Peélé, irrigatieproject

Irrigatieproject Burkina Faso goedgekeurd door “Wilde Ganzen” en “Nacht van de Fooi”

Eens per jaar wordt er door studenten in verschillende steden actie gevoerd voor ontwikkelingsprojecten. Deze actie vindt plaats in mei. De studenten proberen plaatselijke cafés en restaurants er toe over te halen om voor één avond/nacht de fooienpot te besteden aan projecten in derdewereld landen. Ieder jaar wordt op deze manier zo’n 30 à 40 duizend euro bij elkaar gebracht. Samen met de subsidie die Wilde Ganzen daar nog bovenop doet is dat genoeg voor vier à vijf projecten. Het projectbedrag mag maximaal € 20.000 zijn.

Het door ons ingediende project behelst het slaan van een put in het dorp Peélé. Op die put wordt een pomp geplaatst. Door middel van druppelirrigatie wordt dan tuinbouw mogelijk gemaakt. Tevens willen de vrouwen van het dorp Peélé schapen aanschaffen om daarmee een fokprogramma op te starten. Het is dus een “commercieel” project, reden waarom ZWO een gedeelte bijdraagt in de vorm van een lening. De totale projectsom bedraagt € 26.753. Onze lening (voorschot) bedraagt € 6.860. Hiermee voldoen we dus aan de eis van NvdF dat voor hen een project maximaal € 20.000 mag kosten. De vrouwengroep in Peélé is zeer gemotiveerd. Tot nu toe gebruiken ze water uit een poel die ieder jaar in de regentijd vanuit een rivier gevuld wordt. In de droge tijd is er geen water voorhanden en moeten ze dat zo’n vier km. verderop gaan halen. De poel wordt gebruikt voor drinkwater, om kleren in te wassen en als drenkplaats voor het vee Je kunt je dus een voorstelling maken van de

hygiënische omstandigheden.
Peélé ligt veertig km. onder Ouagadougou. Vooralsnog is het daar relatief rustig.

We hebben al vaak geprobeerd om een project via NvdF goedgekeurd te krijgen. Deze keer was het eindelijk raak en valt “ons” project in de prijzen. Op 25 januari hebben we in Utrecht een presentatie gegeven voor het organiserend comité van de studenten.

Door de coronacrisis kon de actie uiteraard niet plaatsvinden in mei. Dat zal op een nader te bepalen tijdstip plaatsvinden, maar Wilde Ganzen heeft het benodigde geld nu al beschikbaar gesteld zodat de uitvoering van het project inmiddels gestart is.

Irrigatieproject Peelé

Bidons vullen met drinkwater in Peelé