ANBI

De Stichting is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bankrekening: NL77 RABO 0159 7399 18 ten name van St. Burkina Faso

anbi

Het RSIN nummer van de stichting is: 8167.04.223                               KvK nummer: 41092092

Contact: Hazelaar 16, 5664 VJ GELDROP
info@geldrop-burkinafaso.nl

Onze visie, doelstelling

Beleidsplan

Bestuurders en beloningsbeleid

Jaarrekening

Jaarverslag