Informatiebulletin 32

INFORMATIEBULLETIN 32

April 2007

Een tijdlang is er geen informatiebulletin van ZWO verschenen. Met dit aprilnummer nemen we de draad weer op.

Inhoud:

 • Wendemi uit Kokologho
 • Project van ZWO Leusden
 • Latrines voor Sokuraba
 • Nog meer Kokologho
 • ASECD in Ouagadougou
 • Allerlei

1. Wendemi uit Kokologho

In ons vorig bulletin schreven we over Wendemi, een gehandicapt kind uit het dorp Kokologho. Uit de foto in het vorige bulletin is moeilijk op te maken of het een jongetje of een meisje betrof. Welnu het blijkt om een jongetje te gaan en niet om een meisje zoals we toen zeiden. Hij is in Koudougou geweest, heeft daar een prothese gekregen. De laatste berichten, van 9 januari 2007, zijn dat het goed gaat met hem, dat hij aardig kan lopen en dat hij daardoor naar school kan. Roeland van den Bos heeft hem ontmoet tijdens zijn recente bezoek aan Burkina.

2. Project van ZWO Leusden

Vorig jaar, op zondag 7 mei, zijn een viertal leden van ZWO naar Leusden geweest om voorlichting te geven over het door hen gekozen project: het vervangen van de irrigatiepomp van het dorp Dougré. Die vervanging was nodig geworden omdat vandalen (ook daar!) de olie uit de oude pomp hadden gestolen. De vrouwen hebben daar onvoldoende op gelet op het moment dat ze de pomp starten, en de pomp was helemaal vastgelopen. Dit zal hun door deze ervaring geen tweede keer overkomen. Het gevolg was dat zo’n 130 vrouwen niet meer goed op hun stukje grond konden werken, want zonder irrigatie groeit er niets in dat droge klimaat.

U kunt natuurlijk zeggen “eigen schuld, dikke bult…”. We hebben tenslotte veel meer projecten in aanvraag, en we kunnen niet alles realiseren. Maar door de medewerking van de gemeente in Leusden is dat toch gelukt.

In twee kerkdiensten hebben we op 7 mei verteld waar het om te doen was, we kregen de gelegenheid om de collecte van harte aan te bevelen en we konden spullen verkopen. Op die zondag is voor ongeveer 700 Euro opgehaald. Het project kost echter ruim 6.000 euro, wat betekent dat we zelf ongeveer 2.500 euro moeten opbrengen. In Leusden kregen we echter de toezegging, dat in het najaar er ook altijd een actie is en dat we ook mogen meedelen in de opbrengst van die actie. Dat is gebeurd en ook daarvan mochten we een bedrag van ruim 700 euro ontvangen, waarmee het totaal van de bijdrage van Leusden op € 1.461 kwam. ZWO draagt daar nog € 1.100 aan bij, zodat we binnenkort de aanvraag kunnen honoreren, als de Wilde Ganzen en de NCDO het project hebben goedgekeurd. We houden u op de hoogte.

3. Latrines voor Sokouraba

Het afscheid heeft plaatsgevonden en heeft voldoende opgebracht om een project van het bouwen van latrines te financieren.

Deze wat cryptische zin laat zich als volgt vertalen: Ons oud-gemeentelid en vervent supporter van Burkina Faso, Luurt Boonstra, heeft zijn afscheid gevierd uit het onderwijs. Hij had daarvoor het project voor de bouw van 25 latrines in Sokouraba gekozen als afscheidscadeau. Op het feest hebben zijn vrienden en collega’s ongeveer € 1.000 geschonken. Met de bijdragen van de Wilde Ganzen en de NCDO komt hiermee het totaalbedrag op € 2.500, voldoende voor de bouw van 25 latrines. Het project is inmiddels bij de genoemde instanties ingediend, zodat binnenkort met de bouw begonnen kan worden.

Het lijkt ons passend om op deze plaats Luurt Boonstra zowel te bedanken als te feliciteren. Voor zijn afscheid en voor het feit, dat het gelukt is weer een project te realiseren. En natuurlijk wensen we hem alle goeds toe, opdat hij nog jaren van zijn pensioen mag genieten.

4. Kokologho

Kokologho ligt op ongeveer 35 km. ten zuiden van Ouagadougou. Het is een tamelijk uitgestrekt dorp met ongeveer 3.500 inwoners, maar het kunnen er ook makkelijk 5.000 zijn omdat een aantal wijken soms wel en soms niet wordt meegeteld. In dit dorp (het dorp van Wendemi) woont, hebben we enkele projecten kunnen financieren: de bouw van een alfabetiseringscentrum, een tuin voor vrouwen, een graanmolen en gereedschappen voor aankomende vakmensen.

