Huizen voor onderwijzers

Bouw van 2 huizen voor onderwijzers in Dapelgo/Bouloumtenga

Bouw van 2 huizen voor onderwijzers in Dapelgo/Bouloumtenga

In 2004 is een basisschool gebouwd tussen 3 dorpen in zodat de leerlingen uit elk dorp even veel moeten lopen om naar school te kunnen. Er is gestart met 55 leerlingen en 1 leerkracht. Intussen zijn er 212 leerlingen en moeten er nodig 2 leerkrachten bij, maar die komen niet als er geen huizen voor hen zijn. Gaan werken op een school, die ver van de bewoonde wereld ligt hoort ook in Burkina niet tot de favoriete plaatsen. Daarom heeft het oudercomité een aanvraag ingediend voor 2 huizen. Het Jan van Brabant college in Helmond heeft in april van dit jaar een actiedag gehouden onder andere voor dit project. Er is genoeg geld opgehaald om met de subsidies van Wilde Ganzen en de NCDO de 2 huizen te kunnen realiseren. Twee van de leerlingen, die mede de actiedag hebben georganiseerd gaan in januari 2008 mee met de officiele delegatie en zullen de school in Dapelgo bezoeken. Zij kunnen dan hun medeleerlingen vertellen wat ze beleefd en gezien hebben. Zowel de NCDO als Wilde Ganzen hebben het project goedgekeurd, dus men kan starten zodra het geld is overgemaakt naar Burkina.

Met Désiréé en Veerle, de leerlingen van het Jan van Brabant college, hebben we de school bezocht. We werden enthousiast ontvangen met dans en muziek en toespraken door één van de chefs van de drie dorpen en de directeur van de school. We hebben gezien dat de gezinnen van de twee leraren inwoonden bij andere leraren. Een situatie, die Veerle de opmerking ontlokte: dat zou toch niet mogen! Dat is bij ons ondenkbaar. Veerle en Désirée waren blij dat ze voor dit project hadden gekozen. Als alles goed gaat staan de huizen er vóór eind 2007. Met dit project dragen we bij aan millenniumdoel 2: alle meisjes en jongens gaan naar school. Bij ons bezoek in januari 2008 heben we gezien dat de huizen klaar waren. Twee leerlingen van het Jan van Brabantcoillege te Helmond waren lid van de delegatie en hebben met eigen ogen kunnen zien waar het geld dat met hun actie is opgehaald aan besteed is. Zie foto’s

Huizen voor onderwijzers

Huizen voor onderwijzers

Gebouwd met hulp van ZWO

Gebouwd met hulp van ZWO