Informatiebulletin 44

INFORMATIEBULLETIN 44

oktober 2010

In deze aflevering:

 • Terugblik bezoek uit Burkina Faso
 • Vrachtauto naar Burkina
 • Andere Mèrt
 • KPA Wilde Ganzendag
 • Overzicht projecten
 • Tenslotte…

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. Terugblik op bezoek van Bila Sawadogo en Salif Karambiri aan Geldrop

Bila en Salif zijn al lang weer in Burkina en druk bezig met het Touwpomp-programma. Toch een korte impressie van het bezoek in dit bulletin. Beide heren hebben hier een geweldige en leerzame periode doorgebracht. Ze hebben dat in diverse mails sindsdien benadrukt en bedanken en groeten iedereen die hun bezoek tot een succes en feest heeft gemaakt. En dat waren er gelukkig velen, en niet alleen vanuit de Geldropse gemeenschap. We hebben samen veel bedrijven bezocht die iets met water te maken hebben. Ze hebben daarbij veel opgestoken. Voor een deel kunnen ze daar hun voordeel mee doen in Burkina. Zo hebben we een bezoek gebracht aan waterschap de Dommel. We zijn daar zeer gastvrij ontvangen en ik moet zeggen dat we zelf ook veel hebben geleerd.

Salif aan het boren o.l.v. van Duffel sr.

Twee commerciële grondboorbedrijven hebben zich ingespannen om hen de fijne kneepjes van het vak bij te brengen:
De firma Ockhuizen uit Someren doet in de regio veel boringen, o.a. voor het plaatsen van warmtepompen. De boortechniek die daarbij gebruikt wordt is voor een land als Burkina weliswaar niet toepasbaar maar de belangeloze inzet van onze begeleiders was hartverwarmend. Bovendien hebben ze toegezegd om bij collega–bedrijven te vragen naar spullen die in Burkina gebruikt kunnen worden bij het boren en bij de irrigatie..

een soortgelijke motorpomp is ons geschonken door fa. Van Duffel

Wel direct toepasbaar is de techniek die de firma van Duffel uit België toepast. Zij doen boringen voor sproei-installaties voor tuinen. We zijn bij een tweetal boringen aanwezig geweest en bij de tweede werd het werk overgelaten aan de Burkinezen. De firma van Duffel heeft ons een motorpomp geschonken die ze zelf niet meer gebruikten. Deze is door transportbedrijf Frans de Beer helemaal gratis gereviseerd en werkt prima. De pomp is inmiddels met de vrachtwagen aangekomen in Ouagadougou.

bezoek aan één van de scholen

De ontvangsten op de diverse basisscholen in Geldrop, Vught en Oirschot waren een feest. Bila en Salif genoten zichtbaar van de door de kinderen gestelde vragen. Er waren “filosofische” vragen bij zoals “waar komt water vandaan”. Het antwoord “van de regen die verdwijnt in de grond” bevredigde maar half, want de vervolgvraag was “waar komt de regen vandaan”.

Met de vendeliers op de Mei'se Mèrt

Trouwens ook door de grote opkomst en de hartelijkheid van de mensen in het Kruispunt bij de verwelkoming. Verder hebben we de beide meiden van het Jan van Brabant college die in 2008 mee geweest zijn naar Burkina, bezocht. Toen we daarna samen met hen naar de kermis in Deurne zijn geweest keken ze hun ogen uit. Wij als 60-plussers trouwens ook!

even uitblazen na een rondje Geldrop

Dank nogmaals aan allen die ze hebben uitgenodigd voor lunch of diner, of anderszins hun steentje hebben bijgedragen.

Piet Bakker

2. Transport naar Burkina Faso in 2010.

We hebben dit jaar weer veel goederen naar Burkina kunnen sturen.

Er is een ondernemer in Burkina geweest, die een vrachtwagen heeft gekocht in Nederland. En wij mochten de vrachtwagen voldoen met goederen. Gered Gereedschap Amsterdam had ook een aantal aanvragen voor gereedschap voor onder andere een ambachtschool en een werkplaats voor gehandicapten. We hebben in goed overleg afgesproken dat wij het transport mochten verzorgen en dat wij het geld dat zij daar voor beschikbaar kregen zouden krijgen. Tevens hebben we op de website van het Platform Burkina Faso te kennen gegeven dat we ruimte in de vrachtwagen hadden voor anderen. In totaal hebben, naast Gered Gereedschap Amsterdam en Geldrop, nog 12 anderen meegedaan in dit transport. Daar was ook iemand bij uit België wiens dochter in Burkina werkzaam is. Daarmee hebben we de kosten voor iedereen op een laag niveau kunnen houden van 150 euro per m3.

