De eerste touwpompen op een rij

Informatiebulletin 38

INFORMATIEBULLETIN 38

december 2008

In deze aflevering:

 • De eerste touwpomp…
 • Nieuw beleid Wilde Ganzen
 • Stand afgesloten projecten…
 • Transport Gered Gereedschap 2008
 • Strijd tegen malaria…
 • Voorlichting over aids en…
 • Erwtensoepactie

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. De eerste touwpomp…

De eerste TOUWPOMP is geplaatst en de eerste drie zijn in BURKINA FASO gemaakt!

De eerste touwpompen op een rij

De eerste touwpompen op een rij

bericht aan onze sponsors en hartelijk dank!

Een stukje geschiedenis

Vanaf oktober 2007 zijn we op zoek gegaan naar sponsors voor het project 500 pompen en 500 latrines voor Burkina Faso. Dat project is inmiddels gerijpt en is nu een geïntegreerd project geworden.

Het gaat nu nog steeds om het plaatsen van 500 pompen, maar het aantal latrines is uitgebreid, omdat een pomp voor 250 mensen is, een latrine echter voor 50. Of het dan ook 2500 latrines zullen worden hangt af van de grootte van de bevolking van het desbetreffende dorp. Om een bijdrage te leveren aan de gezondheid, wordt rond iedere pomp een vijftigtal fruitbomen geplant, terwijl tevens per dorp of wijk een geïrrigeerde tuin zal worden aangelegd.

In 2008 is er hard gewerkt door Gered Gereedschap in Geldrop aan het maken van enkele schaalmodellen voor demonstratiedoeleinden en de eerste echte pomp is hier gemaakt. Die is in november meegenomen naar Burkina Faso.

Het werk – boren

Allereerst moest het boorgat gemaakt worden. Daartoe moest de installatie worden opgebouwd.

De twee balken liggen klaar

De twee balken liggen klaar

De twee balken liggen klaar, de gaten zijn gemaakt. Er is ook al een begin gemaakt met het boorgat: ongeveer een meter diep

De installatie is bijna klaar

De installatie is bijna klaar

De installatie is bijna klaar.

De strop dient om een katrol aan op te hangen, waarmee de op- en neergaande beweging van de boor geregeld kan worden. Uiteindelijk bleek dat te laag te zijn, omdat de boor er telkens tegenaan stootte.

Het werk – boren 2

Het boren bleek zwaar werk te zijn. Wat vooral voor problemen zorgde, was de samenstelling van de bodem: zeer zware en compacte klei. Daardoor liep de boor regelmatig vol met die klei en moest de boor er weer uitgehaald worden om schoon te maken.

Rota Sludge methode

Rota Sludge methode

Deze jonge man, Salif, is niet aan het bidden, maar is aan het boren via de “rota-sludge” methode, waarbij een open boorbit wordt gebruikt. De slurry komt naar boven, omdat (en als…) een hand bovenop de boorbuis zit, als klep, die zorgt voor vacuum. Maar dat valt niet mee. Misschien bidt hij daarom toch?

Boorbit vol klei

Boorbit vol klei

Hier ziet u het open boorbit, helemaal vol met de klei. Steeds maar weer schoonmaken.

Na 4 dagen hard werken was het boorgat gevorderd tot ruim 8 meter. Het water was er al op 3,20 meter. Genoeg diepte voor het doel: een demonstratiepomp.

Baptist Methode

Baptist Methode

De andere methode, baptist genaamd, maakt gebruik van een boorkop met een klep binnenin, waardoor de slurry naar boven gestuwd wordt. Juist deze kop kwam herhaaldelijk vast te zitten met de klei. Steeds maar weer schoonmaken.

Het werk – de pomp plaatsen

Op 14 november was het boorgat klaar en werd de pomp geplaatst. En er kwam water uit. Niet schoon nog, maar toch: water.

Plaatsen van de casing

Plaatsen van de casing

Markeren van de stijgbuis

Markeren van de stijgbuis

Op de foto links wordt de buitenste pijp (de casing) geplaatst, rechts: markeren van de stijgbuis, opdat het koord er niet omheen zal draaien.

Het eerste water wordt gepompt

Het eerste water wordt gepompt

De officiële onthulling

De officiële onthulling

Op zondag 23 november werd de pomp officiëel onthuld door de Nederlandse ambassadeur, samen met mevrouw Delphine Barry, de voorzitter van het bestuur van de organisatie in Burkina Faso.

Hoe kan het anders: we kunnen nog steeds uw gaven gebruiken!

