Informatiebulletin 30

INFORMATIEBULLETIN 30

November 2005

Voor u ligt het bulletin van november 2005, het 30ste in een lange reeks. Het bezoek uit Burkina ligt al weer ver achter ons. Toch kijken we daar nog even kort op terug. Ook besteden we aandacht aan de scholencontacten. Deze keer is basisschool de Korenbloem uit Oirschot aan de beurt. Deze school onderhoudt contacten met de school van Zimtanga. Tijdens het bezoek van de delegatie vond ook “Let’s meet Africa” plaats, een korte impressie.

 • Terugblik bezoek Burkina
 • Contacten van scholen uit de regio met Burkinese scholen
 • Let’s meet Africa
 • Regenboogfestival en Andere Mert
 • Erwtensoepactie
 • Diversen 

1. Terugblik bezoek Burkina.

Op maandag 13 juni heeft de delegatie uit Burkina de thuisreis aanvaard. Ze zijn drie weken hier geweest, en hebben in totaal bij tien verschillende gezinnen gelogeerd. Vol lof waren ze over de gastvrijheid, maar samen met het drukke programma leverden de vele verhuizingen weinig momenten op om tot rust te komen. Aan dit punt moeten we een volgende keer meer aandacht besteden.

Als gevolg van de situatie in Burkina, waar door de droogte en door de sprinkhanenplaag sprake is van hongersnood, werden drie weken door hen als zeer lang ervaren. We moeten ons misschien een volgende keer beperken tot twee weken.

Door de chef werden de bezoeken aan ziekenhuizen en scholen als waardevol ervaren, en uiteraard was Mélanie, als vroedvrouw zeer geïnteresseerd in medische zaken zoals ziekenhuisbezoek en een bezoek aan “Zuidzorg”.

We zijn ook ontvangen door de Eindhovense brandweer en ambulancedienst. Dit was voor ons allemaal een zeer verrassende ervaring, en hier kon het schrijnende verschil tussen medische zorg in Nederland en in Burkina Faso niet duidelijker gedemonstreerd worden.

Ook het bezoek aan professor v.d. Hemel, de geestelijke vader van de couveuses was zeer leerzaam. Melanie kan nauwelijks wachten om met de couveuses aan de slag te gaan, maar eerst zal zij daar een opleidingscursus moeten organiseren.  

Julienne, als projectverantwoordelijke in Burkina was vooral geïnteresseerd als het om zaken ging die met de directe projectuitvoering te maken hadden.

De programmaonderdelen met en toeristisch karakter mochten voor de leden van de delegatie best wat minder in aantal. Het wederzijds contact is belangrijk, en in dat kader was het deelnemen aan de kerkdienst in het Kruispunt en aan de mis in de kerk van Zesgehuchten een waardevol programmaonderdeel. Hier zij overigens vermeld dat de belangstelling bij de diverse ontvangsten in Geldrop in mager contrast staat in vergelijking met het onthaal dat Geldroppers in Burkina te beurt valt.

Het jubileum van Carline Engelfriet is op de basisschool de Bron gevierd in aanwezigheid van de Burkinese gasten, en tijdens dit feest is met allerlei activiteiten in totaal 1600 Euro bijéén gebracht voor de basisschool in Kargo. Dank aan Carline en ieder die zich hiervoor heeft ingezet!

Een blijvende herinnering aan het bezoek is te zien in het regiobos aan de Mierlosedijk in Nuenen: een vijftal zwarte elsen is daar door de delegatieleden geplant als herinnering aan de bomen die door Geldropse jeugd in 2000 in Zimtanga zijn neergezet.

Al met al kunnen we terugzien op een geslaagd bezoek, en met een aantal punten kunnen we bij een volgend bezoek rekening houden.

