Beleidsplan

Stichting Samenwerking Geldrop – Burkina Faso

Beleidsplan 2016 – 2018

Onze doelgroepen zijn vooral gehandicapten,  vrouwengroepen en kinderen.

Het project voor gehandicapten in 2014 – 2015, 150 stuks driewielers voor gehandicapten en gemaakt door gehandicapten is succesvol verlopen. Vooral de winkeldriewielers trekken veel aandacht in het straatbeeld oklandiziemdat het iets nieuws is. Hierdoor komen mensen er op af en kopen vaak iets van de vrouwen. In plaats van bedelen verkopen ze nu spullen en verdienen daardoor geld voor zichzelf en hun gezin. Hun startkapitaal van 100 euro moeten ze in gedeelten terug betalen. Daarna is alle opbrengst voor henzelf. In 2016 werd het project kippen fokken door gehandicapten gestart. Ook bij dit project beginnen de gehandicapten na 1 jaar een deel van de investering terug te betalen. Want op de lokale markten leveren de eieren en kippen geld op.
In 2017 zal een begin gemaakt worden met een kippenfokkerij voor een vrouwengroep in Dira.

Voor de gehandicapten in Kongoussi hebben we in 2009 al eens een soortgelijk project gesteund.  Zestig gehandicapten hebben toen elk twee ooien en één ram gekregen, waarmee ze zijn gaan fokken. Door de verkoop van de lammeren, verdienden ze geld en konden ze de voortgang en eventuele uitbreiding van het project bekostigen.
De doelstelling toen en nu was, op korte termijn het verhogen van de inkomsten van de groep gehandicapten in de strijd tegen armoede en honger. Op langere termijn een bestendig beter inkomen genereren, waardoor ze met hun families economisch beter in staat zijn te overleven.
Het werken en winst maken vergroot het gevoel van eigenwaarde. Gehandicapte vrouwen zonder inkomsten hebben een dubbele handicap, zonder eigen inkomen maken ze geen kans om een gezin te starten.
Ook in 2017 gaat het weer om zestig gehandicapten in de regio Kongoussi die in staat zullen worden gesteld om schapen te fokken.
Het project moet goed worden voorbereid: Er moet een beheerscomité worden ingesteld en alle zestig groepsleden moeten worden opgeleid in de techniek van het fokken. Zestig kleine schaapskooien moeten worden gebouwd en er moeten voeder- en drinkbakken worden aangeschaft. De dieren moeten worden gekocht en er moet veterinaire zorg worden geregeld.
Het succes van het vorige project blijkt uit het feit dat 40% van het toen geïnvesteerde bedrag door ons werd verstrekt in de vorm van een lening. Die lening is al lang afbetaald. Het terugbetaalde bedrag maakt deel uit van de investering in dit nieuwe project.

We hebben deze groep meerdere keren bezocht tijdens onze bezoeken aan Burkina. Ze vertellen met trots dat sommigen van de winst het schoolgeld betalen voor de kinderen, een ander kocht van de winst een os die hij verhuurde om het land te bewerken, anderen kochten er schapen bij.

Mooi om met eigen ogen te zien dat dit project niet alleen financieel winst geeft, maar hen ook een nog grotere winst aan eigenwaarde geeft. Ook zekerheid voor de toekomst voor zichzelf en hun kinderen.
De gehandicapten van Kongoussi vormen een hechte gemeenschap die zeer zelfbewust is. Dat hebben we aan den lijve ondervonden toen wij hen in 2013 bezochten en door hen gekapitteld werden over vermeende “toezeggingen” die we niet waren nagekomen. Vandaar dat we nu ook extra gemotiveerd zijn om hen te helpen.

Ook andere nieuwe projecten zullen zich richten op de allerarmsten in de Burkinese gemeenschap om hen een duwtje in de rug te geven waarna ze zelf verder kunnen en geld kunnen verdien voor zichzelf en hun gezin. Zo zal in 2017 het druppelirrigatieproject in Fada worden gerealiseerd. Hierdoor krijgen de 25 leden van de groupement Yanyema inkomenszekerheid.

Kinderen

Het project parrainage, mensen in Geldrop en hun vrienden en familie betalen 40 euro per kind per jaar, zodat ook kinderen waarvan de ouders de bijkomende kosten voor onderwijs niet kunnen betalen, toch naar school kunnen. Er worden momenteel al ruim 100 kinderen ondersteund. Dit project is een doorlopend project voor de komende jaren.
Los van aparte acties is er jaarlijks ongeveer 25.000 euro beschikbaar voor projecten. We gaan ook komend jaar ons weer inschrijven voor geldwerving via “Nacht van de fooien” en “Fietsen scoort”. Ook via Wilde Ganzen proberen we onze projecten gesubsidieerd te krijgen. Tot op heden heeft Wilde Ganzen veel van onze projecten ondersteund. Voor de uitvoering van alle projecten werken we samen met Le Tisserin in Ouagadougou.