Parrainage

Het project “parrainage” beoogt het ondersteunen van kinderen in Burkina Faso teneinde ze in staat te stellen naar school te gaan, op school te blijven, en op volwaardige wijze het onderwijs te volgen. Het gaat om kinderen in het basisonderwijs, waar mogelijk doorlopend tot in het voortgezet onderwijs, waarvan de ouders/verzorgers niet de mogelijkheid hebben dit zelf te bekostigen.
De ondersteuning wordt betaald uit bijdragen van mensen Nederland die door de Stichting gekoppeld worden aan een of meerdere kinderen. In samenspraak met de school en de ouders/verzorgers wordt zoveel mogelijk individueel bepaald hoe de bijdragen worden besteed.
Er is in principe geen rechtstreeks contact tussen sponsors en de kinderen. Waar mogelijk worden aan het einde van elk schooljaar de schoolresultaten van de betreffende kinderen doorgegeven aan de deelnemers.