KPA-Wilde ganzendag

Informatiebulletin 34

INFORMATIEBULLETIN 34

januari 2008

Een nieuw jaar; een nieuw jasje voor ons bulletin.

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

Inhoud van deze aflevering:

 • 1. Particuliere projecten-goed bedoeld, maar….
 • 2. Bezoek aan Burkina Faso
 • 3. Andere Mèrt/Regenboogfestival
 • 4. De scholen
 • 5. KPA-Wilde Ganzendag
 • 6. Op bezoek….
 • 7. Erwtensoepactie
 • 8. Projecten

1. Particuliere projecten-goed bedoeld, maar…

Op 16 november 2007 publiceerde Trouw in een groot artikel: “Veel mis met particuliere hulpprojecten. Kleine organisatie werkt niet beter”. Velen die op dit gebied actief zijn liet dit niet onberoerd en zullen zich aangesproken gevoeld hebben. Wij willen tenslotte allemaal graag dat ons geld doelmatig besteed wordt. Omdat de zaken wel iets genuanceerder liggen dan in het artikel gesteld wordt leek het ons goed om de reactie van Wilde Ganzen aan Trouw hieronder weer te geven.

Particuliere hulpprojecten broodnodig.

Het artikel in Trouw van 16 november veegt alle kleine ontwikkelingsorganisaties op een hoop. De échte doe-het-zelvers willen of krijgen geen geld van NCDO, Wilde Ganzen of de Medefinancieringsorganisaties, veelal omdat zij niet aan hun kwaliteitseisen voldoen. Zij die wél samenwerking zoeken, worden beoordeeld op kwaliteit en capaciteit. Bovendien nemen zij vaak deel aan trainingen die hun professionaliteit vergroten.

Particuliere ontwikkelingshulp in Afrika en elders bestaat omdat lokale overheden de armen niet genoeg van scholen, ziekenhuizen, etc. voorzien, wat gewoon hun taak zou zijn. Verder gaat het óók om persoonlijk beleefde solidariteit tussen gewone mensen hier en gewone mensen daar. Elk jaar steunt Wilde Ganzen 500 projecten van kleine Nederlandse organisaties. Omdat de strijkstok kort is, kunnen we niet elk project bezoeken. Dat doen onze Nederlandse partners wel, vaak op eigen kosten. Het gevolg van het initiatief van de kleine hulporganisaties is vaak dat de overheid dan wél leraren, schoolspullen en zo gaat betalen.Dat is ook háár verantwoordelijkheid en niet de onze.

Ja, en soms gaat het ook mis, vooral omdat een project niet alleen van geld afhangt, maar van de blijvende beschikbaarheid en inzet van mensen in moeilijke situaties. En die garantie is niet te koop.

Wij hebben vroeger jarenlang bij de twee van de door Han Koch genoemde grote organisaties gewerkt. De kracht van de kleine organisaties ligt in vormen van hulpverlening die direct aan de armen ten goede komen. Bijvoorbeeld de bouw van een school of een gezondheidspost. De groten zijn sterk in het financieren van lokale organisaties die diensten verlenen aan organisaties van de armen. Ook dat is nodig. Beide aanpakken dienen op hun eigen merites beoordeeld te worden.

Fabio Poelhekke
Robert Wiggers

Wilde Ganzen

Zo, dat moest er even uit. Meer over Wilde Ganzen en NCDO elders in dit bulletin.

Marius van Brugge

2. Bezoek aan Burkina Faso in januari 2008

Momenteel brengen wij een bezoek aan Burkina Faso. Als u dit leest dan zijn wij al weer ongeveer op de helft van ons officiële bezoek. We zijn hier om projecten te bekijken, te evalueren en de contacten verder aan te halen. We proberen hier zoveel mogelijk dorpen en groepen te bezoeken, en we moeten (mogen) ook een aantal officiële bezoeken afleggen, zoals aan de Haute Commissaire van Kongoussi. Deze Haute Commissaire is de officiële vertegenwoordiger van de regering in Ouagadougou, en als zodanig nog een overblijfsel uit de Franse koloniale tijd.

In de dagelijkse praktijk kan hij echter niet om de diverse chefs heen die weten wat er onder de bevolking leeft. We gaan in Zimtanga natuurlijk ook op bezoek bij “onze” chef Jean Marie Ouédraogo en zijn vrouw Elizabeth. Beiden zijn al een keer in Geldrop bij ons op bezoek geweest. De chef zelfs al twee keer.

