Een pluim opgespeld ...

Informatiebulletin 37

INFORMATIEBULLETIN 37

november 2008

In deze aflevering:

  • De Andere Mèrt
  • Platform Burkina Faso
  • KPA/Wilde Ganzendag
  • Let’s Meet Africa
  • Wandelen voor Water

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. De Andere Mèrt/Regenboogfestival 2008

Zondagmiddag 28 september werd De Andere Mèrt alweer voor de twaalfde keer gehouden, sinds 2005 samen met het Regenboogfestival. De groei zit er nog steeds in en de bijna 50 kramen kregen volop belangstelling. Het is verheugend dat zo veel mensen geïnteresseerd zijn in thema’s rond duurzaamheid en ontwikkelings-samenwerking. Het prachtige weer, de diverse muzikale optredens en de multiculturele hapjes zorgden daarbij voor een bijzonder gezellige sfeer. 

Ook  de stand van ZWO  trok veel bekijks. De opstelling van de touwpomp was een prima aanleiding om het drinkwaterprobleem in Burkina Faso en het touwpompproject nog eens aan een breed publiek uit te leggen. De bezoekers hebben alles bijeen vele honderden liters water “opgepompt”.  De opgehangen posters van Wilde Ganzen waren aanleiding om ook over die samenwerking wat meer te vertellen.

Ook de verkoop van artikelen uit Burkina liep uitstekend en bracht zo’n € 235 op.

Kortom, volgend jaar graag op herhaling.

Marius van Brugge

1. Landelijke dag Platform Burkina Faso. Thema: Vieren wat bereikt is!

Met 4 personen zijn we naar de landelijke Burkina Faso platformdag geweest. Roeland, Arend , Ans en ikzelf Lucy. We hadden een klein tafeltje  tot onze beschikking om iets te presenteren. Daar het niet mogelijk was de touwpomp op tijd in elkaar te krijgen, hebben we de laptop met de DVD van de touwpomp meegenomen en daar gepresenteerd. Leuk maar ook indrukwekkend te zien wat er allemaal  in BF gedaan wordt en gedaan is.>

De ambassadeur van Nederland in Burkina Hr. Duijfjes heeft gesproken over zijn 2 jaar dat hij nu in Burkina is. Een van de opmerkingen uit zijn speech die me goed bij gebleven is , is dat nog steeds  50% van de jonge meisjes besneden worden.

Wat wel positief is, is dat het HIV percentage in een paar jaar is gedaald van ong.7 naar 1.7%.

De ambassadeur van Burkina in Brussel was onverwachts vervroegd op weg naar BF (zat misschien bij Herman in het vliegtuig) en werd vervangen door de Consul. Ook hij heeft een speech gehouden.

Goed om te onthouden zijn termen die veel gebruikt worden: 

“Mongo”
“My Own NGO”.
NGO
Niet Gouvermentele Organisatie
PI
Persoonlijk Initiatieven.

Ieder van ons volgde 2 workshops. Degene die ik gevolgd heb, waren Opzetten van Beroepsonderwijs en daarna Interculturele communicatie.

Opzetten van beroepsonderwijs.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in basisonderwijs, vervolgonderwijs is er nog nauwelijks. Vooral aan beroepsonderwijs is behoefte. Gered Gereedschap houdt zich al 26 jaar bezig met het redden van gereedschap, heeft 340 inzamelpunten en 30 werkplaatsen. Geldrop werd extra vermeld als het oudste contact met Amsterdam.

Gereedschap wordt tegenwoordig ook gerepareerd in psychiatrische werkplaatsen, bij geestelijk gehandicapten en tegenwoordig ook in de reclassering. Gered Gereedschap is erg belangrijk voor het beroepsonderwijs en voor bedrijfsondersteuning.

ATOUS = nieuw opgezet: meisjes worden begeleid tijdens hun opleiding, niet alleen voor coupeuse maar óók voor bv automonteur of andere beroepen die tot nu toe alleen voor jongens toegankelijk waren. ’t Opzetten van beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden gaat ook in samenwerking met het ROC.

