touwpomp

Informatiebulletin 40

INFORMATIEBULLETIN 40

juni 2009

In deze aflevering:

  • Couveuses
  • Markten
  • Touwpomp zelfstandig geplaatst
  • Kerkbanken

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. Het couveuse project

Eind 2004 is de commissie ZWO gestart met een couveuse project voor Burkina Faso.

Er was belangstelling van de vroedvrouwen van de stichting Santé pour Tous, die werkzaam zijn in de regio van Koudougou. Er werd een plan opgesteld voor de introductie en er werd één exemplaar gekocht en opgestuurd naar Burkina Faso. Met dit model is men ook naar de autoriteiten gegaan om medewerking te krijgen voor de introductie. Aanvankelijk kregen we groen licht en werd het project aangemerkt als een proefproject. Er werden bezoeken afgelegd bij het hoofd van de afdeling gynaecologie en diverse andere belanghebbenden. Het model heeft enige tijd gefunctioneerd in de kraamkliniek van dr. Kohol in Ouaga, maar hij is gestopt omdat er uiteindelijk geen medewerking kwam van de autoriteiten.

Helaas ontstond er een discussie over het soort couveuse: de simpele en de uitgebreide, zoals die in onze ziekenhuizen gebruikt wordt. De simpele die door dr. van Hemel in de tropen is ontwikkeld is deels van hout en deels van perspex. Simpel te maken, te onderhouden en te gebruiken. In vele landen wordt hij met succes toegepast. In Burkina ontstond in die tijd ook de discussie over de zogenaamde “Kangeroo-methode” versus de couveuse. Bij de eerste methode wordt de te vroeg geboren baby op de buik van de moeder gelegd. Maar een baby, die vele weken te vroeg geboren is kun je ons inziens niet weken op de buik van de moeder leggen om te volgroeien. Omdat we uiteindelijk niet over de juiste medewerking konden beschikken, waren we genoodzaakt het project te stoppen. Het geld dat door velen voor de couveuse is gegeven willen we gaan besteden aan de bouw van een gezondheidscentrum in Komsilga. We hopen dat u het eens bent met dit besluit. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met één van ondergetekenden.

In het dorp Komsilga op 15 km van Zimtanga is geen enkele voorziening op gezondheidsgebied. Door de bouw van een eenvoudige post( Poste de Santé Primaire) kan de arts van Zimtanga daar zitting houden, er kunnen 1 of 2 mensen worden opgenomen en er is plaats voor zijn administratie en opslag van een beetje medicijnen. Door deze “EHBO-post” hoeven de mensen van Komsilga niet lopend of op de fiets naar Zimtanga. Vooral voor zwangere vrouwen is dit een uitkomst. Je zult maar 15 km achterop een fiets over hobbelige paadjes naar het ziekenhuisje van Zimtanga vervoerd moeten worden. We hopen dat u instemt met het wijzigen van de bestemming van uw geld.

Namens ZWO:

P. Bakker, voorzitter, arjapiet@onsbrabantnet.nl, tel 040-2857173

S.v.d.Maal, projectverantwoordelijke, slvdmaal@onsbrabantnet.nl, tel 040-2801150

2. Markten

Meise Mèrt 2009

Zondag 24 mei stond Geldrop weer in het teken van de Meise Mèrt. Dankzij het mooie weer kwamen erg veel mensen naar de markt. Op het nieuwe horecaplein hebben we veel volwassenen en vooral kinderen aan de kraam gehad.

De touwpomp was dé publiekstrekker, waaraan de kinderen mochten draaien en tot hun verbazing kwam er water omhoog. Uitleg van de werking, maar ook dat we in maart 3 teams hebben opgeleid om zelf gaten te boren en pompen te plaatsen. Sommige kinderen vertelden dat zij ook hadden meegelopen voor de actie Wandelen voor Water. Er waren fijne reacties op het werk dat we doen in Burkina. De verkoop van kunstvoorwerpen is goed verlopen. We hebben voor ruim 200 euro verkocht, daarvan is 100 euro voor projecten de rest is inkoopwaarde.

Simon v.d. Maal

Verenigingenmarkt Mierlo 2009

Onder het motto “Het kan niet altijd feest zijn” hebben wij op zondagmorgen 14 juni, samen met Gered Gereedschap, de kraam ingericht in de stromende regen. In de eerste uren bleef het aantal bezoekers dan ook ver beneden de verwachting.

Het goede nieuws was dat het halverwege de middag droog werd en de markt enigszins tot leven kwam. De touwpomp was als altijd een publiekstrekker en met name de jeugd wilde wel eens graag zien hoe zo’n ding nu werkt. Jammer dat een storing in het mechanisme ervoor zorgde dat het wat minder soepel liep, maar met een provisorische reparatie werd de zaak draaiend gehouden.

Al met al toch wel weer een gezellig evenement waar we met onze activiteiten niet mogen ontbreken.

Marius van Brugge

3. Touwpomp zelfstandig geplaatst

In ons vorige bulletin konden wij u o.a. verslag doen van het opleiden van enkele teams om zelfstandig touwpompen te kunnen plaatsen. Welnu, het team van Zimtanga meldt trots en met foto’s dat het geleerde met succes in praktijk gebracht is. Mede door de grote betrokkenheid van de Chef en zijn vrouw Elisabeth heeft het project grote bekendheid in de regio gekregen.

touwpomp

touwpomp

Gevolg: heel veel bezoekers van aanzien willen het fenomeen bekijken. Politieke, burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, mensen die betrokken zijn bij andere projecten, en natuurlijk een groot aantal van de eigen inwoners.

De plaats die door de plaatselijke wichelroedeloper was aangewezen bleek een uitstekende te zijn. Wel moest bij het boren een harde laag overwonnen worden, wat enige aanpassing aan de apparatuur noodzakelijk maakte. Uiteindelijk bleek het grondwater zich ruwweg tussen 16 en 23 meter te bevinden. De voorraad lijkt vooralsnog onuitputtelijk.

touwpomp

Het aanbreken van de regentijd maakt dat plaatsing van meer pompen op deze wijze moet worden opgeschort. In plaats daarvan wil men pompen plaatsen op bestaande putten. Het naar boven brengen van het water wordt daarmee een stuk eenvoudiger en het water in de put blijft schoner omdat de bovenzijde afgesloten wordt. Rest ons nog te vermelden dat het touwpompproject mede mogelijk gemaakt wordt door de Stichting Impulsis.

Marius van Brugge

4. KERKBANKEN

In ons bulletin no. 38 (december 2008) konden wij u melden dat voor de protestantse kerk in Zimtanga 40 kerkbanken gemaakt zijn door de plaatselijke meubelmaker, wiens studie gefinancierd is door mensen uit onze gemeente.

We kregen er wat foto’s van binnen die wij u niet willen onthouden.

kerkbanken

kerkbanken

kerkbanken

kerkbanken