overstromingen in Ouaga

Informatiebulletin 41

INFORMATIEBULLETIN 41

oktober 2009

In deze aflevering:

  • Overstromingen in BF
  • Container onderweg
  • Andere Mèrt
  • KPA Wilde Ganzen Dag
  • Projecten
  • Tenslotte

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. OVERSTROMINGEN IN BURKINA FASO

Als het over water gaat berichten wij u meestal over het tekort en hoe we kunnen bijdragen aan het verbeteren van dat probleem. Een teveel in te korte tijd komt helaas ook met enige regelmaat voor, maar zo extreem als ditmaal is in vele tientallen jaren niet voorgekomen.

overstromingen in Ouaga

overstromingen in Ouaga

In de periode eind juli t/m begin september heeft het in Burkina Faso enorm geregend. Zozeer dat er doden gevallen ziin, velen dakloos werden en de materiële schade onoverzienbaar. De berichtgeving in Nederland en elders over slachtoffers en schade was nagenoeg nihil. Dit komt niet persé of niet alleen door gebrek aan interesse. Het gebrek aan aandacht, vergeleken met de –terecht- uitvoerige berichtgeving over bijvoorbeeld overstromingen in Turkije, is toch wel schrijnend. De informatievoorziening in en vanuit Burkina en andere getroffen landen in de regio is ook niet optimaal. De communicatie met het platteland laat te wensen over. De problemen daar waren al in volle gang toen begin september Ouagadougou getroffen werd. Daar viel in 12 uur tijd 300 mm regen. Dat haalde hier en daar summier het nieuws. Maar de gevolgen zijn werkelijk rampzalig. Berichten op internet spreken van tenminste 8 doden en 150.000 daklozen, alleen al in de regio van Ouaga. Deze cijfers worden bevestigd door de ambassadeur van BF, de heer Ouedraogo tijdens een informatiebijeenkomst op de ambassade in Brussel op 19 september. Voor de Stichting Geldrop-Burkina Faso waren Arend Bolt en Lucy Hermsen daar aanwezig. Lucy meldt : de dakloze mensen slapen momenteel onder de bomen of verzamelen zich bij kleine hulpposten en scholen. Daarnaast zijn duizenden auto’s onbruikbaar geworden, handelaren raakten hun voorraden kwijt, schade aan het ziekenhuis, medicijnen, waaronder aidsremmers, zijn verloren gegaan enz. Veel schade aan electriciteitscentrales en waterzuiveringsinstallaties. Wat zich in de rest van het land afgespeeld heeft is niet helemaal duidelijk. Zeker is dat grote delen van ingezaaide akkers zijn weggespoeld. Van de opgeslagen oogst van vorig jaar is veel verloren gegaan. Huizen die zijn opgetrokken met “banco” (modder met koeienmest en stro, zongedroogd) zijn totaal ingestort.

Er is intussen sprake van enige internationale hulpverlening. Hoewel wij ons doorgaans bezighouden met duurzame projecten vinden wij een bijdrage voor noodhulp hier zeker op zijn plaats.

Wilt u bijdragen:
ZWO-Geldrop, rek.nr. 1918607 of 66.30.13.291
St. Samenw. Geldrop-Burkina Faso, rek.nr. 15.97.39.918
Onder vermelding van Watersnood BF

Marius van Brugge

2. CONTAINER ONDERWEG NAAR BURKINA FASO

Een bevriende organisatie die ook werkzaam is in Burkina stelde ons vorig jaar in de gelegenheid om gebruik te maken van nog beschikbare ruimte in een container. Optimaal gebruik van een container drukt de transportkosten. Ook wordt ons een deel van de afhandeling bij aankomst uit handen genomen. Gezien het uitstekende verloop toen hebben wij wederom gebruik gemaakt van de gelegenheid toen men ons in juni benaderde. Het was kort dag, maar na intensief timmer- en verpakkingswerk door Gered Gereedschap konden wij op 13 juli een partij van zo’n 18 kubieke meter hier inladen en in Herkingen (Z.H.) overladen in de container.