Naast al deze min of meer zakelijke aspecten is de ontvangst ook allerhartelijkst. We zijn hier met zijn zessen. Twee oude rotten: Simon van der Maal en Ans Freriks. Verder twee enthousiaste meiden, Veerle Goossens en Désirée Bekx, van het Jan van Brabant college uit Helmond om te zien wat er met het, door hun schoolactie opgehaalde geld in Burkina is gebeurd. Namens de Stichting Geldrop Burkina Faso is Arend Bolt mee, en Piet Bakker als ZWO-voorzitter. Als alles volgens plan gaat komen we de 30e terug. Arend, Ans en één van de meisjes al een week eerder trouwens.

We hebben daar ook de touwpomp gedemonstreerd. Over de touwpomp hebben we in het vorige bulletin uitgebreid verteld. De meesten van jullie zullen die pomp al wel gezien hebben bij de één of andere gelegenheid hier in Geldrop of Mierlo. Als alles lukt komen we terug met een projectaanvraag voor het plaatsen van de eerste pompen. We hopen eigenlijk dat de complete pomp daar ter plaatse in Burkina gemaakt kan worden. Zo komt er naast schoon water ook een stukje werkgelegenheid van de grond. De pomp is zeer gebruiksvriendelijk en het onderhoud is eenvoudig uit te voeren. De kosten van een dergelijke pomp zijn erg laag. Afhankelijk van de diepte waarop het water zit moet men rekenen op 250 tot maximaal 500 euro.

Uiteraard bezoeken we de school waarvoor door het Jan van Brabant is gecollecteerd. Ook wordt er van de opbrengst 1000 euro overhandigd voor een schoolfonds. Dat was de uitdrukkelijke wens van de meisjes.

De komende week zullen we ook een bezoekje brengen aan Mélanie Sebogo, de vroedvrouw die hier in 2005 in Geldrop op bezoek was. Ze heeft ons gevraagd om medicijnen mee te nemen voor malariabestrijding bij zwangere vrouwen. Omdat die medicijnen daar goedkoper zijn dan hier hebben we geld meegenomen. Namens de Stichting en namens ZWO hebben we een bedelbrief gestuurd aan alle medisch gerelateerde instellingen en personen in Geldrop met het verzoek om een financiële bijdrage.

Mocht u zich geroepen voelen, het bank/gironummer van ZWO is 66.30.13.291, en de vermelding “malaria” doet wonderen. Voor onze eigen gezondheid slikken wij dagelijks onze malerone tabletten. Die hebben we in Nederland aangeschaft, en vergoed gekregen door de verzekering. Zo eenvoudig gaat dat bij ons!!

Wij hebben regelmatig contact met onze penningmeester Janny van der Maal om de stand te vernemen, en vlak voor ons bezoek aan Mélanie kunnen we het bedrag opnemen via de Visa card om het aan haar te overhandigen.

Piet Bakker

3. Andere Mèrt/Regenboogfestival 2007

Op zondag 23 september 2007 werd de Andere Mèrt , de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt van Geldrop-Mierlo, alweer voor de elfde keer gehouden. Ook dit jaar werden we weer gezegend met een zonnige najaarsdag.

In een keur van ruim 50 stands kon het publiek weer van alles ontdekken over de vele mogelijkheden van een duurzame manier van leven op het gebied van voedsel, natuur en milieu, verkeer, dierenwelzijn, hergebruik, energie en ontwikkelingssamenwerking.

Een groeiend aantal bezoekers uit Geldrop-Mierlo en de regio laat zien dat hier veel belangstelling voor bestaat. Volgens schatting hebben tussen de 2500 en 3000 mensen het evenement bezocht. Door het grote aanbod aan informatie, door de diverse workshops voor de jeugd en door de afwisselende muziek bleven de bezoekers lang op het terrein. Zowel publiek als standhouders spraken van een gezellige sfeer.

