Geschiedenis

Hoe het begon

De Commissie ZWO in Geldrop bestaat al sinds ongeveer 1965. De eerste 12 jaar werd ieder jaar een ander project gekozen. Het probleem daarmee was, dat terugkoppeling naar de kerkelijke gemeente moeilijk was, omdat er nauwelijks informatie beschikbaar kwam.

Projecten

In 1977, na het bezoek van Herman Bouman aan Burkina Faso (toen nog Opper Volta geheten), werd besloten om voortaan de aandacht op één land te richten. De gedachte daarachter was, dat als je mensen helpt, ze op je rekenen. Je kunt ze niet in de steek laten. Dit is voor de eigen achterban in Geldrop ook aantrekkelijker en de mensen raken daardoor ook meer bij het werk betrokken. Sinds die tijd werden daardoor contacten met Burkina Faso intensiever en nam het aantal projecten toe. Ook het aantal aanvragen nam en neemt hand over hand toe, zozeer zelfs, dat er veel meer projectaanvragen zijn dan we kunnen financieren. Sinds 1977 zijn ruim 100 grotere en kleinere projecten gesteund voor een bedrag van ruim 2 miljoen Euro.

Uitwisseling

Na het eerste bezoek van Herman Bouman is het traditie geworden, dat eens per drie jaar een delegatie – op eigen kosten – vanuit Geldrop naar Burkina gaat voor een bezoek aan diverse projecten. In een tussenliggend jaar komt een delegatie vanuit Burkina naar Geldrop. Hiervoor worden de kosten door ZWO, en de laatste jaren ook door de gemeente Geldrop-Mierlo, betaald. Het doel hiervan is: de contacten levend houden en vooral: over en weer de achterban informeren en betrekken bij het werk.