Faag-Taaba

Dit project voorziet in de aanleg een pomp, voorraadtank en druppelirrigatiesysteem  voor groentetuinen van een centrum waar kwetsbare kinderen kunnen verblijven, waarvan de ouder(s) ver weg wonen, zodat de kinderen naar de basisschool of middelbare school kunnen gaan. Er wonen 21 leerlingen in gastgezinnen en 26 in het centrum, evenals hun verzorgers. De opbrengst van de tuinen moet het centrum selfsupporting maken. De gekweekte groenten zijn voor de kinderen en de staf en voor de verkoop op de lokale markt. Bijzonder aan dit project is dat men gebruik heeft kunnen maken van een druppelirrigatieproject in Fada N’Gourma, dat ook door Wilde Ganzen is gesubsidieerd, en reeds is uitgevoerd. Er wordt een terrein van 1000 m2 bevloeid door slangen waarin gaatjes zitten, zodat het water alleen bij de planten terechtkomt. Dit is van groot belang in een land waar het erg droog is en de regen vooral in de maanden juli, augustus en september valt en verder niet. De pomp levert ook drinkwater voor het centrum, maar ook voor de plaatselijke bevolking. Het centrum wil een integraal onderdeel zijn van de gemeenschap. Ook is in dit project voorzien in de opleiding voor de tuinders, zodat men beter weet wat men moet doen om een betere en gezondere oogst kan krijgen. De kosten van dit project zijn minder dan € 9.000.

Deel van het terrein met gebouwen.
Hier nog de hand aangedreven pomp,
maar straks aandrijving met een motor op zonne-energie.