Schapen fokken (1)

Schapen fokken door gehandicapten

Schapen fokken door gehandicapten

Gehandicapt zijn in Burkina is een dubbele handicap. Een groep van 60 gehandicapten in Kongoussi heeft een werkplaats waar men oa.plastic tassen maakt en stalen stoelframes “bekleed” met plastic draad. Om hun inkomen op een beter niveau te krijgen hebben ze besloten om schapen te gaan fokken. Met de opbrengst van de verkoop van melk, vlees, huiden en wol kan men een redelijk inkomen halen. Uit de opbrengst kan men tzt ook nieuwe inintiativen betalen. Een aantal van de gehandicapten hebben in 2005 een handaangedreven driewieler gekregen, waarme ze mobiel zijn en veel beter kunnen deelnemen aan het dagelijks leven.

Langzamerhand zijn gehandicapten een normaal beeld in Kongoussi en dat is heel belangrijk voor de acceptatie van gehandicapten en hun gevoel van eigenwaarde. Het project is zowel door de NCDO als Wilde Ganzen goedgekeurd. Het geld is overgemaakt naar Burkina en men is gestart met de bouw van de stallen bij de 60 deelnemende gehandicapten. Daarna koopt men de schapen en het voer en kan het fokken beginnen. Dit project levert een bijdrage aan millenniumdoel 1: uitbannen extreme armoede en honger. Voor meer informatie zie ook het filmpje op deze website of op Youtube. In januari 2011 hebben we 3 van deze schaapsfokkerijtjes bezocht. Een geweldige ervaring. Iedere gehandicapte had een schaapskooitje en was gaan fokken. Eén had enkele schapen verkocht en er een os voor gekocht om te verhuren om op het land te werken. een ander kocht er huisraad van en betaalde de schoolkosten voor de kinderen. Ook betaalt men een deel van de investering terug. Er zijn tot nu toe 2 terugbetalingen gedaan. We vinden dit een erg goed geslaagd project. zie foto’s.

Schapen fokken (1)

Schapen fokken (1)

Schapen fokken (2)

Schapen fokken (2)