De goederen van GG-Amsterdam stonden in een container in Gouda. Met Leen Poot en Marius van Brugge en ondergetekende hebben we alle kisten op pallets gezet, die daarna door de firma F. de Beer in de bewuste vrachtwagen naar hun terrein in Nuenen zijn gebracht.

Best wel zwaar, die kistjes van Gered Gereedschap

Later hebben de andere deelnemers daar ook hun goederen afgeleverd. Door de mensen van GG-Geldrop is er ongeveer 20 m3 in de vrachtwagen geplaatst. Hoofdzakelijk bestemd voor opleidingsinstituten in Ouaga en Oradara, waar jongeren, die met politie en justitie in aanraking zijn geweest een vakopleiding krijgen. Zodat ze bij het verlaten van het instituut voor zichzelf of bij een baas kunnen beginnen. Als men voor zichzelf begint kan men een set gereedschap meekrijgen. Totaal is er 60 m3 in de vrachtwagen gestouwd. Waaronder 287 naaimachines, 173 kisten gereedschap, 71 dozen met materiaal voor scholen, 54 colli met huisraad voor de slachtoffers van de overstroming in september 2009 en 9 EHBO-dozen met medisch materiaal voor kleine ziekenhuisjes.

Eind juli heeft Frans de Beer de vrachtwagen naar Antwerpen gereden om verscheept te worden. Helaas ging de eerste verscheping niet door, omdat de boot uiteindelijk toch niet naar de haven van Lomé in Togo ging. Veertien dagen later is de vrachtwagen toch op een boot naar Lomé gegaan. Een chauffeur van de Burkinese ondernemer heeft hem daar opgehaald. Onder begeleiding van de douane is hij naar het terrein van de douane gebracht. Daarna moet hij vrijgegeven worden. Gelukkig heeft het bureau in Ouaga vrijstelling van invoerrechten. Wel moet er betaald worden voor de administratieve handelingen door de douane. Helaas was de betreffende ambtenaar niet in Ouaga, zodat we nog even moeten wachten. Hopelijk wordt de vrachtwagen vrijgegeven medio oktober. Daarna kan iedere begunstiger zijn goederen ophalen tegen betaling van een evenredig deel van de douanekosten. Velen zullen blij zijn met de goederen, die met de vrachtwagen mee zijn gekomen.

We zijn de firma de Beer dankbaar voor hun medewerking aan alles wat met dit transport te maken heeft gehad.

Simon v.d. Maal

3. Andere Mèrt/Regenboogfestival

Op 26 september vond deze jaarlijkse happening weer plaats in het Kasteelpark. Anders dan vorig jaar was gebeurde nu alles op dezelfde locatie waardoor er de gehele middag sprake was van een gezellige drukte.

De Andere Mèrt, met zoals meestal, de kramen van ZWO en Gered Gereedschap naast elkaar, bood een veelheid aan informatie en produkten op het gebied van duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, vredesactiviteiten, mensenrechten enzovoort.

Het regenboogfestival laat de verschillende culturen in onze samenleving zien, horen en proeven. Muziek en verschillende stijlen, heerlijke hapjes en drankjes stonden ruimschoots in de belangstelling.

Weer geslaagd. Zelfs het weer, traditioneel mooi maar nu een beetje dreigend, hield zich goed. Die paar druppels mochten niet deren.

Goed dat deze manifestatie veel aandacht kreeg in de regionale en plaatselijke pers. Alle deelnemers hebben immers een boodschap en het is goed dat dit festival een echte publiekstrekker geworden is.

Tot volgend jaar.

Marius van Brugge

4. KPA Wilde Ganzendag

Thema: Kansen en Kennis voor de Toekomst.

ZWO en de Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso zijn elk jaar weer vertegenwoordigd op deze informatieve en leerzame dag. Ditmaal waren Simon van de Maal, Henk van Roij en Marius van Brugge van de partij.

De organisatie was steeds in handen van NCDO en Wilde Ganzen samen. Omdat NCDO als subsidieverlener voor Kleine Particuliere Projecten stopt zal deze dag voortaan als Wilde Ganzendag door het leven gaan. De nieuwe structuren in subsidieland zijn nog niet helemaal helder, maar het wordt er niet eenvoudiger op. U hoort er nog van.

