graanmolen

Graanmolen voor de vrouwen van Sakoinsé

Graanmolen voor de vrouwen van Sakoinsé

graanmolen

graanmolen

Het zijn de vrouwen van Burkina Faso die de ruggengraat vormen van de ontwikkeling van het land. Zij zijn verantwoordelijk voor de kinderen, voedsel, kleding etc. Het klaarmaken van het dagelijks eten is tijdrovend. Daarom willen alle vrouwengroepen graag een graanmolen want dat gaat in elk geval het kneuzen en malen van het graan stukken sneller. De hoeveelheid voor het dagelijks eten gaat met een graanmolen in zo’n tien minuten. Anders moeten de vrouwen eerst een uur stampen om het harde graan te kneuzen en daarna nog 1 à 1,5 uur malen tussen twee stenen voordat ze het meel hebben voor de pap, het dagelijks voedsel. Door de molen krijgen ze vrije(?) tijd, die ze kunnen gebruiken om op het land te werken of om een klein handeltje op te zetten, waardoor ze geld kunnen verdienen voor o.a. de bijdrage voor het gebruik van de molen, maar ook voor schoolgeld voor de kinderen en de aanschaf van kleding of huisraad.

Ook de vrouwen van Saikonsé hebben een aanvraag ingediend voor een graanmolen. Vanwege hun beider zeventigste verjaardag besloten de heer en mevrouw Peters om dit project te adopteren. Er is een filmpje gemaakt van een graanmolen en van het malen met stenen en er was een hoek waar twee maalstenen lagen en potjes met de graansoorten die in Burkina verbouwd worden en nog enkele andere attributen uit het dagelijkse Burkinese leven.

Door de genodigden een bijdrage te vragen werd een groot deel van het benodigde bedrag opgehaald. Het ontbrekende deel vult ZWO aan, mogelijk met steun van Wilde Ganzen waar dit project ook is ingediend.

{mp4}Sakoinse|400|304{/mp4}