaal gebracht om het bezoek op school wat bekendheid te geven. Door het bezoek aan groep 4, hoop ik dat ook de rest van de school misschien geïnteresseerd raakt en er in de toekomst misschien een scholencontact kan ontstaan. Mélanie- een van de delegatieleden- komt uit Koudougou en heeft goede contacten met de school in Soala, een erg afgelegen school, de enige van de ons 5 bekende scholen die niet in de streek Zimtanga ligt, maar ten noord-westen van de hoofdstad Ouagadougou.

School in Soala

School in Soala

Er volgt een aantal keren van over en weer brieven schrijven, tekeningen opsturen en de kinderen maken zelfs een heus Nederlands memory-spel, plastificeren dat en sturen het samen met de franse spelregels op. Geweldig wat een werk ze er aan besteden. In 2006 verzamelen de kinderen schoolartikelen in schoenendozen die we gaan opsturen naar Soala. Die gaan – duidelijk zichtbaar op de foto’s tussen het Gered Gereedschap – in de vrachtwagen op weg naar Burkina.

Het duurde lang voor de spullen op hun plek waren en het duurde lang voordat we een reactie kregen, maar ik kon op school uitleggen waarom dat allemaal zo moeilijk gaat en wat het verschil is in “post opsturen en post krijgen”.Het bedrag van en postzegel is bijna het dagsalaris van een leraar … en de brievenbus is heel ver weg …

In 2009 doen groep 7 en 8 van het Vijfblad mee aan Wandelen voor Water, geld bij elkaar brengen voor het bouwen van touwpompen bij de scholen in Burkina. Het Vijfblad liep €1385,38 bij elkaar en de totale opbrengst was ong. €13000 dat door Aqua for All werd verdubbeld tot €26000. In 2009 is Mélanie hier in Geldrop en wil heel graag het Vijfblad bezoeken samen met onze secr.Julienne. Op dat moment heeft de school in Soala 602 leerlingen, waarvan 400 jongens en 202 meisjes.

In juni 2010 komen Bila en Salif op school, bedanken de kinderen voor hun sponsorloop en de geweldige opbrengst. De ontvangst in de klas van juffr.Elma en juffr. Janna was geweldig.

Er komt in juli een noodkreet van Mélanie: er is hongersnood ontstaan, door de hevige regenval is de oogst mislukt en krijgen de kinderen momenteel maar 1x per2 dagen een maaltijd. Of wij ze kunnen helpen met geld om rijst , olie en groenten etc te kopen. De school heeft het erg druk en ziet geen mogelijkheid om een actie te houden en dus stort de ST.Samenwerking Geldrop-Burkina Faso de gevraagde €1500 en Mélanie zorgt dat het bij hen terecht komt. Via publicatie hebben bijna het hele bedrag weer terug gekregen in de kas, die eigenlijk voor de touwpompen was bedoeld.

Schoolklas

Schoolklas

En ja, in januari 2011 ga ik (Lucy Hermsen) zelf voor de eerste keer naar Burkina en vraag of de leerlingen wat willen maken om mee te nemen voor de school in Soala. Ze maken tekeningen foto’s en de directeur schrijft zelfs een franse brief! Dit alles geef ik af als we op woensdag 26 januari in Soala zijn. Het schetste mijn verbazing toen het hoofd van de school hr. Parfait Tiendrébeogo vertelde hoeveel kinderen er nu op zijn school zaten. Het waren er 493, waarvan 260 meisjes en 233 jongens, ik dacht : er zijn veel minder leerlingen dan enkele jaren geleden….. Wat schetst onze verbazing nog meer, een eind verderop in dat oneindige droge dorre landschap hebben ze een tweede kleine school met 3 lokalen gebouwd, zodat sommige leerlingen iets minder ver hoeven te lopen. Op dit schooltje zitten 179 leerlingen. Bij elkaar dus 672 kinderen. Wel weer méér meisjes dan jongens en dat is zeker het werk van mevr.Elizabeth die zich erg sterk maakt voor onderwijs voor meisjes en vrouwen.

De indeling van de klassen van de grootste school is als volgt:

 • CP1 + CP2 (=Cour Preparation) zijn de laagste klassen en zijn 6/7 jaar oud.
  • CP1 heeft 76 kinderen waarvan 46 jongens en 30 meisjes
  • CP2 heeft 97 kinderen waarvan 46 jongens en 51 meisjes
 • CE1+CE2 (Cour Elemantair) zijn de middelste klassen en zijn 8/9 jaar oud.
  • CE1 heeft 105 kinderen waarvan 37 jongens en 68 meisjes
  • CE2 heeft 86 kinderen waarvan 32 jongens en 54 meisjes
 • CM1 + CM2 (Cour Moyen) zijn de hoogste klassen en zijn 11/12 jaar oud.
  • CM1 heeft 72 kinderen waarvan 40 jongens en 32 meisjes
  • CM2 heeft 57 kinderen waar van 32 jongens en 25 meisjes.

We krijgen een schaap mee

We krijgen een schaap mee

De kinderen zijn allemaal erg verlegen en durven op onze vragen niet te antwoorden. We horen dat het voor heel veel kinderen de eerste keer is dat ze blanke mensen zien. Bovendien is het onderwijs ook erg streng, maar wat wil je als je 105 leerlingen in één klas hebt…… Wij hebben bij het bezoek aan deze school de indruk dat deze school toch wel de meest armoedige school is van alle scholen die we bezocht hebben. Veel mensen wonen in de dorpen rondom de school en komen ook niet veel verder dan deze dorpen. Hulp aan deze school is dan ook erg hard nodig. Ze lieten ons vol trots de volle schalen met rijst en groenten zien die de kinderen nu tussen de middag krijgen en er werd uitgebreid bedankt voor de financiële steun die we hen hebben gegeven. Toen we wilde vertrekken kregen we van de ouderraad een schaap aangeboden die we vastgebonden boven op de auto hebben meegenomen.

Ook hebben ze tijdens ons bezoek aan de 2e school, volop tekeningen gemaakt voor het Vijfblad.

Muziek maken

Muziek maken

Van 23 t/m 27 mei 2011 heeft het Vijfblad een Afrika-week. De vrijdag daaraan voorafgaand richten Simon en ik een tentoonstelling in op het podium van de school, tijdens onze reis had ik al wat spulletjes gekocht om daar tentoon te stellen. ’s Maandags werd er een theatervoorstelling gegeven door de Zongofamilie en die dag werd afgesloten met een muziekspektakel door trommelende kinderen. Ik heb ze de opdracht gegeven in die week per klas een brief aan de school in Soala te schrijven over een van te voren vastgelegd onderwerp (sport – de school- Geldrop- ons eten etc) Die week werd er gedanst, gespeeld, allerlei Afrikaanse instrumenten gemaakt, hutjes van klei en stro gemaakt. Kalebassen die wij geleverd hebben zijn beschilderd en nog veel meer. Donderdags hebben Simon en ik de film over ons bezoek aan Burkina kunnen laten zien aan de school en vragen beantwoord, ’s avonds was er een grote tentoonstelling in alle klassen en ook film voor “de groten”. Op vrijdag ben ik in alle klassen de brieven gaan ophalen die ik nog moest vertalen voordat ze op de post konden en hebben we de tentoonstelling weer afgebroken. Wat een geweldige week, en nu maar hopen dat er antwoord komt uit Soala, de enveloppe met Burkinese postzegel was al ingesloten!