In het dorp werken, zoals eigenlijk in bijna ieder dorp, timmerlieden, metselaars, kleermakers en monteurs die auto’s, fietsen en bromfietsen repareren. Deze vakmensen hadden aangeboden om jongelui op te leiden in hun vak. Het aloude meester – gezel systeem. Zeer praktisch, maar hoe dat te realiseren? Jaren geleden hebben ze ons daarom gevraagd om de nodige gereedschappen ter beschikking te stellen. Dat hebben we kunnen doen door met de laatste zending van (gered) gereedschappen van 2005. De berichten over dit project zijn goed: de jongelui doen goed werk. Of ze later ook zelfstandig aan het werk kunnen zal nog moeten blijken. We blijven dit volgen. De tuinen van de vrouwen: Ook dit project is tot stand gekomen en de vrouwen zijn al ijverig in de weer geweest. Omdat de oogst nog niet helemaal binnen is, kunnen we nog geen getallen geven. Ze hebben uien, tomaten, kool en courgettes geplant en al gedeeltelijk geoogst. Nog niet duidelijk is, hoeveel ze hiervan hebben kunnen verkopen. Hoe dan ook, zowel voor de vrouwen en hun familie als voor anderen in het dorp is het een verbetering in het voedingspatroon.

Ook is er een graanmolen gebouwd. Sinds 1 januari 2007 is die operationeel. Tezamen met een soort zemelverwijderaar. Dit wat ingewikkelde woord is de vertaling van “moissonneuse”, wat volgens het woordenboek maaimachine betekent, maar in dit geval zeker niet. Dit apparaat verwijdert de zemelen van het graan. Normaliter moet het graan eerst gestampt worden, u weet wel: de vijzel met de stamper – een bar zwaar en langdurig werk. Daar is nu sinds kort (althans in Burkina Faso) een machine voor gekomen. Daarmee kunnen de vrouwen veel tijd besparen, samen met een graanmolen. Voor het gebruik van de molen en de andere machine moet natuurlijk betaald worden. Alles slijt, ook dit, en er is brandstof (dieselolie) nodig om de molen te kunnen laten draaien. Daarvoor moet een bijdrage gegeven worden per eenheid te malen graan. Ik zeg bewust “per eenheid”, omdat het graan afgemeten wordt in de welbekende blikken van tomatenpuree, maar dan wel die van een kilo. Standaard is 25 F CFA per blik. Om een en ander in goede banen te leiden is er een zgn. “comité de gestion” opgericht. Wat wijds vertaald: een “raad van bestuur”. Met 5 vrouwen zorgt dit bestuur voor het reilen en zeilen van de molen.

Alfabetisering: Hoewel het gebouwtje nog in aanbouw is, zijn 30 vrouwen alvast begonnen met de lessen. Voorlopig mogen ze gebruik maken van een zaaltje van de kerk. Alfabetisering is, we hebben het al vaker gezegd, van levensbelang: zonder lezen, schrijven en rekenen is er geen goede ontwikkeling mogelijk.

5. ASECD

Het opvangcentrum voor straatkinderen in de hoofdstad Ouagadougou, dat met geld van de afgebrande jeugdsoos aan het Speeltuinpad en met hulp van Wilde Ganzen en NCDO kon worden gefinancierd, heeft wat vertraging opgelopen. Het is nu echter toch bijna klaar zodat met de activiteiten kon worden begonnen. Het centrum moest gebouwd worden op een terrein in de stad dat nog niet door het kadaster in kaart was gebracht. Op dit soort stukken grond verrijzen vaak illegale bouwsels. Tot drie keer toe moest een ander terrein aangewezen worden, en er moest een bestaande weg worden omgelegd voordat met de bouw kon worden begonnen. Roeland van den Bos heeft met eigen ogen kunnen zien dat het nu lekker opschiet.

6. Allerlei

 • Er is een landelijk platform opgericht van organisaties in Nederland die zich op de een of andere manier met Burkina Faso bezighouden. Uiteraard doen ZWO en de “Stichting Samenwerking Geldrop- Burkina Faso” hier ook enthousiast aan mee. In een volgend bulletin zullen we hier op terugkomen.
 • Het “Jan van Brabant College” in Helmond houdt op 10 april een actiedag voor projecten in Burkina Faso. Een paar Mensen van ZWO hebben voorlichtingslessen gegeven aan alle klassen. We praten u een volgende keer bij over de actiedag.
 • In januari 2008 hopen we weer met een delegatie uit Geldrop een bezoek te brengen aan Burkina. Twee meisjes uit de tweede klas van het “Jan van Brabant” hebben zich al vol enthousiasme aangemeld voor de reis.
 • Binnenkort staan weer de “Meise Mert” en “Lets meet Africa” op het programma. ZWO zal daar acte de presence geven.
 • Bezoek onze website www.geldrop-burkinafaso.nl