Jaarverslag

Jaarverslag van de Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso over 2020

Parrainage

Tijdens een bezoek in 2011 werd ons gevraagd om kinderen te gaan ondersteunen, waarvan de ouders de schoolspullen niet kunnen betalen, waardoor deze kinderen niet naar school kunnen. Het verzoek kwam van zowel de directeur van de school in Kourpelé als van de chef van de regio Zimtanga. We hebben de vraag serieus opgepakt en via vrienden en familie kwam er geld binnen voor de eerste 58 kinderen. De jaarlijkse bijdrage is 40 euro. Van dit geld kunnen de ouderbijdrage en de benodigde spullen worden aangeschaft. Soms wordt een deel van het geld besteed aan voedsel, omdat het kind anders met een lege maag naar school gaat en dat is niet erg bevorderlijk voor zijn leerprestaties. Onze partner in Burkina bezoekt de gezinnen en bepaalt met de ouders wat er nodig is voor de leerling. Kinderen worden ondersteund gedurende de 6 jaar dat ze op de basisschool zitten en soms ook nog op de middelbare school. In principe stopt de ondersteuning in het jaar dat men 18 wordt.

Momenteel zijn er 130 kinderen, die ondersteund worden, vooral in de hoofdstad Ouagadougou op de School Saaba B+D en de school in Kourpelé. Niet meer alleen particulieren! De school  Willemspark in Den Haag sponsort 6 kinderen. Een Soroptimistclub steunt 5 meisjes voor hun basisschoolperiode. Zij zetten zich met name in voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen. Het plaatselijke koor Melodia neemt 6 kinderen en de heren van een golfclub nemen ook een aantal kinderen voor hun rekening.

Er zijn nog enkele kinderen zonder sponsor, zoals Brice en Adjara. Voor hen worden de kosten zolang betaald uit onze reserves.

 

 

 

In het bestuur is afgesproken dat we aan financiële middelen 1 jaar aan reserve aanhouden. Mochten we om welke reden dan ook moeten stoppen dan kan onze vertegenwoordiger in Burkina nog 1 jaar ondersteuning bieden en afbouwen. Als er jaarlijks meer geld wordt gedoneerd dan nodig is voor de parrainage dan wordt het resterende bedrag gebruikt voor projecten in samenwerking met ZWO.

Projecten

In samenwerking met ZWO en Wilde Ganzen is een project gesteund voor de verbetering van hygiëne op de school Saaba B+D. Er is voorlichting gegeven aan kinderen, ouders en leraren en er zijn wasbakjes geplaatst bij elk lokaal, opdat de kinderen voordat ze naar binnen gaan hun handen kunnen wassen. Ook zijn er toiletten gebouwd zowel voor jongens als voor meisjes. Ook hier is hygiëne zeer belangrijk. Zie ook bij projecten op deze site.

De nieuwe toiletten

Openingsceremonie. In het midden een voorbeeld van een handwasinrichting, bij elk lokaal staat er een.