Rekening 1597.39.918 t.n.v. St. Samenwerking Geldrop – Burkina Faso, o.v.v “Touwpomp”

2. Nieuw beleid Wilde Ganzen

Wilde Ganzen heeft op 17 juni 2008 een tijdelijke stop gezet op het indienen van nieuwe projecten. De middelen waren niet langer toereikend om alle aanvragen te honoreren. Omdat het beroep op die middelen blijft groeien gaat de organisatie vanaf 1 januari 2009 werken met een beoordelingssysteem, waarbij de aanvragen onderling vergeleken worden op kwaliteit.

Als een project wordt ingediend wordt dit eerst beoordeeld op grond van basiscriteria. Alleen wanneer aan al deze criteria voldaan wordt, zal de aanvraag tot de ranking worden toegelaten. Aan de hand van ranking-criteria worden punten toegekend. De projecten met het hoogste aantal punten (minimaal 60 van de mogelijke 100) worden goedgekeurd en komen voor de 70% premie in aanmerking. Deze procedure vindt eenmaal per maand plaats. Het aantal toegekende premies wordt mede bepaald door het in die maand beschikbare premiebedrag bij Wilde Ganzen.

Het voert hier te ver om de gedetailleerde criteria te noemen. In grote lijnen komt het er op neer dat het projectvoorstel en de publieksvoorlichting in gelijke mate meewegen. Met name dat laatste betekent dat wij intensief moeten doorgaan op de weg die wij al waren in geslagen op het gebied van video, internet enzovoort. Dat zal ook inhouden dat, geografisch gezien, het gebied dat wij bestrijken met actievoeren vanzelf groter wordt. Mogelijk liggen hier nieuwe kansen.

Hoe dan ook, nu zowel NCDO als Wilde Ganzen dit beleid voeren zijn wij niet meer vooraf zeker van een bijdrage. Intussen werken we gewoon door aan de kwaliteit.

Marius van Brugge

3. Stand van de afgesloten projecten eind 2008

In het afgelopen jaar zijn de volgende projecten gerealiseerd:

 • Bouw van latrines voor de school van Singa. Dit project is betaald uit de opbrengst van de actiedag van het Jan van Brabantcollege in Helmond.
 • Voor 1250 euro is het schoolgeld betaald voor kinderen, waarvan de ouders het niet kunnen betalen in Zimtanga en Sokuraba. Betaald door Jan van Brabantcollege en de Wereldwinkel.
 • Een pomp voor de vrouwen van Dougré om hun tuinen te bevloeien. Dit project is mede gefinancieerd door de ZWO groep van de kerken in Leusden.
 • In Sokuraba heeft de bevolking 25 latrines gebouwd. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Luurt Boonstra.
 • Mélanie uit Koudougou heeft veel vrouwen en babies kunnen genezen van malaria doodat ze medicijnen voor hen heeft kunnen kopen.
 • 13 gehandicapten hebben een driewieler gekregen uit de opbrengst van de pensionering van de heer Verduijn.
 • De geitenfokkers in Fada hebben hun stallen kunnen repareren door een bijdrage uit het fonds van Peke Hofman.
 • We hebben een bijdrage geleverd in de strijd tegen de honger in Kokologho en Zimtanga, want begin 2008 heeft er honger geheerst op een aantal plaatsen in Burkina.
 • Voor de kerkgangers van de prot. Kerk in Zimtanga zijn 40 kerkbanken gemaakt door de plaatselijke meubelmaker, waarvan sommigen uit onze gemeente de studiekosten hebben betaald.
 • In Zimtanga en omgeving is voorlichting gegeven in de strijd tegen AIDS/HIV en SOA.

Bij een aantal projecten zijn we gesusidieerd door Wilde Ganzen en de NCDO. Door de uitvoering heeft u meegewerkt aan het realiseren van millenniumdoelen, zoals uitbannen armoede, betere gezondheidszorg voor iedereen, etc.

Simon v.d. Maal

3. Transport van gered gereedschap 2008

In mei van dit jaar stond op de website van het Platform Burkina Faso een bericht over een mogelijk transport naar Burkina. Een Nederlander, die al 14 jaar in Burkina woont en werkt had bij een bevriende relatie een container geregeld. ZWO/Gered Gereedschap mocht 20 m3 vullen en met plezier.

Transport Gered Gereedschap

Transport Gered Gereedschap

Uitladen ...

Uitladen …

Er stond alweer 20 m3 gereedschap bij de boer in de schuur. GG had een actie gehouden voor lasapparaten, want die worden veel gevraagd door de opleidingsinstituten in Oradara en Gampela.

