Wat kunt u doen?

U kunt ons op drie manieren helpen:

Wilt u in het algemeen onze projecten steunen dan kan dat door geld over te maken op de rekening van de Stichting Samenwerking Geldrop Burkina Faso: NL77 RABO 0159 7399 18.

Ook kunt u een of meerdere kinderen ondersteunen om op volwaardige wijze onderwijs te kunnen volgen. Meld u dan aan bij marius@vanbrugge.net , de bijdrage is € 40,00 per jaar per kind.

De Stichting Samenweanbirking Geldrop Burkina Faso heeft de ANBI status.