Het samengaan met het Regenboogfestival is weer een succes gebleken. Dit festival geeft een beeld van een multiculturele samenleving in muziek, dans en culinaire hoogtepunten. De sfeer was uitstekend, zeker toen het wereldkoor `Tegen de wind mee` het podium betrad en voor de opening van het programma zorgden. Hierna zorgde de Turkse dansgroep Ozan voor een wervelend optreden en het publiek liet zich graag verleiden om mee te dansen.

Na dit optreden betrad de groep Dzidzolie het podium om een aantal spetterende nummers ten gehore te brengen. De dansers uit de groep begaven zich ook naar voren om samen met het publiek schitterende dansen uit te voeren.

Het was prachtig om te zien hoe dansers in Afrikaanse kleding, Turkse gewaden en in onze eigen Hollandse dracht zich mengden. Beter kun je het op een multicultureel festival niet wensen.

De samenwerking met de kasteelbeheerder mag prima genoemd worden en we worden ook voor het jaar 2008 weer van harte uitgenodigd en wel op zondag 28 september.

Henk Heijns

4. De scholen

Het is al weer een tijdje geleden dat ik iets heb geschreven over de scholen. Eind 2007 brachten Poppe en Gerben Boonstra een bezoek aan Burkino Faso. En omdat zij beloofd hadden de scholen te gaan bezoeken leek het me een leuk idee dit op de scholen mee te delen en een actie voor te bereiden, waarbij de kinderen schoolartikelen zouden inzamelen voor hun vriendschapsscholen in Burkina.

Als voorbereiding op de schoolartikelenactie ben ik op de 4 Geldropse scholen iets gaan vertellen over het loeven van kinderen in Burkina- Faso. Op het Anker en het klokhuis aan groep 1 t/m 8, op het Vijfblad aan groep 4 (die als klas een contact met de school in Soala hebben) en op de Bron wilde Carliene Engelfriet de kinderen iets vertellen.

Het was wel steeds een hele omschakeling: eerst groep 4/5, dan groep 1, dan groep 8. Je moet steeds op een ander niveau je verhaal vertellen.Maar mijn indruk was dat de kinderen het erg leuk vonden, ook de attributen die ik meegenomen had om het verhaal wat interessanter te maken, zoals de waterzak, blikken speeltje, foto’ s etc.

Het enthousiasme van de kinderen om schoolartikelen te gaan inzamelen was dan ook erg groot. Enige weken later ben ik op de scholen de spullen in ontvangst gaan nemen, wat gepaard ging met een feestelijke bijeenkomst in de hal met alle leerlingen en een officiële overhandiging. Op het Anker hadden de kinderen ook nog eens meegedaan met de actie van het Microkrediet: Day of Change…dat had ze ook nog eens €552,68 opgeleverd!

Intussen hebben 4 van de 5 scholen de spullen ontvangen. Helaas lukte dat door omstandigheden nog even niet met de school Soala, maar dat wordt alsnog geregeld door de delegatie die nu naar Burkina gaat. Ik ga zo spoedig mogelijk naar de scholen met reacties en foto’s. Want juist die over-en-weer berichtjes moeten de kinderen hier motiveren om het contact te houden.

Na de zomervakantie had ik de scholen nog posters gebracht. De NCDO heeft over elk van de 8 millenniumdoelen een poster laten drukken, zo ook over het onderwerp: Alle kinderen naar school.

De poster heeft als tekst: De scholen zijn weer begonnen, Maar niet voor iedereen!

De poster toont kinderen in een sloppenwijk in erbarmelijke omstandigheden, maar toch lachende gezichtjes. De scholen vonden de poster zeer pakkend en wilder er zelfs meer dan één om op te hangen in de school.

Lucy Hermsen

5. KPA-Wilde Ganzendag 2007

Met z’ n vieren (Simon van der Maal, Douwe Hofman, Roeland van den Bos, Marius van Brugge) naar Fort Voordorp bij Groenekan (Utrecht) getogen voor deze jaarlijkse bijeenkomst.

Een mooie locatie, alleen wat krap bemeten. Op grond van ervaringen uit eerdere jaren was kennelijk gerekend op ca. 400 bezoekers. Er waren er meer dan 800!

Niettemin een zeer geanimeerde dag met vele interessante workshops zoals:

 

 • De kunst van het samenwerken; mogelijkheden en valkuilen bij kleinschalige projecten.
 • presentatietechnieken. Zelf een commercial of een korte documentaire maken.
 • Duurzaam ontwikkelen. Hoe kun je –samen met je partners- projecten ontwikkelen die op de duur zichzelf kunnen financieren en in stand houden.
 • Community site. Plan voor een internetsite waarop informatie kan worden uitgewisseld en de onderlinge band versterkt kan worden.