Knelpunten:

Imago van het beroepsonderwijs
Is in feite hetzelfde als hier. Beroepsonderwijs is het ondergeschoven kindje. Heeft wel de aandacht van de overheid en kerken sinds kort. Je kunt wel doorstuderen maar er is bijna geen werk in bv administratieve sector. Vaak zijn de kinderen afhankelijk van wat de ouders willen. In Mali zie je bv dat  een evt vervolgopleiding afhangt van de contacten van de vader.
Technisch onderwijs is “duur”
Gebrek aan gekwalificeerde docenten, gebrek aan goed gereedschap. De financiering van dit alles en de continuering is een probleem door gebrek aan leiding.
Kwaliteit van onderwijs.
Is erg onduidelijk – maar moet zeker beter aansluiten. Slecht lesmateriaal, tekort aan docenten – althans goede – tekort aan gereedschap, probleem om theorie in praktijk te brengen. Daar komt bij een tekort aan basismiddelen om te oefenen bv hout voor de timmeropleiding, stof voor de kleermakers en coupeuseopleiding ( ze gebruiken vaak lege cement-zakken om kleren van te maken tijdens de les)
Gebrek aan innovatie.
Door geen goede opleidingen, komen er ook geen nieuwe ideeën  en vernieuwingen. Slechte aansluiting van beroepsopleiding met de arbeidsmarkt. Ze moeten eigenlijk eerst in de omgeving gaan kijken waar markt voor is. De leerlingen moeten in de overgangsperiode na de opleiding geholpen worden, bij het opstarten van een voor hen nieuwe periode in een baan of een eigen bedrijf (bv met  een microkrediet) Helpen met de administratie – bussiness-skills (bedrijfsplan) en gereedschap.
Chronisch gebrek aan uitwisseling van kennis en netwerken.
Kleine P.I.’s kunnen daar als één grotere organisatie bij helpen en samenwerken met kennis en kunde. Meer mensen /organisaties moeten zich gaan bezighouden met vakonderwijs, zodat meer jonge mensen na de opleiding hun eigen geld kunnen gaan verdienen.

Vraag van een vrijwilliger: 

We hebben een school gebouwd voor vakonderwijs – gereedschap en docenten zijn aanwezig – maar we willen nu dat de staat de salarissen van de docenten gaat betalen. Ondervonden wordt dat :

  • de staat dan invloed wil op het lesprogramma
  • de staat wil bepalen wélke leerlingen toegelaten worden
  • de staat wil  invloed op wélke docenten toegelaten worden.

Dit wil hun organisatie niet, ze willen álle jongelui (ook uit de armste klassen) een kans geven om op deze school te studeren. Dus willen ze wel dat de staat betaald, maar geen inmenging van de regering. Nu komt de financiering dus totaal op de P.I. neer! Zitten in een cirkel waar ze niet uitkomen.

Antwoord van Hr.Salif Sodré van Dévellopment Sans Frontière:

Door gebrek aan materiaal, gebrek aan kundig personeel, gebrek aan geld, is hetmoeilijk de school goed te laten functioneren. Dit is ook een probleem voor de staat.

Ook het materiaalbeheer is niet goed, ook niet het beheer en onderhoud van de   benodigde machines. Zij willen eerst de scholen hun kwaliteit laten bewijzen, en laten bewijzen dat ze goed aansluiten op de vraag in de maatschappij en dan na paar jaar pas gaan betalen.

Voorstel van mij was : 

Hebben jullie al ooit geprobeerd om in een gesprek met iemand van de staat , uitleg te geven waarom jullie liever geen inmenging willen en hebben jullie daarbij toch geprobeerd om betaling van de staat te krijgen?

Nee, hieraan was nog niet gedacht en gingen ze nu proberen.

Dit alles heeft toch te maken zegt Hr.Sodré met het franse systeem in het land. 

In Ghana (engels systeem) gaat dit heel anders en is financiering van zo’n project door de regering totaal geen probleem. Het is in BF dus wel een erg belangrijk probleem, waar nodig over gediscussieerd moet worden. Sommige projecten zitten daardoor in een vicieuze cirkel , er komt geen schot in.

De  vrijwilliger vertelde dat ze op deze school een goed systeem van materiaalbeheer hadden. Ze hebben rekken met gereedschap, bij uitlenen wordt op de lege plek een nr. gehangen wat correspondeert met een betreffende leraar of leerling. Gereedschap komt dus steeds terug en raakt niet kwijt. Wel positief is dat er op sommige plekken goede samenwerking is met kleine bedrijfjes, waar ze leerlingen aannemen en zelf opleiden in theorie en praktijk, maar ook begeleiden in – hoe ga ik om met klanten – hoe houd ik een administratie bij – praktijk ervaring opdoen etc etc.

Als slot vertelde de inleider dat er binnen GG dit jaar veel aandacht gaat naar BF en er in december een zo goed als gratis transport met gereedschap die kant op gaat, ik meen alleen de invoerrechten moesten naar rato betaald worden. 

Interculturele communicatie.

Gespreksleider Ibrahim Traoré (docent aan de VU in Amsterdam) en Issiaka Bagayogo.

