Informatiebulletin 33

INFORMATIEBULLETIN 33

September 2007

In dit 33e bulletin zullen we het o.a hebben over het komende bezoek aan Burkina Faso in januari 2008. Het bulletin is ook altijd nog na te lezen op onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

Inhoud van deze aflevering:

 • Imagine…
 • Actiedag Jan van Brabant College Helmond
 • Toekomstig bezoek aan Burkina Faso
 • Onthulling touwpomp bij Gered Gereedschap
 • Stand van zaken projecten in Burkina.
 • Allerlei

1. Imagine…

Stel je voor, dat…..!

De universiteit van Delft nodigt via de stichting Imagine Life Sciences middelbare scholieren uit om samen met onderzoekers creatief technologieën toepasbaar te maken voor ontwikkelingslanden. Hierdoor ontstaat een koppeling tussen onderzoek, onderwijs en ontwikkelingslanden. De winnaars van de jaarlijkse wedstrijd mogen hun voorstel realiseren tot een bedrag van 50.000 euro.

Een groepje van vijf leerlingen van het Strabrecht College heeft de uitdaging opgepakt. Zij kozen voor een project dat gebruik maakt van de zgn. methode “biogrout”. Dit houdt in dat met behulp van bacteriën zand wordt omgezet in zandsteen. Maar wat heeft dat met ZWO te maken? Heel veel. Want de vraag was waar gaan we “biogrout” toepassen. Langs enkele omwegen kwamen ze terecht bij Herman Bouman. Hij vertelde ze over het meer van Bam en de verzanding er van. Toen is het idee geboren om dijkjes van zandsteen rond het meer te maken om het zand, dat tijdens het regenseizoen wordt meegevoerd tegen te houden. Twee voordelen zou dit hebben. Ten eerste slibt het meer niet verder dicht en ten tweede komt er meer regenwater in de grond en niet in het meer.

Ze hebben hun voorstel uitgewerkt onder supervisie van 2 onderzoekers uit Delft en met de hulp van Herman Bouman, die de praktische gegevens kon leveren van het meer en de omstandigheden in Zimtanga en de andere dorpen rond het meer. Het belang van het meer is erg groot voor de bewoners van de dorpen rond het meer. Water voor de tuinen, waar de groenten verbouwd worden voor het dagelijks eten en de verkoop, komt voornamelijk uit dit meer.

De groep is in Brabant nummer 1 geworden, en werd gekozen tot één van de vier landelijke finalisten. De laatste vier mochten op 11 april jl. hun voorstel verdedigen voor een panel van deskundigen. Maar, helaas werd een ander project tot winnaar uitgekozen. Met alle voorbereidingen en zelfs een presentatietraining hebben ze echter veel ervaring opgedaan waar ze later veel plezier aan zullen beleven en met voldoening op terugkijken. Bovendien is het belang van het werken aan ontwikkelingsprojecten duidelijk naar voren gekomen.

Namens de Stichting Geldrop-Burkina Faso was Arend Bolt en voor ZWO was ondergetekende aanwezig.

Simon v.d. Maal

2. Actiedag Jan van Brabant College uit Helmond.

Afgelopen april heeft het Jan van Brabant college in Helmond een actiedag gehouden en de opbrengst daarvan bestemd voor projecten in Burkina Faso. Twee leerlingen van deze school, Désirée Bekx en Veerle Goossens, waren via familie in contact gekomen met ZWO. Wij hebben met een aantal mensen van ZWO op de dag zelf een bezoekje gebracht aan de school, en hebben aan den lijve ondervonden hoe enthousiast er werd gedanst, gerend en gefietst enz. We hebben maar snel de buitenactiviteiten bezocht want de discomuziek van de dansmarathon was voor onze oren iets te veel van het goede. In overleg met beide meisjes hebben we een drietal projecten in Burkina uitgekozen, tw. een waterpomp voor een school in Boulemtanga, drie latrines voor een school in Singa en onderdak voor een naaiatelier in Ouagadougou, waar ze nu nog in de openlucht werken. Désirée en Veerle wilden ook heel graag een fonds bekostigen waarmee leerlingen aan de nodige schoolartikelen kunnen worden geholpen. Ook dat kunnen we realiseren met de uiteindelijke totaalopbrengst van de dag, €7200,-.

Beide meisjes wilden ook heel graag met eigen ogen bekijken hoe het er uitziet in Burkina en wat er met het geld gebeurt. Met medewerking van hun school en uiteraard met toestemming van de ouders lijkt het erop dat ze meegaan in januari.

3. Bezoek aan Burkina Faso.

Het is de gewoonte dat eens in de drie jaar een delegatie uit Burkina in Geldrop wordt ontvangen. Omgekeerd brengen wij, ook eens in de drie jaar, met een officiële delegatie een bezoek aan Burkina. Ik zeg met nadruk officieel, want tussendoor vinden er zo langzamerhand heel wat (officieuze) bezoekjes plaats.

Eigenlijk hadden we al in 2007 zullen gaan maar om allerlei redenen is dat verschoven naar januari 2008. Januari is een goed seizoen voor ons Nederlanders, want dan is het nog niet zo extreem warm en bovendien is het daar dan geen oogsttijd zodat we de mensen niet voor de voeten lopen. Binnenkort komen we voor de eerste keer bij elkaar als groep om de nodige afspraken te maken en de reis voor te bereiden. Het aantal deelnemers staat nog niet helemaal vast, maar waarschijnlijk zullen het er zes zijn. We verheugen ons er op dat er waarschijnlijk ook twee leerlingen van het Jan van Brabant College uit Helmond meegaan. Het is belangrijk dat er jonge mensen geïnteresseerd zijn, en raken in ontwikkelingssamenwerking. We moeten er voor oppassen dat ze in Burkina niet gaan denken dat er in Nederland alleen maar kalende grijze mannen wonen. Dus verjonging is van harte welkom.

