Projecten in aanvraag

Er worden in Burkina voortdurend aanslagen gepleegd op dorpen door diverse groeperingen. De bevolking vlucht uit het dorp weg en de terroristen vernielen de huizen en roven de oogst en de veestapel. de familie van Hamidou Ouédraogo  is ook gevlucht uit het dorp Tao in het noorden naar een dorp Doulougou in het midden van het land. Hamidou heeft een stuk grond gekocht, waarop de vluchtelingen zijn gehuisvest.