Welke problemen kom je tegen in de communicatie met partners in BF?

Als een van de eerste opmerkingen werd er vermeld als je in de toekomst moeite hebt met communicatie over en weer of vragen dat je altijd contact op kunt nemen met de Burkinabé die hier in Nederland wonen. Zij kunnen en willen graag bijdragen naar het zoeken van oplossingen. De workshop was erg interessant, maar veel te kort. Hadden nog heel veel vragen waar we niet allemaal aan toegekomen zijn.

We spreken in verschillende talen, dat is al een probleem.
(Zij spreken liever niet over “de arme landen”, maar over “rijke landen in armoede”- heel mooi vind ik! ) Ieder heeft zo wat probleempjes in communicatie ingebracht. Ze schetsten een mooi schema over de verschillen, niet alleen een P (prater) en een L (luisteraar) met samen een onderlinge boodschap in dezelfde code, maar een onderlinge boodschap in 2 verschillende talen met ook nog eens een andere cultuur. Heel veel groepen hadden bv problemen met planning. Het kost allemaal heel veel tijd en inspanning om antwoord te krijgen, of om mensen aan hun afspraken te houden vooral wat tijd betreft.
Brieven, vaak officieel taalgebruik
Vraag hulp bij vertalen en betekenis bij Faso Yelle, de Burkinabé in Nederland (staat met website op de pagina van het platform) Zij kunnen je helpen met de échte betekenis van een brief. Betekenis van een brief hangt vaak ook af van waar komt de brief vandaan, van welke instantie, wat is de bedoeling van deze brief? Brieven van de scholen zijn vaak in een formele taal geschreven. In onze ogen – overbeleefd. Het schrijven gaat bij hen in lange zinnen zegt Ibrahim, en niet zo direct als bij ons west-europeanen, bij schrijven vinden ze – je kunt zinnen die verkeerd vallen niet meer goed maken / zachter maken. Vooral brieven die voor heel ver weg zijn, daar kun je de impact op de mensen niet van zien, niet zien hoe ze reageren, dus daarom heel voorzichtig. Heel anders dus dan in een gesprek face to face. Ook de interpretatie is moeilijk, anders waarschijnlijk. Vraag: De communicatie gaat vaak veel te langzaam ( in onze ogen althans), het duurt zo lang voordat er antwoord komt. Wat er in Nederland in de laatste 300 jaar veranderd is, wordt van hen veel sneller verwacht, wat ze niet kunnen waarmaken. Probeer te denken in Afrikaanse tempo. Probeer bij snel te verwachten antwoorden evt. te bellen. Als je in je hoofd rekening houdt met het feit dat het langer duurt, wordt de emotie hierover minder. Sommige mensen van de workshop wilden snel en doeltreffend verder werken – wat soms niet lukte zonder hun antwoord. Dus 2 heel verschillende culturen, zij hebben die haast niet en maken zich niet zo druk over tijd en haast.
Wat je beloofd heb, moet je ook nakomen.
Heel belangrijk voor Burkinabé, anders doen ze ook geen andere zaken. Belangrijk ook: bij bv gegeven beesten tijdens een bezoek: aannemen en weggeven is uit den boze – daar komen ze toch achter en is onbeleefd! Weigeren echter ook! Oplossing is hartelijk bedanken voor de gift en vragen of zij uit jullie naam voor de beesten willen zorgen.
Planning.
Wil je je echt houden aan een bepaalde planning, neem dan contact op met de baas / koning / oudste van het dorp en leg daar de verantwoordelijkheid neer. Komt het vaak wel op tijd af. Er zijn o.a. 70 nomaden stammen, waarmee goed overleg is gepleegd en waarmee rekening is gehouden met hun trekkend bestaan, ze hebben nu een mobiele school en een verplaatsbare ziekenpost.
Tradities bv in de opvoeding.
Zo gauw een kind wat kan lopen, wordt het opgevoed door de gehele stam. Kinderen hebben soms 4 moeders, want een moeder is de vrouw van zijn vader en vader heeft meerdere vrouwen. Een vader is niet alleen een biologische vader, maar ook de broers van zijn vader noemt hij zijn vader. Familie, zijn alle familieleden, maar ook alle bezoekers die er op dat moment zijn.

Er is tussendoor nog veel meer besproken, wat niet allemaal genoteerd kon worden, maar geleerd heb ik wel, leer je aanpassen aan hún tempo – en niet andersom, wat wij soms graag willen. Het waren 2 geweldige workshops, die naar mijn idee te kort waren om goed op de onderwerpen in te gaan, volgende keer mogen ze van mij wat langer duren.