KPA Wilde Ganzendag

De dag zelf, dimaal in de Rijtuigenloods in Amersfoort, was interessant. Veel deskundigen probeerden uit de doeken te doen hoe het ervoor staat met de ontwikkelingssamenwerking. Uiteraard stonden de genoemde veranderingen centraal en het was duidelijk dat het publiek, dus de direct betrokkenen, er niet echt gelukkiger van werden. Natuurlijk gaan de particuliere initiatieven door, want er is heel veel creativiteit voorhanden, maar het is o.i. jammer dat de overheid meer geïnteresseerd is in bewustwording hier (heel belangrijk!) dan in de projecten in de ontwikkelingslanden zelf.

De workshops vonden plaats in oude wagons, sfeervol maar warm en ruimtelijk niet ideaal voor dit doel. Een keuze uit zo’n 25 thema’s, dus voor elk wat wils. Hoofdthema’s: Mens (daar werk je tenslotte mee), Techniek (vooral rond internet), Geld (fondsenwerving en aanverwante zaken), Processen (wat gebeurt er bij projecten, successen en mislukkingen), Omgeving (samenwerken, met elkaar omgaan).

Simon volgde o.a. de workshop capaciteitsopbouw:

“In de workshop Capaciteitsopbouw gaat het om de investering in mensen in ontwikkelingslanden om zelf verder te kunnen als groep of organisatie. Duurzaamheid betekent in dit geval dat een project blijft doorgaan als de Nederlandse partner weggaat. Van welke resultaten moet de doelgroep kunnen blijven profiteren als de Nederlandse partner vertrokken is? In ons geval van de touwpomp: wat is er nodig zodat het team van Bila en Salif verder kunnen zonder ZWO. Er moeten voldoende technici, teams en lassers worden opgeleid. Tevens moet er een ondernemersplan komen voor een onderneming, die de pomp + tuinen + Ecosan toiletten gaat verkopen en plaatsen. Welke capaciteit is voor dit alles nodig en welke capaciteiten zijn momenteel aanwezig. Het verschil in nu aanwezig en toekomstig nodig moet in opleidingen worden omgezet”

Ondergetekende volgde workshops rond het thema : samenwerking met andere organisaties om als platform t.o.v. vooral de overheid iets te kunnen inbrengen. Daarnaast een workshop over het omgaan met en leren van mislukkingen. En deze vooral niet “weg te moffelen”.

Alles bijeen weer een bijdrage aan een beter inzicht bij alles wat komt kijken bij ontwikkelingssamenwerking.

Marius van Brugge

5. Stand van zaken van de projecten oktober 2010

Lopende en afgesloten projecten

Touwpomp project: nu het regen- en oogstseizoen achter de rug is begint men aan het boren van putten voor pompen bij 8 scholen in de regio Kokologho en Zimtanga. Bij de scholen worden ook Ecosantoiletten geplaatst met een cabine voor de jongens en één voor de meisjes. De poep en plas wordt apart opgevangen. De plas zit in plastiek containers van 20 liter, die 6 weken in de zon moeten staan om te rijpen en dan is de urine geschikt als kunstmest op de tuinen. De poep moet zes maanden in opslag rijpen en is dan geschikt als grondverbeteraar en een beetje als kunstmest. Door gebruik van de gerijpte plas en poep hoeft men geen dure kunstmest te kopen. Een deel van de opbrengst wordt door het beheercomité gebruikt voor reparatie en onderhoud van de pomp.

Voor 2011 is er geld voor het installeren van 10 pompen, tuinen en Ecosantoiletten in 10 dorpen. Vijf hiervan in de omgeving van Zimtanga en 5 in de omgeving van Kokologho. We helpen ongeveer 2500 mensen aan schoon drinkwater, verse groenten en goedkope mest. Hiermee bestrijden we armoede en krijgen mensen de gelegenheid beter voor zichzelf te kunnen zorgen. Allemaal onderdelen van de Millenniumdoelen.

Strijd tegen de malaria: een jaarlijks terugkerend project van Mélanie Sébego uit Koudougou. Zij was lid van de delegatie uit Burkina in 2005. Zij koopt van de bijdrage van ZWO, 600 euro, medicijnen tegen de malaria voor zwangere vrouwen in Koudougou en omliggende dorpen, waar ze werkzaam is. Dit voorkomt sterfte van de moeder en ernstige afwijkingen bij haar kind.

