Faso Danfani

Dit betekent zoiets als “Gemaakt in (Burkina) Faso” en wel geweven stoffen.

Er zijn 20 vrouwen gestart met het weven van fijne stoffen, waarvan kleding gemaakt wordt.

Zelfs de president verschijnt op de TV in kleding, die gemaakt is in Burkina Faso. Men wil de lokale economie promoten. Met dit project kunnen 20 vrouwen, die anders weinig kansen krijgen, aan de slag. Zij krijgen ook een opleiding in het weven en een aantal vrouwen ook in het beheer van het project, zoals inkoop, verkoop en beheer van de financiën. De vrouwen worden bijgestaan door 2 adviseurs van de gemeente en een vertegenwoordiger van de regionale directie voor de emancipatie van de vrouwen. Zij kunnen met dit weefwerk geld verdienen om in het levensonderhoud van hun gezinnen te voorzien. Zoals: schoolspullen betalen, eten en kleding kopen, medicijnen kopen bij ziekten. Als de kinderen naar schoolgaan dan wordt ook voorkomen dat ze in de kleine criminaliteit terechtkomen en later kunnen ze een vak gaan leren. Een deel van de investering betalen de vrouwen terug, daarmee wordt het geheel van henzelf en dat is van groot belang voor hun gevoel van eigenwaarde en eigen verantwoordelijkheid.

Dit project voorziet in de bouw van een atelier waar de vrouwen werken, er worden 20 weeftoestellen gekocht en er wordt een magazijn gebouwd voor de opslag van garens en gereed product. De kosten voor dit project zijn bijna € 15.000.

Op de foto hieronder krijgt u een indruk van de werkomstandigheden.