Lucy Hermsen 1 november 2008

3. KPA-Wilde Ganzendag 2008

Op 1 november stegen we (Simon v.d. Maal, Douwe Hofman en Marius van Brugge) op voor de jaarlijkse vlucht van Wilde Ganzen bijgestaan door de NCDO. Beide organisaties ondersteunen het particulier initiatief (PI) en werken deels samen. Ditmaal in het World Forum in Scheveningen, een wat minder pittoreske omgeving dan vorig jaar. De vorm van deze dag was een vlucht naar verre landen en onze purser aan boord was Angela Groothuizen. Bij de ingang kreeg iedereen een paspoort, geldig voor één dag, met daarin zijn/haar naam en de thema’s van de lezingen/workshops waarvoor men gekozen had om iets van op te steken.

Een pluim opgespeld ...

Een pluim opgespeld …

In de inleiding van de voorzitter van Wilde Ganzen kon gemeld worden dat er vanaf 1 januari 2009 weer projecten ingediend kunnen worden. Dan is er weer “nieuw” geld. Wel wil men, net als bij de NCDO, met maandbudgetten gaan werken. Hierdoor kan het beschikbare geld gelijkmatig over het gehele jaar verdeeld worden. Maar men wil ook een ranking van projecten gaan toepassen om per maand vast te stellen welke projecten al dan niet gesubsidieerd worden. Hiermee wordt onzekerder of je subsidie krijgt of niet want dat wordt afhankelijk van hoeveel projecten van welke omvang er in die maand zijn ingediend. We hebben een brief gestuurd naar de voorzitter van Wilde Ganzen met suggesties om andere methoden te zoeken, waaraan minder onzekerheid zit voor de indieners van projecten. We wachten af.

De organisatoren startten echter met het opsteken van een “pluim” bij enkele bij enkele vrijwilligers waaronder “onze” Simon. Alle deelnemers zijn vrijwilligers, die zich in één of andere vorm inzetten voor projecten in de derde wereld.

... en toegesproken

… en toegesproken

Daarnaast was het ook mogelijk om gedurende de hele dag mensen een pluim op te laten spelden. Als je vond dat iemand zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt had kon je bij de stewardess een pluim ophalen en die de ander opspelden. Zo werd tevens de link gelegd naar “Make a Difference Day”, de dag dat zoveel mogelijk mensen vrijwilligerswerk doen.

Bij de tientallen stands waar groepen hun projecten exposeerden en toelichtten kon je voor je eigen projecten inspiratie opdoen Tweemaal drie projecten waren genomineerd voor een “Doener Award “resp. voor het beste project en voor de beste voorlichting. Alle aanwezigen konden zich uitvoerig laten informeren en daarna hun stem uitbrengen. De winnaars kregen elk €2500 voor hun project. De aanwezigen hadden daarnaast nog de kans om via een prijsvraag een vliegreis te winnen naar het land van hun project, gesponsord door KLM.

Via de individueel gekozen thema’s hebben we ons over een aantal onderwerpen zoals vrijwilligers-management, duurzaamheid en maximaal gebruik internet.. Bij dit laatste werden tevens de mogelijkheden van TV meegenomen. Er zijn verschillende mogelijkheden op internet waarvan je gebruik kunt maken. ZWO heeft al een eigen website www.geldrop-burkinafaso.nl met daarop alle projecten en nieuws daarover. Maar je kunt je project sinds kort ook zetten op www.1procentclub.nl. Een website waarop iedereen een project, voorlopig tot € 5000, kan aanmelden. Mensen die op zoek zijn naar een waardevolle besteding van hun geld kunnen dan een project uitkiezen en sponsoren. De achterliggende gedachte is: wanneer iedereen 1% van zijn tijd of energie wil inzetten voor de ontwikkeling van de Derde Wereld, dan kunnen we samen veel bereiken.Er is ook GOED TV, een digitaal kanaal dat helaas nog niet in heel Nederland te bekijken is, waarop je je project kunt vertonen. Daarnaast is er de site www.mambapoint.tv, een samenwerking met de NCRV. Ook op deze site kun je een project in beeld brengen. Simon mocht tijdens deze dag een kort interviewtje opnemen voor het project “Schapen fokken door gehandicapten”. Dit is nu te zien op de website. We zullen er nog een filmpje aan toevoegen dat Herman Bouman en Simon v.d. Maal gemaakt hebben voor Youtube. Dit filmpje is ook ter zien via de ZWO-site. Al met al een nuttige en plezierige dag.

