Projecten

Vrouwen zijn de ruggengraat van de ontwikkeling

Om één van de doelstellingen van ZWO te kunnen realiseren worden in Burkina Faso projecten uitgevoerd, die zijn aangevraagd door lokale groepen. Deze groepen moeten voor minimaal 50% uit vrouwen bestaan, omdat we hebben ervaren dat vrouwen het meest gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor ontwikkeling. Niet in de laatste plaats omdat zij er veel baat bij hebben. Een graanmolen bespaart vrouwen al gauw 2 à 3 uur zwaar werk per dag, maar kost voor iedere maalbeurt wel 25 à 50 FCFA. Dit bedrag komt ongeveer overeen met 10% van de kosten voor één dag voeding per persoon. Deze tijd kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken voor tuinbouw. De oogst van de tuinbouw geeft een noodzakelijke aanvulling op de diversiteit van het voedsel, maar levert ook geld op, waarmee men kleding en andere huishoudelijke producten kan kopen op de lokale markt.

Ondersteund worden aanvragen op de gebieden:

  • Water: waterputten voor vee, pompen voor irrigatie van tuinen
  • Gezondheid: bouw en inrichting van kraamklinieken en dorpsapotheek of tricyclettes
  • Voeding: verbouw van maïs soorten en groenten, fokken van schapen of geiten
  • Opleiding: bouw van scholen, aanschaf van leermiddelen.

Recente projecten zijn:

  • Pompe Lafia: het plaatsen van touwpompen en ecosan-toiletten en het aanleggen van tuinen;
  • Bouw van een kraamkliniek in Nimina;
  • Herinrichting van een mangoplantage in Nimina;
  • Graven van waterbekkens voor drinkwater voor dieren in Kiella, Singa, Nordé, Moméné, Warpassandé;
  • 100 tricyclettes (hand aangedreven driewielers) voor gehandicapten.