Commissie ZWO

Commissie ZWO van de Protestantse Kerk Geldrop-Mierlo

ZWO staat voor Z(ending), W(erelddiaconaat) en O(ntwikkelingssamenwerking).

De activiteiten zijn met name gericht op de financiering en begeleiding van ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso. Het benodigde geld wordt in de eerste plaats opgebracht door de leden van de kerk, zo mogelijk met een bijdrage van Wilde Ganzen en andere subsidieverleners. De projecten kunnen mede gefinancierd worden door belangstellenden buiten onze plaats en/of kerk.