Er waren discussiebijeenkomsten, een uitreiking van de “Doener Awards”.

… en, niet geheel onbelangrijk, de netwerkborrel.

KPA-Wilde ganzendag

Voor elk wat wils dus. Mogelijkheden genoeg om nieuwe ideeën op te doen of oude tegen het licht te houden en, voor de doorgewinterde bezoekers, bekenden te ontmoeten en bij te praten.

Voor de volledigheid:

De KPA-Wilde Ganzendag wordt georganiseerd door de NCDO en de Wilde Ganzen.

NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen met subsidie, informatie en adviezen. Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA) is het subsidieprogramma van NCDO voor projecten in ontwikkelingslanden.

WILDE GANZEN steunt wereldwijd kansarme mensen die zich inzetten voor een betere toekomst voor hun gemeenschap. De steun gaat uit naar kleinschalige en concrete projecten van, voor en door de mensen zelf in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost Europa. Zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of geaardheid.

Prijsuitreiking

Overigens was 2007 voor Wilde ganzen een bijzonder jaar. Op 30 juni was het precies 50 jaar geleden dat de eerste oproep voor een groep mensen in nood via de radio werd uitgezonden. Op 11 december 2007 zijn de jubileumactiviteiten afgesloten met een bijzondere bijeenkomst in het Nederlands Instituut voor Beeld en geluid. Simon van der Maal was erbij. Prof. Dr. Theo Schuyt, hoogleraar Filantropie aan de VU, heeft een inleiding gehouden die uitmondde in een paneldiscussie met betrokkenen uit het veld over een onderwerp dat dit jaar zeer in de belangstelling staat: kan ontwikkelingshulp beter aan grote organisaties worden overgelaten of heeft het particulier initiatief daarin een eigen rol te spelen?

Een nuttige en noodzakelijke discussie die zeker ten goede zal komen aan de doelmatigheid van projecten.

Marius van Brugge

6. Op bezoek in de Akert en in St. Cyr

Het is alweer even geleden maar op 2e Pinksterdag 28 mei m2007 waren we uitgenodigd in verzorgingshuis de Akert om met een kraam over Burkina Faso aanwezig te zijn tijdens een gezellige middag, waarbij nog meer kraampjes aanwezig waren. Verschillende mensen passeerden onze kraam en aan menigeen hebben we iets over ons werk kunnen vertellen. Waarschijnlijk zijn er mensen geweest die toch iets meer over ons werk in Burkina Faso hebben willen weten, want een paar weken later werden we uitgenodigd om daar tijdens een middag eens iets meer over Burkina te laten zien. Simon van der Maal en ik (Lucy Hermsen) zijn daar op dinsdag 10 juli geweest en hebben voor zo’n 25 à 30 mensen de film over ZWO en de powerpoint-presentatie die voor het Jan van Brabant college was gemaakt, laten zien. De mensen vonden het interessant en wilden daarna zelfs nog de film van de laatste reis van de delegatie bekijken. Fijn dat Simon daar uit eigen ervaring daar wat aanvulling op kon geven. We zijn daar geweest van 14.00 tot 15.30 uur en men had er zichtbaar van genoten.

Heel anders was het in St. Cyr. Zelf ben ik op pad gegaan om, na onze leuke ervaring in de Akert, op meerdere plaatsen mensen te laten kennismaken met het werk van ZWO en de Stichting Geldrop-Burkina Faso. St.Cyr was bereid om op donderdag 20 september hun recreatiezaal beschikbaar te stellen van 13.30 tot 15.00 uur zodat we op nieuw de film en de presentatie konden laten zien. Van te voren had ik bij 94 adressen een briefje met uitnodiging in de brievenbus gedaan, maar tot onze teleurstelling kwamen er maar ongeveer 10 mensen op af. Des te leuker vonden wij het dat deze wel allemaal heel geïnteresseerd waren, vele vragen stelden en zelfs, na al onze informatie, ook nog eens de film over de touwpomp wilden zien. Men was onder de indruk en waarschijnlijk zijn ze de zondag daaropvolgend in de Kasteeltuin toch een kijkje wezen nemen. Zo zie je maar weer, beter 10 heel geïnteresseerde mensen dan een volle zaal met mensen die niets vragen en het niet leuk vinden. Ook hier hadden we na afloop een goed gevoel en we gaan beslist proberen op de andere adressen van onze verzorgingstehuizen ook een middag te verzorgen. Al is het maar dat, als straks iets over ons te zien of te horen, is, ze zeggen: “héé…daar weet ik iets meer van, daar heb ik pasgeleden nog iets over gehoord…”

