Samenwerking

Wij werken samen met verscheidene andere organisaties.

Wilde Ganzen

ZWO en de Stichting  hebben een zeer goede relatie met de stichting Wilde Ganzen.

Vrijwel al onze projecten komen voor verdubbeling in aanmerking, wat wil zeggen dat Wilde Ganzen een gelijk bedrag bijdraagt. Dit vergroot onze mogelijkheden aanzienlijk.

Gered Gereedschap

De stichting Gered Gereedschap geeft afgedankt gereedschap een tweede leven, en de Stichting Samenwerking Geldrop Burkina Faso zorgt ervoor dat het op de juiste plaats in Burkina Faso komt. Dankzij Gered Gereeds
chap hebben nu vele jonge vaklieden in Burkina Faso de beschikking over een eigen kist met gereedschap

Burkina Faso Platform

De stichting Burkina Faso Platform is opgericht in 2006 met als doel het versterken van de onderlinge samenwerking tussen stichtingen en organisaties die in Burkina Faso actief zijn.
De stichting verwezenlijkt haar doelen door nieuwsbrieven te versturen, informatie uitwisseling te faciliteren en door eens in de ongeveer anderhalf a 2 jaar een landelijke dag te organiseren. Daarnaast biedt zij een uitgebreid adressenbestand aan, met alle ons bekende organisaties die in Burkina Faso actief zijn.