Marius van Brugge

4. Let’s Meet Africa

Op 8 en 9 november werd de markt gehouden in het Klokgebouw. Een omgeving die nog niet helemaal klaar is voor dit soort evenementen. Voordeel ten opzichte van het Beursgebouw is de splitsing van muziek, drinken en eten en de kramen voor informatie en verkoop.

Helaas was er dit jaar beduidend minder belangstelling dan voorgaande jaren. Wel was er meer tijd, gelegenheid en belangstelling om tekst en uitleg te geven over onze projecten.

Simon v.d. Maal

5. Aqua for All met “wandelen voor water”

22 Maart is de jaarlijkse wereld waterdag, en rondom deze datum organiseert Aqua for All een “Wandelen voor waterdag” voor groep 7 en 8 van de basisscholen in heel Nederland. Dit jaar is dit op woensdagmorgen 25 maart. De bedoeling is dat we van te voren met de kinderen gaan praten over de belangrijkheid van water, zowel hier als in de derde wereld. Milleniumdoel 7 is over een paar jaar 1 miljoen mensen toegang te verschaffen tot school drinkwater en 750.000 mensen te helpen aan verbeterde sanitatie.

Omdat we dit jaar bezig zijn met de voorbereiding tot het plaatsen van vele touwpompen in Burkina Faso, en het plaatsen daar vlakbij van sanitair, was mijn idee om te vragen of de kinderen van groep 7 en 8 -van de 4 scholen die een vriendschapsband hebben met een school in Burkina Faso – willen deelnemen aan deze Wandelen voor Waterdag.

De bedoeling is om de kinderen – na te zijn voorgelicht over de noodzaak van schoon drinkwater en goed sanitair – de in aantocht zijnde touwpomp te laten zien en te demonstreren. Wij hebben een model op schaal waar we ook op de Meise mert en in Mierlo mee hebben gedemonstreerd. De kinderen gaan dan naar ouders, familie, kennissen en buren om zoveel mogelijk sponsors binnen te krijgen voor hun sponsorloop.

Bedragen,of per km , maar handiger is een bedrag ineens. Vóór de loop moeten ze het geld bij de mensen hebben opgehaald en moet aan het landelijk steunpunt de opbrengst worden doorgegeven. We streven naar een bedrag waarvan we bij 10 scholen pompen kunnen plaatsen en bij iedere school 4 latrines , handwasgelegenheid en fruitbomen.

Op de betreffende 25 maart zetten wij vanuit het dorp een wandeltocht uit van 6 km, die ook langs water komt, waar nog iets over belangrijkheid van water wordt verteld. De kinderen krijgen van Wandelen voor Water een gratis rugzak, die op die ochtend moet worden gevuld met 4 flessen van 1.5 liter water, dus 6 liter water! Deze dragen ze tijdens de wandeling met zich mee, om ze bewust te maken hoe het voelt iedere dag water te moeten gaan halen over een grote afstand. Alle opgehaalde sponsorgelden, plus geld wat wij of kinderen of ouders nog bij derden los kunnen maken, worden door Aqua for All verdubbeld !!

We gaan ook een bekend persoon proberen te strikken om de aftrap te geven. Tot zover een globale opzet voor de Wandelen voor Water tocht. Het zou leuk zijn als we ook de andere klassen mogen vertellen over de touwpomp en zo de kinderen van lagere klassen wat bij deze loop kunnen betrekken.

Ondertussen hebben we antwoord van alle 4 scholen en …….3 van de 4 scholen gaan meelopen dit jaar. Namelijk BS de Bron, bs het Vijfblad en bij bs het Klokhuis doet zelfs de gehele school mee om de opbrengst zo groot mogelijk te maken, groep 1 t/m 6 mogen niet meelopen in de sponsorloop, maar een speciaal werkgroepje gaat van alles verzinnen om ook in de andere klassen geld bij elkaar te brengen. De officiële projectaanvraag genaamd Lafia (wat betekent leven) is al op de post en de aanmeldingsformulieren zijn al onderweg naar A4A. Er lopen tot nu toe 139 kinderen mee. Misschien dat er na publicatie zich nog meer scholen melden.

De aftrap is dus gegeven. In het volgende bulletin breng ik U opnieuw op de hoogte van onze voorgenomen “ Wandeling”. Als U er graag iets meer over zou willen weten, kijk dan eens op de sites www.aquaforall.nl of www.wandelenvoorwater.nl.

Als U ons wilt sponsoren kunt U een bijdrage storten op de rekening van de Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso rek. nr.15 97 39 918 met graag de vermelding Wandelen voor Water (ook deze bijdragen worden door A4A verdubbeld !!

Lucy Hermsen