Lucy Hermsen

7. Erwtenssoepactie

De erwtensoepactie van 2007 is een groot succes geworden!! De opbrengst bedroeg € 2630 !!

We willen allen die soms al een heel jaar meewerkten aan de voorbereidingen heel hartelijk danken voor al hun werk. De keuken, een essentieel onderdeel van de dag werkte voortreffelijk en alle verkoopstands verlokten de kopers tot aankopen. Het Rad van Avontuur met de welbespraakte speakers was een trekpleister. Natuurlijk bedanken we ook alle bezoekers, zonder wie we geen opbrengst zouden hebben. De opbrengst is, zoals bekend, bestemd voor het functioneren van de vakschool in Kilinda, Rwanda, die vrijwel afgebouwd is. In januari , wanneer Elone Hellemans er ook is, zal de school geopend worden. Mede met behulp van deze bijdrage uit Geldrop zal de school zich goede docenten en materialen kunnen verschaffen om jongeren een vak te leren.

Namens de voorbereidingsgroep,

Douwe Wielenga

8. Stand van zaken projecten ZWO eind 2007

Afgelopen juni heb ik u de stand van zaken gegeven over de projecten in Burkina Faso. Er is weer veel gebeurd, zodat ik u graag op de hoogte breng van de huidige stand van zaken.

Afgesloten projecten

 • De uitbreiding van het weeshuis van ASECD in de hoofdstad Ouagadougou is klaar. Er kunnen nu 100 kinderen worden opgevangen en dat is 100% meer dan voorheen. Men heeft van de gemeente een nieuwe locatie gekregen, waar uitbreiding mogelijk is. De opvang van deze wees/straatkinderen is heel belangrijk voor hun verdere ontwikkeling. Tijdens de opvang worden ze klaar gestoomd voor de basisschool. Dat geeft ze de mogelijkheid om zonder veel problemen in te stromen in het basisonderwijs. Er zijn diverse mensen in en buiten onze gemeente, die een kind sponsoren, waardoor deze kinderen naar school kunnen en gevoed kunnen worden. Dit project is gesubsidieerd door de NCDO en de Wilde Ganzen.
 • De pomp van de school in Koudieré is gerepareerd dankzij de bijdragen van genodigden van een 40-jarig huwelijksfeest. Maar er was meer geld, waardoor de school van het dorp waar Julienne vandaan komt nieuwe schoolmaterialen kon aanschaffen.
 • In Kokologo is het alfabetiseringsgebouw afgebouwd waar vrouwen les kunnen krijgen. Ook is de graanmolen gekocht en in werking gesteld. Er zullen enkele vrouwen opgeleid worden om de molen te bedienen. Graan laten malen met een molen scheelt vrouwen zeker 2 à 3 uur zwaar werk per dag. De tijd die vrij komt kunnen ze besteden aan andere zaken, zoals werken in de nieuw aangelegde tuinen. Ook dat hoorde bij dit project. Dit project kon gerealiseerd worden mede dankzij de subsidie van de NCDO en de Wilde Ganzen.
 • In het medische centrumpje van Sokuraba is licht aangelegd. Verzorging van zieken hoeft ’s avonds en ’s nachts niet meer in het donker te gebeuren bij het licht van een stallantaarn. Maar vooral bevallingen bij elektrisch licht zijn veel veiliger. De gezondheidszorg wordt er een stukje beter van. Ook dit project is gesponsord door de NCDO en de Wilde Ganzen.
 • Op 25 plaatsen in het dorp Sokuraba zijn latrines(openbare toiletten) gemaakt. Simpel een gat in de grond van 1 meter doorsnee en 4 meter diep. Daarover een betonnen plaat met een ovaal gat er in. Het geheel bekroond met een soort slakkenhuisje voor de privacy. En klaar is de latrine. Een grote verbetering van de hygiëne in het dorp. Er liggen nu niet meer overal en nergens uitwerpselen, waaraan de varkens, kippen en geiten zich te goed doen. Door het eten van hun vlees kunnen ziekten worden overgebracht. Nu niet meer! Sponsoring door NCDO en Wilde Ganzen.
 • Voor de leerlingen van de school is er nu ook elektrisch licht. Hierdoor kunnen ze ook na 18.00 uur huiswerk maken in de school. Thuis is er geen licht of dat van een stallantaarn. De schoolresultaten gaan hierdoor sterk vooruit. Wilde Ganzen en de NCDO sponsorden ook dit project.
 • De productie van 23 driewielers is afgerond. Iemand, die zijn 25-jarig dienstjubileum vierde heeft geld opgehaald voor dit project. Met de subsidies van Wilde Ganzen en de NCDO konden 23 driewielers aan even zoveel gehandicapten worden overgedragen. Ze zijn nu in staat (deels) in eigen levensonderhoud te voorzien en kunnen deelnemen aan het sociale verkeer. Ze worden gezien in het straatbeeld en dat is goed voor hun eigenwaarde.
 • De school van Singa heeft 3 toiletblokken gekregen dankzij de acties van leerlingen van het Jan van Brabant college. Gezien het kleine bedrag dat hiermee gemoeid is niet om subsidie van de Wilde ganzen en de NCDO gevraagd.

