Scholen

Omdat onderwijs en alfabetisering voorwaarden zijn voor ontwikkeling, wordt er veel aandacht besteed aan financiering van een aantal basisscholen, maar ook is er aandacht voor alfabetisering van volwassenen.

Het aantal kinderen dat een school bezoekt stijgt, ook voor meisjes, maar nog steeds is het aantal schoolbezoekende kinderen in Burkina Faso een van de slechtste op de wereld.