Salif, straks op bezoek in Geldrop

Informatiebulletin 42

INFORMATIEBULLETIN 42

februari 2010

In deze aflevering:

  • Officieel bezoek uit Burkina Faso
  • Touwpomp – het vervolg
  • Erwtensoepactie
  • Foto’s van projecten
  • Vrachtwagen voor Burkina
  • Overstromingen

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. Officieel bezoek uit Burkina Faso

Het is al weer een tijd geleden dat hier in Geldrop mensen uit Burkina Faso officieel op bezoek waren Het vorige bezoek vond plaats in 2005. Dus het werd tijd.
Omdat we de laatste tijd nogal in de weer zijn geweest met de touwpomp, lag het voor de hand om mensen uit te nodigen waarmee we in maart 2009 pompen hebben geplaatst in Kokologho en Zimtanga.

Twee van hen, te weten de heren Sawadogo Bila en Karambiri Salfo, kortweg Bila en Salif, zijn de direct verantwoordelijken voor de verdere uitvoering van het touwpompproject in Burkina. Er moeten nog 18 pompen geplaatst worden de komende anderhalf jaar. Bij elke pomp wordt ook een groentetuin aangelegd. Ook worden per pomp twee zgn. Ecosan latrines gebouwd. De “opbrengsten” van deze latrines zijn na ongeveer een half jaar geschikt als meststof voor de groentetuinen. Er is dus nog werk aan de winkel voor beide heren.

Salif, straks op bezoek in Geldrop

Salif, straks op bezoek in Geldrop

Maar goed, we hadden het over het aanstaande bezoek. Onze gasten zullen hier dinsdag 25 mei aankomen en het vertrek staat gepland voor donderdag 10 juni. Ze komen hier ook om een beetje bij te scholen bij Walter Mgina, de specialist die ons in maart vorig jaar heeft vergezeld en de vaardigheden van het boren en plaatsen van pompen heeft aangeleerd. 
We hebben een druk programma samengesteld. Zo staat een ontvangst door de burgemeester op het programma in het Geldrops kasteel. Hierbij zal ook de voorzitter van de Wilde Ganzen aanwezig zijn. We gaan bij Waterschap de Dommel op bezoek en nemen een kijkje bij een boomkweker. Uiteraard gaan we langs bij een grondboorbedrijf en hopen aanwezig te zijn als een put wordt geslagen. De Geldropse scholen worden bezocht om de leerlingen te bedanken voor hun inzet vorig jaar tijdens de actie “Wandelen voor Water”. Als toeristisch uitstapje gaan we naar de Deltawerken.

2. Touwpomp project: het vervolg.

Om even het geheugen op te frissen over het touwpomp project.

De eerste pomp werd in november 2008 geplaatst in de tuin van het bureau o.l.v. Herman Bouman, Henk Heijns en Piet Bakker en officieel in gebruik genomen door de Nederlandse ambassadeur. Met de ervaring die toen is opgedaan werd besloten tot een pilot project , mede gefinancierd door Impulsis, om 10 pompen te plaatsen en tegelijkertijd mensen op te leiden, die het daarna zelfstandig zouden kunnen doen. Dit project hebben we in maart 2009 afgewerkt. Daarvan heb ik in Tweeklank verslag gedaan met als titel: “Missie geslaagd, doel niet gehaald”. Want we hebben wel 3 teams en één technicus opgeleid, maar we dachten 10 pompen te plaatsen en dat werden er 3.

In juli daarna heeft het team van Zimtanga met de technicus Salif een pomp geplaatst in Zimtanga en die pomp werkt nog steeds prima. De pomp in Kayon op een bestaande put geplaatst is helaas de zwengel gebroken en maar dat kan gerepareerd worden. De pomp in Sakoinsé heeft nog steeds het probleem van vervuiling met pyriet en volgens de laatste berichten loopt de opbrengst ook terug. De pomp in Kokologho doet het wel goed en wordt gebruikt voor de bevloeiing van tuinen. Momenteel is men nog bezig om tuinen aan te leggen daar waar er nog geen zijn en Ecosan toiletten te bouwen. In de Ecosan toiletten wordt de urine en de feces apart opgevangen en tot mest verwerkt en verkocht voor de tuinbouw.

