Projecten in aanvraag

Projecten, stand van zaken begin juni 2020.

Onze partner Viviane heeft een 7-tal projecten voorgesteld om te laten uitvoeren.

  1. In Koubri, 30 km van Ouaga, wil een groep van 30 gezinnen, totaal 269 personen, een ½ ha via druppelirrigatie gaan bevloeien. Opbrengst voor eigen gebruik en het meerdere om te verkopen.
  2. In Zanré, 185 km ten oosten van Ouaga wil een vrouwengroep een restaurant beginnen om geheel zelfvoorzienend te worden.
  3. In Kiritenga, een dorp met 10.000 inwoners, wil men een waterpomp, want de bestaande put staat regelmatig droog en dan moeten de vrouwen en meisjes km’s lopen om drinkwater te halen.
  4. In Rôlôh, een dorp met 12.000 inwoners, is dezelfde vraag als in Kiritenga, maar daar wil men ook een groentetuin aanleggen. Opbrengst in eerste instantie voor eigen gebruik, maar het meerdere verkopen de vrouwen op de markt.
  5. In Goabga, met dezelfde vraag als Kiritenga. Er is een pomp, maar die functioneert niet wegens te ondiepe boring. Tevens is het beheer niet goed geregeld. Het beheer is nu essentieel onderdeel van het project.
  6. In Ouaga wil men “straatmeisjes en jonge moeders” een opleiding geven, zodat ze in een gezin kunnen gaan werken
  7. Toiletten, inclusief handwasgelegenheid voor een scholencomplex aan de rand van Ouaga. Tevens worden bij elk lokaal een handenwasgelegenheid gemaakt, opdat de leerlingen voordat ze het lokaal betreden hun handen kunnen wassen. Dit in het kader van Covid-19 en een verbeterde hygiëne. Er is ook voorzien in een voorlichting over hygiëne. Op deze school zitten veel van de parrainage kinderen.

Alle bovenstaande projecten hebben een budget van circa 15.000 euro en zijn in principe subsidiabel door Wilde Ganzen.

Naast project nr. 7 is er nog geld voor 2 projecten.

Tijdens de ZWO-vergadering van 9 juni hebben we onze voorkeur uitgesproken voor project 1. Maar er moet ook meer informatie komen over project 2. Zoals: zijn er meerdere restaurants in het dorp, hebben de vrouwen ervaring met het beheer van een zaak, kan het project uitgebreid worden met groenteteelt en het fokken van kippen en of varkens, etc , want dan kunnen we het indienen bij het Anton Jurgens fonds. Als het door dit fonds wordt goedgekeurd dan betaalt het fonds alle kosten. Project 1 past in ons beleid om groepen een duwtje in de rug te geven, zodat ze daarna zelfstandig verder kunnen.

Projecten 3, 4 en 5 lijken veel op elkaar en we stellen voor dat onze partner Viviane een keuze maakt.

Project 6 vinden we onvoldoende onderbouwd. Zo’n opleiding moet door de overheid opgezet worden, zoals Aides Familiales. We hebben Viviane daarom geadviseerd om bij Aides Familiales te gaan praten.

Project nr 7 is reeds bij Wilde Ganzen ingediend voor subsidie. Mogelijk krijgen we meer subsidie in het kader van projecten, die helpen om het corona virus te bestrijden.

 

Simon v.d. Maal, 12-06-2020