Geitenfokkerij Fada N’gourma

Een groep werkloze jongeren heeft een project ingediend om een geitenfokkerij op te starten. De geiten worden verkocht voor het vlees en de huid. Naast het fokken van geiten wil men ook aan tuinbouw doen, want de mest van de geiten kan op de tuin gebruikt worden en de restanten van de tuin voor de geiten.

Men start met 100 geiten. Indien de fokkerij goed loopt wil men uitbreiden en de groep vergroten. Hierdoor kunnen dan meerdere jongeren aan de slag. De uitbreiding betaalt men zelf. De groep bestaat uit 18 jongeren, 15 mannen en 3 vrouwen. De plaatselijke dierenarts zorgt voor veterinaire begeleiding, om te voorkomen dat er ziekten uitbreken onder de geiten. De veearts leert de jongeren om het gedrag van de dieren goed in de gaten te houden en afwijkingen te constateren en te rapporteren. Het project is goegekeurd door de Wilde Ganzen en de NCDO. Het budget is 13.513 euro.