4. Onthulling touwpomp bij Gered Gereedschap

Schoon water is van levensbelang. Dat wordt pas goed duidelijk wanneer je er niet over kunt beschikken. De WHO schat dat wereldwijd 1,8 miljoen mensen sterven aan diarreeverwante ziekten. Bij een aanzienlijk deel daarvan is het ontbreken van schoon drinkwater de oorzaak.

Het plaatsen van een zuigerpomp in BF kost al gauw acht tot twaalfduizend Euro. Als de pomp dan bovendien na verloop van tijd stuk gaat, dan is dat jammer. Onderdelen zijn vaak niet te krijgen. Een simpele, goedkope en in het land zelf te maken en te onderhouden pomp is dus een geschenk uit de hemel.

Zo’n pomp is er, de touwpomp (zie foto). Door beide buizen loopt een touw met daaraan om de ca. 20cm een kunststof kegeltje bevestigd. Door aan het wiel te zwengelen loopt het touw met de kegeltjes rond door de twee buizen. De kegeltjes zorgen voor het transport van water, dat opgepikt wordt aan de onderkant van de twee buizen. Er moet daar natuurlijk wel water zijn.

Daartoe wordt een gat in de grond geboord tot aan het grondwater. Soms zit dat op wel zo’n 40 à 50 meter. De pomp wordt nu met beide buizen in het boorgat geplaatst, en er hoeft alleen nog maar gezwengeld te worden.

In de kasteeltuin, tijdens de Andere Mert, op zondag 23 september kunt u een schaalmodel bewonderen.

Het model is gemaakt door mensen van Gered Gereedschap naar een voorbeeld van het NWP (Netherlands Water Partnership)

Afgelopen woensdag 19 sept. vond de feestelijke onthulling plaats door Julienne Sawadogo en de heer Oude Vrielink van het NWP Julienne (onze ZWO vertegenwoordigster in Ouagadougou) is op het moment in Geldrop.

6. Stand van zaken projecten in Burkina

(Een overzicht van de projecten, die kortgeleden zijn afgesloten, de nog lopende projecten en wat er in de pijplijn zit bij de Wilde Ganzen en de NCDO.)

Recent zijn afgesloten:

 • Geitenfokkerij Fada. Er zijn 18 werkeloze jongeren aan de slag gegaan in deze geitenfokkerij. Tevens zijn er enkelen van hen ook werkzaam op de tuinen naast een waterbekken. Er komt zo een wisselwerking op gang tussen tuinbouwers en fokkers. De geitenpoep wordt gebruikt voor bemesting en de resten van de tuinen worden gebruikt voor de geiten. Als deze fokkerij goed loopt wil men met de opbrengst een nieuwe fokkerij beginnen, waar dan weer nieuwe leden kunnen beginnen. Zo breidt het werk zich uit en wordt ervaring doorgegeven.
 • Serie van 26 tricyclettes voor gehandicapten. Door een gift kon nog een serie van 26 gemaakt worden.

Nog lopende projecten:

 • Uitbreiding van opvang van wezen en straatkinderen in Ouaga tot 100 kinderen. Er zijn nieuwe gebouwen gebouwd, waarin de opvang plaats kan vinden.
 • Reparatie van een pomp bij de school van Koudieré. Kinderen kunnen weer schoon water drinken tijdens het verblijf op school. Ook is er schoon water voor het klaarmaken van maaltijden.
 • Irrigatieproject voor de tuin van de vrouwen van Dougré. Ook dit dorp ligt aan het meer van Bam. De vrouwen willen tuinen gaan aanleggen voor de verbouw van groenten. Goed voor de diversiteit van het eten en de inkomsten van de gezinnen en de zelfstandigheid van de vrouwen.
 • Bouw van een alfabetiseringsgebouw, uitbreiding van de groentetuinen en plaatsing van een graanmolen in het dorp Kokologo.
 • Aanleg van elektriciteit met zonnepanelen voor het ziekenhuisje en de school van Sokuraba.

Projecten in aanvraag bij Wilde Ganzen en NCDO

 • Aanleg van 25 latrines door de bevolking van Sokuraba. Door de latrines, gat in de grond, betonnen plaat met plas en poepgat er over en een simpel huisje er omheen, wordt de hygiëne sterk bevorderd en nemen ziekte en diarree af.
 • Uitbreiding van de school in Bouloumtenga/Dapelgo met 2 lokalen, huizen voor de nieuwe onderwijzers en latrines bij de school. Dit wordt mogelijk gemaakt door een actie op het Jan van Brabant college in Helmond.
 • Drie latrines voor de school in Singa. Ook dit komt uit de opbrengst van de actie van het Jan van Brabant college.

Namens ZWO, Simon v.d. Maal

7. Allerlei:

 • Op 24 november vindt weer de erwtensoepactie plaats. Opbrengst evenals vorig jaar voor een project in Rwanda.
 • Zondag 23 september Andere Mert / Regenboogfestival in de kasteeltuin in Geldrop.
 • Er zal een aanvraag ingediend worden bij “Samen Verder” voor één van onze projecten.
 • Op zaterdag 10 november vindt de KPA-/Wilde Ganzendag ’07 plaats. We zullen met een viertal mensen aanwezig zijn.