Tijdens ons bezoek in januari hebben we gevraagd of men niet liever geld kreeg om zelf gereedschap te kopen. Het eenduidige antwoord was NEE. Het gereedschap dat men in Burkina kan kopen is van veel slechtere kwaliteit dan ons geredde gereedschap. Men liet het zien aan de hand van enkele voorbeelden. We hebben wel afgesproken dat zij lijsten gaan maken met gereedschappen, die zij nodig hebben voor de opleiding en om setjes gereedschap te maken voor leerlingen, die afgestudeerd zijn en voor zichzelf willen beginnen of bij een baas gaan werken. Met Kerst gaat GG Amsterdam nog een actie houden om geld in te zamelen om weer een container met goederen naar Burkina te sturen voor bijna 10 projecten. Ook GG Geldrop mag weer meedoen. Geweldig voor de kinderen in de knel opgevangen in de 2 instellingen en de vele anderen die hiervan profiteren!

Simon v.d. Maal

5. Strijd tegen de malaria in Koudougou en omgeving.

In 2005 was Mélanie Sébégo, vroedvrouw in Koudougou, lid van de delegatie uit Burkia. Ze vertelde toen dat er veel zwangeren en babies overlijden aan de gevolgen van malaria. Ze vroeg toen om ondersteuning voor de strijd tegen de malaria in de 50 dorpen waar de stichting Santé pour Tous( gezondheid voor iedereen) actief is.

Afgelopen januari heeft de delegatie ruim 600 euro aan Mélanie gegeven. We hebben nu een verslagje van haar gekregen. Malaria is één van de meest voorkomende en dodelijkste ziekten in Burkina. Niet voor niets luidt het zesde millenniumdoel: in 2015 is de verspreiding van ziektes als AIDS en malaria gestopt. Door uw bijdrage hebben diegenen, die de medicijnen zelf niet kunnen betalen, ze wel gekregen en zijn er minder babies en zwangeren gestorven. Mélanie dankt allen voor de bijdrage in de strijd tegen de malaria.

Simon v.d. Maal

6. Voorlichting over AIDS/HIV, SOA en armoedebestrijding in Zimtanga en omgeving.

Door een bijdrage van ZWO heeft Elisabeth in Zimtanga en omgeving, via de stichting Versterking van de positie van vrouwen en kinderen, voorlichting laten geven om AIDS/HIV en SOA te voorkomen.

Allereerst zijn de medewerkers van de stichting opgeleid door de hoofdarts van Zimtanga om de voorlichting in de dorpen te kunnen geven. Daarna zijn er teams naar de dorpen gegaan.

Er zijn films vertoond en daarna is er gediscussieerd over de overdracht en het opsporen van AIDS/HIV/SOA en de voorzorgsmaatregelen, die men moet nemen om ze te voorkomen. In totaal zijn 2000 volwassenen bereikt met deze actie.

Tevens zijn 675 van de allerarmsten voorzien van voedsel. Want de afgelopen tijd was er honger in sommige dorpen rond Zimtanga. De delegatie heeft in januari met eigen ogen kunnen zien dat er weinig voorraad in de graanschuurtjes lag. Hooguit tot april van dit jaar, maar dan duurt het nog enkele maanden voordat er nieuwe oogst is. Onder hen zijn nog 70 personen, die medische zorg en medicijnen hebben gekregen.

In alle aangesloten dorpen zijn die mensen aangewezen door de artsen, die de dorpen bezoeken, zonder onderscheid te maken in ras, geloof of ander zins. Elisabeth dankt ZWO voor de onmisbare ondersteuning voor haar werk.

Simon v.d. Maal

7. Erwtensoepactie

Ook dit jaar heeft de erwtensoepactie weer een uitstekend resultaat opgeleverd. De opbrengst was maar liefst € 2756 !, opgebracht via diverse activiteiten. Allereerst natuurlijk de verkoop van de erwtensoep, geschonken door het St. Anna Ziekenhuis, pannenkoeken, slaatjes en drankjes. Daarnaast de diverse verkoopstands, het Rad van Avontuur, boeken- en rommelmarkt . Kortom, genoeg mogelijkheden voor de vele bezoekers hun geld uit te geven voor het project van de Stichting Vrienden van Rwanda: een kleine kantine bij de al eerder gerealiseerde vakschool in Kilinda. Daarvan werd doorlopend een videopresentatie op de muur geprojecteerd. Dit bracht het project nog dichterbij. Misschien volgend jaar beelden van de kantine??

Douwe Wielenga, penningmeester van de stichting, is intussen afgereisd naar Rwanda en kan het startsein voor de bouw geven. Allen die meegewerkt hebben aan de actie danken wij hartelijk voor hun werk.

Namens de voorbereidingsgroep,

Ans Freriks