2. Contacten van scholen uit de regio met Burkinese scholen.

Deze keer is basisschool “de Korenbloem” uit Oirschot aan de beurt. De delegatie is op bezoek geweest bij deze school. De ontvangst daar was allerhartelijkst en goed georganiseerd. De school waarvan mevrouw H. van den Bos de directeur is heeft contacten met de basisschool van Zimtanga ( directeur Maxime Ouédraogo)

De “Korenbloem” heeft actie gevoerd voor de school in Zimtanga, en heeft  € 2000 bij elkaar gebracht. Van dat geld heeft mevr. van den Bos een digitale camera gekocht, die door Herman Bouman is meegenomen en afgegeven aan de oudercommissie van de school in Zimtanga.

Bij het bezoek van Herman in 2004 is over diverse onderwerpen gesproken. Onder andere over de wens van de reconstructie van de keuken, waar de maaltijden bereid worden voor de kinderen. Daarnaast was er dringend behoefte aan de reparatie van alle kapotte “tables-bancs”. Dat zijn de bekende ouderwetse banken, waar de tafel aan vast zit. Bij ons zaten vroeger niet meer dan twee kinderen in zo’n bank, maar in Zimtanga propt men er vier in (en soms 5, als het kleine kinderen zijn).

Men is op deze school erg blij met de contacten met de Korenbloem.

Herman heeft enkele mooie foto’s van de school in Zimtanga afgedrukt, voor de school in Oirschot, en in februari is er een film over Burkina vertoond met aansluitend een vragenrondje door de kinderen. 

Ook in februari 2005 hebben Poppe Boonstra en zijn broer Gerben een bezoek gebracht aan de school in Zimtanga namens ZWO.

Zoals gezegd is de delegatie uit Burkina op bezoek geweest bij de school in Oirschot en wel op 2 juni. Een moeder van één van de leerlingen was vroedvrouw en gaf samen met Melanie antwoorden op vragen van leerlingen van groep 7. Dit leverde de nodige hilariteit op. Het was een zeer geanimeerd bezoek, uitstekend georganiseerd door het team van “de Korenbloem”. 

In het najaar gaat de school weer een actie organiseren voor Zimtanga.

3. Let’s meet Africa

Op zaterdag 21, en zondag 22 mei heeft in het beursgebouw in Eindhoven de jaarlijkse manifestatie “Let’s meet Africa” plaatsgevonden. De tweede dag heeft de chef uit Zimtanga de opening verricht. ZWO was beide dagen aanwezig met een stand en delegatieleden zorgden voor de nodige ondersteuning. Ieder jaar is het weer een kleurrijke, vrolijke happening, met veel Afrikaanse muziek en hapjes.

Vrijwel ieder Afrikaans land is vertegenwoordigd. Commercie staat naast idealisme en maakt er zodoende een bont geheel van.

We hebben geprobeerd ons couveuseproject te promoten en verder zoveel mogelijk te informeren over het hoe en wat van onze contacten met Burkina. Soms levert dat interessante gesprekken op, maar het is vooral een ontspannende ervaring erbij te zijn. Voor het geld hoeven we het niet te doen, maar toch heeft de verkoop een  kleine 300 Euro opgebracht.

4. Regenboogfestival en Ander Mért

Het was prachtig weer op de laatste zondag van september. Maar zeker niet alleen daardoor was het genieten geblazen in de kasteeltuin van Geldrop.

Om 12.00 uur begon hier het Regenboogfestival dit jaar voor het eerst gecombineerd met de Andere Mért”. Voor diegenen onder u waarbij geen belletje gaat rinkelen: De Andere Mert biedt plaats aan verenigingen en organisaties die een duurzame leefstijl promoten en verder zijn ook organisaties zoals ZWO, Amnesty, Unicef en nog vele anderen aanwezig. Het Regenboogfestival staat voor muziek, dans en culinaire versnaperingen uit verschillende culturen. Voor de kinderen was er een optreden van theatergroep Snoef.

Zoals gezegd, het was prachtig weer en het was een drukte van belang. Er heerste de hele dag een ongedwongen gezellige sfeer, zodat de geplande eindtijd 17.00 uur niet helemaal gehaald werd.