Lopende projecten

 • Irrigatie project voor de vrouwen van Dougré. De vrouwen uit dit dorp gelegen aan de oever van het meer van Bam willen een motorpomp voor de irrigatie van hun tuinen. Daarmee kunnen ze groenten verbouwen voor de eigen familie en voor de verkoop op de markt. Door de verbouw van groenten krijgt men meer variatie in het eten en doordat de vrouwen geld krijgen door de verkoop op de lokale markt bevordert dat hun zelfstandigheid.

Projecten in aanvraag

 • Bouw van 2 huizen voor onderwijzers in Dapelgo/Bouloumtenga. Door de groei van 55 naar 212 leerlingen moeten er nodig leerkrachten bij op de school. Maar die komen pas als er goede onderkomens zijn. Zeker voor een school, die ergens in de brousse ligt op minsten 25 km van een grotere plaats. Dit project is mogelijk gemaakt door de acties van leerlingen van het Jan van Brabant college in april van dit jaar. De aanvragen liggen bij de NCDO en Wilde Ganzen om goed gekeurd te worden.
 • Laten maken van weer een serie driewielers. Nu is het iemand die in december 2007 met pensioen gaat en geld wil inzamelen voor driewielers. Het aantal weten we binnenkort. Ook dit project gaat de molen in bij de NCDO en Wilde Ganzen.
 • Voor Komsilga hebben we een aanvraag gedaan bij “Samen Verder” voor een Post de Santé Primair, zeg maar een EHBO-post waar de dokter uit Zimtanga zitting kan houden. Dit is efficiënt voor hem en voor de patiënten uit Komsilga en directe omgeving. Hierdoor kan de dokter meer patiënten behandelen dan wanneer hij bij iedereen apart langs moet gaan. Ook heeft hij een ruimte voor onderzoek en administratie. Dit project wordt bij de NCDO en Wilde Ganzen aangevraagd voor subsidie.
 • In Nimina is enkele jaren geleden een kraamkliniek gebouwd met steun van ZWO, Wilde Ganzen en NCDO. We kregen toestemming om alleen de kraamkliniek en huis voor de vroedvrouw te bouwen als we, als er geld voor was, ook de rest van het gezondheidscentrum lieten bouwen. We denken nu dat we dat geld bij elkaar kunnen krijgen. Er ligt namelijk nog 12.000 euro bij de Wilde ganzen van een Ganzenvlucht voor een ziekenhuisje in Komsilga. De overheid heeft echter de toestemming voor een gezondheidscentrum ingetrokken, omdat het volgens de regels te dicht bij Zimtanga ligt. Met een deel eigen geld van ZWO en subsidie van de NCDO kunnen we onze belofte gestand doen om ook in Nimina een compleet gezondheidscentrum te bouwen.

Simon v.d. Maal