Transport

Transport

Vele tientallen goed gevulde gereedschapskisten, diverse grotere gereedschappen en allerlei andere zaken gingen mee. Daarnaast een groot aantal naaimachines in allerlei uitvoeringen. Onvoorstelbaar waar ze allemaal vandaan komen. Er zijn er al honderden verscheept en elke keer zijn ze er weer bij. Ze blijven welkom! Onze zendingen zijn zoveel mogelijk afgestemd op de vragen die wij vanuit Burkina Faso krijgen. Zo ontstaan geen overbodige kosten en kunnen de ateliers ervan verzekerd zijn die spullen te krijgen die ze echt nodig hebben voor hun opleidingen. De container is begin augustus op de boot gegaan en naar verwachting kan men ergens in oktober over de goederen beschikken.

Dank aan de gevers en de vele helpende handen.

Marius van Brugge

3. DE ANDERE MÈRT – REGENBOOGFESTIVAL

Andere Mèrt - Regenboogfestival 2009

Andere Mèrt – Regenboogfestival 2009

De Andère Mert lijkt een abonnement te hebben op prachtig weer. Het zal ooit wel eens minder geweest zijn, maar dat zijn we vergeten. Zondag 27 september was in elk geval weer perfect. Dat leverde een van begin tot eind een gezellige drukte op. Er was veel belangstelling voor onze Burkinese producten, ons verhaal, en natuurlijk de demo-touwpomp. Leuk dat Julienne er ook bij kon zijn.

De markt geeft een goed beeld van vooral plaatselijke initiatieven. Op deze wijze wordt ook goed zichtbaar hoe ontwikkelingssamenwerking en zorg voor milieu, natuur en gezondheid alles met elkaar te maken hebben. Een beetje jammer dat de muziek en de multiculturele hapjes wat ver van het terrein met de kramen verwijderd waren. Maar al met al, een prima dag!

Marius van Brugge

4. KPA WILDE GANZEN DAG 2009

Op zaterdag 3 oktober werd deze jaarlijkse dag gehouden in het sfeervolle Fort Voordorp bij Groenekan. Het zal de trouwe lezers van dit bulletin niet ontgaan zijn dat de laatste jaren een discussie ontstaan is over de zin van ontwikkelingshulp, zowel in het algemeen als rond de kleinschalige projecten. Het thema van deze bijeenkomst was dan ook : “De toekomst van het particuliere initiatief”. Door de sprekers werden van verschillende kanten komende beleidsveranderingen van de betrokken ministeries belicht en toegelicht. Met name bestaat ongerustheid waar het gaat om de toekenning van de subsidie door –tot nu toe- de NCDO:

  • worden er extra drempels opgeworpen?
  • wordt de aandacht voor “draagvlakvergroting” niet te zwaar ten opzichte van het project zelf
  • aan wie worden wij “overgeleverd” wanneer de subsidieverlening wordt uitbesteed via een aanbestedingsprocedure.

Ondanks geruststellende woorden van de zijde van het ministerie blijven de twijfels.

KPA Wilde Ganzen Dag 2009

KPA Wilde Ganzen Dag 2009

Niettemin ging daarna eenieder vol goede moed aan de slag in de workshops. Om dat wij (ZWO + Stichting) met vijf mensen vertegenwoordigd waren konden wij ons in bijna alle aangeboden thema’s verdiepen. Duurzaamheid, fondsenwerving, risicoanalyse en evaluatie van projecten, communicatie en voorlichting kwamen voorbij. Alles afgewisseld met muziek van een aanstekelijk gezelschap uit Afrika, een diapresentatie van de deelnemende organisaties, een programma met korte films en tijd om te “netwerken”..