In het tweede project, gesteund door Aqua for All, worden 8 pompen geplaatst bij scholen: 4 in de omgeving van Kokologho en 4 bij Zimtanga. Bij de pomp komen ook Ecosan toiletten met gescheiden ruimtes voor jongens en meisjes. De opbrengst van deze toiletten wordt gebruikt voor onderhoud en reparatie van de pomp. Een apart comité zorgt daarvoor. De planning is dat dit project gerealiseerd wordt in 2010.

Het derde project, subsidie aangevraagd bij Wilde Ganzen, NCDO en ASN bank, wordt een project voor 10 dorpen. Per dorp wordt een pomp geplaatst, een groentetuin aangelegd en 2 Ecosan toiletten(m/v) gebouwd. Een deel van de opbrengst van de tuin en de toiletten wordt gebruikt voor reparatie en onderhoud van de pomp de rest komt ten goede aan de dorpsbevolking. Dit is voor ons het laatste project dat we willen financieren. Na dit project, te realiseren in 2011, heeft men voldoende kennis en ervaring opgedaan om zelfstandig door te gaan. We gaan er vanuit dat de pomp, tuin en toiletten dan genoeg bekendheid hebben gekregen, zodat dorpen erom gaan vragen. Met deze projecten leveren we een bijdrage aan 2 van de 8 millenniumdoelen, te weten nummer 5 “Verbetering van gezondheid door betere hygiëne en voeding” en nummer 7 “Meer mensen schoon drinkwater”.

De Wilde Ganzen gaan het derde project ook gebruiken om fondsen te werven. Op zondag 30 mei is het onderwerp voor de Ganzenvlucht. Er worden ook 2 Wilde Ganzen vriendendagen georganiseerd in de regio’s Noord-Brabant en Limburg. Tijdens deze bijeenkomsten staat het touwpomp project centraal en zullen ook Salif en Bila aanwezig zijn, om tekst en uitleg te geven. Tevens willen we proberen om de directeur van Wilde Ganzen uit te nodigen bij de ontvangst door de burgemeester van de delegatie uit Burkina Faso. Door het uitnodigen van de media creëren we extra aandacht voor de fondsenwerving door Wilde Ganzen en door onszelf. Wilde Ganzen bekijkt nog of ze door hun aanwezigheid op de Meise Mèrt ons project meer onder de aandacht van de mensen kunnen brengen.

Simon v.d. Maal

3. Erwtensoepactie voor Rwanda.

Op zaterdagmiddag 28 november 2009 is de jaarlijkse erwtensoepactie gehouden in het Kruispunt in Geldrop. Evenals vorig jaar was de opbrengst bestemd voor de vakschool in Kirinda (Rwanda)
.

Deze vakschool is op 19 december 2008 officieel geopend. Douwe Wielenga was daarbij aanwezig namens de Stichting “Vrienden van Rwanda” en de Nederlandse Ambassade in Rwanda werd vertegenwoordigd door Ingrid Bouman.


Op deze vakschool kunnen kinderen die na hun lagere school niet naar het vervolgonderwijs kunnen een praktische opleiding volgen zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Inmiddels zitten er 34 leerlingen op de opleiding.

De erwtensoepactie van 2009 leverde een financiële bijdrage voor een uitbreiding van de school. Op het wensenlijstje stond het realiseren van een bakkerij. Dit heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats biedt dat een opleidingsmogelijkheid, maar tevens kan door het verkopen van brood geld verdiend worden. Men verwacht dat de bakkerij na twee jaar selfsupporting zal zijn.

Welnu, op die bewuste zaterdagmiddag in november was het een komen en gaan van erwtensoepliefhebbers. Trouwens ook erwtensoephaters kwamen aan hun trekken. Er was een tweedehandsmarkt, een boekenmarkt en er konden prachtige cadeaus voor Sinterklaas of Kerst gekocht worden. De meer goklustigen konden hun geluk beproeven bij het “Rad van Avontuur”. Het geheel werd met zang en pianospel muzikaal omlijst.


