Wie zijn wij?

In Geldrop werken samen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking:

De Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso

Opgericht om vooral de activiteiten aan te sturen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, contacten te onderhouden met andere organisaties en fondsenwerving. Gered Gereedschap voorziet – op aanvraag – organisaties in Burkina Faso van sets opgeknapt gereedschap op velerlei gebied. Daarnaast onderhoudt de Stichting de contacten tussen 4 scholen in Geldrop en 1 school in Oirschot met 5 scholen in Burkina Faso.

en

De Commissie ZWO van de Protestantse Kerk Geldrop-Mierlo

ZWO staat voor Z(ending), W(erelddiaconaat) en O(ntwikkelingssamenwerking) dit is een commissie van de Protestantse Gemeente Geldrop-Mierlo.

De activiteiten zijn met name gericht op de financiering en begeleiding van ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso. Het benodigde geld wordt in de eerste plaats opgebracht door de leden van de kerk, zo mogelijk met een bijdrage van Wilde Ganzen en andere subsidieverleners. De projecten kunnen mede gefinancierd worden door belangstellenden buiten onze plaats en/of kerk.