Een prima dag, uitstekend en strak georganiseerd. Aanwezig voor ZWO: Piet Bakker, Simon v.d.Maal, Lineke Hoogland, Marius van Brugge, en Douwe Hofman voor de Stichting Geldrop-Burkina Faso.

Marius van Brugge

5. Stand van zaken van de projecten september 2009

Uit Donsin hebben we een bedankbrief gekregen van de vrouwen. Ze zijn geweldig blij met de graanmolen, want die maakt hun werk een stuk lichter. Tegelijk meldden ze dat ze waren vergeten om in de aanvraag een bedrag op te nemen voor de diesel, anders kunnen ze niet opstarten. Het bedrag is reeds overgemaakt.

Er is enige tijd geleden besloten om maximaal 1000 euro te reserveren voor garanties bij microkredieten. We willen hiermee de verstrekkers de garantie geven dat het krediet terugbetaald kan worden. Deze garantieregeling is er alleen voor als er om gevraagd wordt. Er zijn voor enkele kredieten garanties afgegeven.

Toiletten voor de onderwijzers van de school in Zimtanga worden gebouwd. Bij de school zijn wel toiletten, maar niet bij de huizen van de onderwijzers. De oudercommissie vond dat het bedrag van de Korenbloem uit Oirschot hiervoor besteed moest worden en dat advies hebben we gevolgd.

Er wordt hard gewerkt aan de “E.H.B.O.” post in Komsilga en de afbouw van het ziekenhuisje in Nimina. We hopen u vóór eind 2009 de resultaten te kunnen melden. Door de regentijd liggen sommige projecten stil, omdat men eerst op het land moet werken voor de voedsel voorziening voor het komende jaar.

Een groep vrouwen, die zelf een opleiding naaien, stoffen verven, borduren hebben gehad stellen hun kennis ten dienste van kansarme meisjes en vrouwen. Er wordt een klein gebouwtje neergezet met enig meubilair. De benodigde naai- en borduurmachines zitten in de container, die intussen in Burkina is gearriveerd, maar de inhoud is nog niet vrijgegeven. Daarna kan men met de opleiding van 10 meisjes/vrouwen beginnen. Kosten 2500 euro.

Er is een plan opgesteld door Elisabeth uit Zimtanga en Bila uit Kokologho om de hygiëne op 8 scholen te verbeteren, 4 in Zimtanga en omgeving en 4 in Kokologho en omgeving. Men wil de lerlingen en de onderwijzers een cursus geven over hygiëne op en rond de school. Er komt per school een comité bestaande uit 2 ouders, 2 onderwijzers en 2 leerlingen. Dit comité gaat toezicht houden op de hygiëne. Er komen vuilnisbakken, watercontainers om handen te wassen na toiletgebruik en watercontainers voor drinkwater. We hebben nog enkele vragen gesteld over onder andere het ophalen en storten van het vuil. Als de antwoorden bevredigend zijn willen we dit project ondersteunen met 5900 euro.

Voor de school in Bouloumtenga/Dapelgo hebben we een aanvraag voor 6 toiletten bij de school goedgekeurd. Per klas één toilet voor de jongens en één voor de meisjes. Kosten 4600 euro. Voor de huizen van de onderwijzers komen er ook toiletten en keukens. Kosten 5400 euro. De pomp voor Kaprabouga wil nog niet vlotten. De gegevens, die ik meekreeg uit Burkina bleken onvoldoende te zijn voor de mede subsidiegever AquaforAll. Er moet nader geofysisch onderzoek gedaan worden om zo zeker als mogelijk te zijn dat er water aangeboord kan worden. Wordt vervolgd.

Simon v.d. Maal

6. TENSLOTTE

Het is herfst, dus de erwtensoepactie komt er weer aan. Noteert u vast de datum zaterdag 21 november.

Het heeft even geduurd, maar volgend jaar komt er weer bezoek uit Burkina Faso. Het ziet er naar uit dat 2 mensen rond eind mei aankomen. We houden u op de hoogte.