Een Geldropse kunstenares exposeerde haar schilderwerken in het Kruispunt. Ter plaatse kon gekocht worden en de opbrengst was voor de school.

Dank zij de inbreng van velen was het een zeer geanimeerde middag, en de uiteindelijke opbrengst mag er zijn: 3098 euro, door ZWO verhoogd tot 3200 euro. Overigens komt er nog steeds wat geld binnen van de verkoop van de schilderijen.


Iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, van harte bedankt.

Piet Bakker

4. Foto’s uit Burkina Faso

Van twee projecten ontvingen wij wat foto’s. De latrines zijn voor leraren van de school in Zimtanga. Het geld ervoor is bijeengebracht door de school in Oirschot.

Latrine in Zimtanga

Latrine in Zimtanga (1)

Latrine in Zimtanga

Latrine in Zimtanga (2)

Verder is enige tijd geleden de bouw gestart van de rest van de CSPS (gezondheidscentrum) in Nimina. De kraamafdeling staat er al enige jaren en nu is men met de ziekenzaal, apotheek etc. bezig. Een en ander is mogelijk gemaakt dankzij o.a. een grote gift uit onze gemeente en subsidie van Wilde Ganzen en NCDO.

Hieronder enkele foto’s van de bouwwerkzaamheden.

CSPS Nimina

CSPS Nimina (1)

CSPS Nimina

CSPS Nimina (2)

5. Vrachtwagen voor Burkina Faso

Er is in Burkina mogelijk een koper voor een vrachtwagen. Er is al contact geweest met een leverancier, die een rekker met vrachtwagen heeft staan. We willen proberen om een overeenkomst te sluiten met Gered gereedschap Amsterdam. Deze organisatie is al bezig met een actie om gereedschap voor meerdere projecten naar Burkina te verzenden. Als we alles in één vrachtwagen kunnen laden dan kunnen we ook de kosten van het vervoer delen. Want er staat in Geldrop alweer ruim 20 m3 aan gered gereedschap. De begunstigden zijn onder andere de jeugdinstellingen Oradara en Gampela, het gehandicaptenatelier in Ouaga en de leerlingenopleiding in Kokologho. Ook gaan er ca. 15 naaimachines naar de opleiding die Mélanie verzorgt in Koudougou voor meisjes en jonge vrouwen, die in de knel zijn gekomen. Met de opleiding en een naaimachine kunnen ze proberen een eigen bestaan op te bouwen.

Bij deze gelegenheid kan ook een flinke hoeveelheid andere spullen meegestuurd worden. Zo konden wij enige maanden geleden een partij overtollig ziekenhuistextiel, zoals beddengoed, operatiekleding e.d., ophalen, afkomstig van een textielfabriek. Via andere relaties kwamen nog meer medische spullen binnen waaronder een partij handschoenen en grote gevulde EHBO-dozen.

Als alles doorgaat dan kan de vrachtwagen in maart of april op de boot naar Lomé en vandaar gaat het over de weg naar Ouaga voor inklaren en uitdelen aan de begunstigden.

Simon v.d. Maal

6. Overstromingen in Burkina

In ons vorige bulletin informeerden wij u over de overstromingen die vooral de regio Ouagadougou getroffen hebben. Een extra collecte in onze kerk en diverse bijdragen die op de betreffende rekening werden overgemaakt t.b.v. noodhulp brachten zo’n € 1.100 op. Tezamen met enkele andere posten die beschikbaar zijn kan € 3.000 besteed worden. Het geld gaat naar een aantal inwoners in de buurt van ons bureau in Ouaga, van wie de huizen zijn vernield. Volgens informatie die wij kregen vergoedt de overheid zo’n € 50 en stelt zij een hoeveelheid cement beschikbaar. Onze ondersteuning is dan ook meer dan welkom. Dank voor uw bijdragen.

Marius van Brugge