De muziek en dans werkten aanstekelijk, en tussendoor werden er bij de diverse kraampjes goede zaken gedaan, of nog belangrijker goede gesprekken gevoerd en voorlichting gegeven.

De combinatie van beide festiviteiten was een zeer geslaagde en zal ook zonder twijfel volgend jaar zijn vervolg vinden. ZWO zal dan zeker weer van de partij zijn.

Wilt u meer weten over het Festival en de Mért, neem dan een kijkje op www.geldrop.milieudefensie.nl

5. Erwtensoepactie

Op zaterdag 19 november vindt de jaarlijkse erwtensoepactie weer plaats in het Kruispunt. De afgelopen jaren steunden we het ziekenhuis in Laslea (Roemenië met onze actie maar dit jaar zijn we teruggekeerd naar Rwanda. De contacten met Roemenië liepen nogal stroef via Ottendorf en in samenspraak met hen is besloten om dit jaar voor iets anders te kiezen.

Dit jaar gaan we proberen om een basisschool in Rwanda aan een basisvoorziening te helpen. Het water voor het schoonmaken van vloeren en toiletten moet door de leerlingen met flessen en lege blikken onder in het dal gehaald worden. Bij een kleuterschool in Umubano is met succes een regenwaterreservoir aangelegd, en dat willen we nu ook mogelijk maken bij een basisschool in Murambi.

De school van Murambi ligt ver buiten de stad. De dichtstbijzijnde plaats is Kirinda op zo’n 6 km, en hier is ook een grote Presbyteriaanse gemeente, die de school beheerd.

Er zijn 520 leerlingen verdeeld over tien klassen. De eerste, tweede, vierde en vijfde klas zijn gesplitst, en alleen de derde en zesde kennen geen parallelklas.

Voor de tien klassen zijn acht docenten aanwezig,vandaar dat klas 1a en 2a s’morgens les hebben en 1b en 2 b s’middags. De school heeft 9 lokalen, en met behulp van een gift van vorig jaar is de vervallen staat van het gebouw enigszins hersteld. Op dit moment zijn betere hygiëne en schoolmaterialen een eerste vereiste. Een waterreservoir en cementen vloeren staan op het verlanglijstje. Ook woordenboeken voor de docenten zijn welkom omdat naast het Kinyarwanda, de officiële taal, ook les in Engels en Frans wordt gegeven. Frans is niet zo moeilijk omdat dat vóór 1994 de tweede taal was, maar bij Engels kunnen de leraren nog wel een extra steuntje gebruiken.

U kunt zaterdag 19 november weer de bekende activiteiten verwachten. Als u nog spullen heeft voor de rommelmarkt, dan kunt die inleveren bij het Kruispunt op dinsdag de 15e, woensdag de16e en donderdag de 17e november telkens van 19.00 tot 21.00. Als u niet in staat bent om de spullen zelf te brengen, bel dan even.

6. Diversen

 • Oplegger met goederen aangekomen in Ouagadougou.
  Na een aantal omzwervingen in verband met de onlusten in Tomé is de oplegger veilig aangekomen in Ouagadougou. De spullen zijn meer dan welkom, en er wordt nu geprobeerd om de oplegger te verkopen, zodat de leningen kunnen worden terug betaald.
 • Verenigingsdag in Mierlo.
  Zondag 26 juni was ZWO met een stand aanwezig op de verenigingsdag in Mierlo. Het was een stralende dag, en er was veel publiek op de been. Naast het geven van informatie is er voor ca. 120 Euro verkocht. Het is belangrijk dat ZWO ook in Mierlo aan de weg timmert, en zodoende de bewustwording ook in een groter Geldrop/Mierlo stimuleert.
 • Inzameling van kleding en andere zaken.
  Tot nader order hebben we moeten besluiten om de inzameling van kleding en overige zaken stil te leggen. Het vervoer naar Burkina vormt een probleem, en bovendien beschikken we sinds het wegvallen van de oude Morgensterschool niet meer over goede opslagruimte.