Inventaris voor de EHBO-post in Komsilga. Met subsidie van de NCDO en Wilde Ganzen is een Post Sanitaire Primaire, zeg maar EHBO-post gebouwd. Helaas was men vergeten om ook geld te vragen voor de inventaris. Toen de evaluatie van dit project kwam bleek dat de post niet functioneerde, omdat er geen inventaris was. We hebben uit eigen middelen de inventaris à 1500 euro kunnen betalen. Bij ons bezoek in januari 2011 hopen een functionerende post aan te treffen.

De pomp in Kaprabouga is er nog steeds niet. Er komt geen bevredigend onderzoeksrapport van de boorfirma. De subsidiegever Aquaforall geeft geen goedkeuring als er geen bevredigend rapport komt en als dat dit jaar niet komt dan trekt men de subsidie in. Helaas voor de lokale bevolking.

Voor de strijd tegen de honger in Kokologho is een bedrag van 6000 euro overgemaakt aan CBS Comité Solidarité Baoré .Het comité van Bila Sawadogo, die in mei/juni in Geldrop was als lid van de delegatie uit Burkina. Hier koopt men rijst en granen van op een moment dat de prijs nog redelijk is. Als de honger toeslaat kunnen mensen bij het comité voedsel kopen voor een “sociale prijs”, zoals Bila Sawadogo altijd uitlegt. We hebben hem gevraagd om het geld dat terug komt te storten in een soort noodfonds, waaruit economische projecten opgezet kunnen worden. Met het geld dat verdiend wordt kan men het noodfonds laten groeien, zodat men in de toekomst zelf, in ieder geval, een deel van de hongersnood kan opvangen.

Ziekenhuisje in Nimina: eindelijk is ook het ziekenhuisje in Nimina afgebouwd. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, om de grond vrij te krijgen. Grondeigendom is niet altijd even goed beschreven en dat bleek enige tijd een struikelblok. Maar nu is alles klaar. Een evaluatierapport is verstuurd naar de NCDO en Wilde Ganzen. We hopen dat we in januari 2011 er een bezoek kunnen brengen om alles in ogenschouw te kunnen nemen.

In Bouloumtenga/Dapelgo zijn toiletten voor de school en de leraren geplaatst. Hierdoor wordt de hygiëne een stuk beter in en rond de school.

Nieuwe projecten

Kippenboerderij: Er is een aanvraag binnen gekomen uit Goué. Het is geboortedorp van Julienne Sawadogo de algemeen assistente van het bureau in Ouaga. Er is een groep van 20 vrouwen, die een kippenboerderij willen beginnen. Deze vrouwen hebben tot nu toe geen gelegenheid gekregen om iets voor zichzelf te beginnen, mede omdat ze geen toegang hebben tot kredieten. Wij willen ze op gang helpen met een bedrag van 10.000 euro, waarvan 1000 euro als gift en 9000 euro lening, terug te betalen in 6 jaar. Ze starten na het eerste jaar met 1000 euro en het loopt op tot 2000 euro in het zesde jaar. Hiermee krijgen de 20 vrouwen de kans een eigen inkomen te verwerven voor zichzelf en hun gezin. Voor het bedrag dat ze terug betalen mag de dorpsgemeenschap een nieuw projectvoorstel indienen. Als dit project goedgekeurd wordt dan wordt het geld dus weer geïnvesteerd in de gemeenschap. Geld genereert zo dus weer nieuw geld voor de gemeenschap. En de gemeenschap heeft er belang bij dat het oorspronkelijke project slaagt, want dan kan een volgend project van start gaan. In januari zal de delegatie het dorp Goué bezoeken om met de vrouwen te overleggen. Het project is ook bij de Wilde Ganzen en de NCDO ingediend voor subsidie. De actie Samen Verder heeft het project geaccepteerd voor de collecte in 2011. Een heel goede start voor dit project!

Voor een gehandicapte in Ouaga financieren we de aankoop van materiaal à 246 euro, waarmee hij voor zichzelf een timmerbedrijfje kan beginnen. Ook zo’n klein bedragje stelt iemand in staat om beter voor zichzelf te kunnen zorgen.

Middageten voor de kinderen van de school in Soala. De stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso heeft 1500 euro gegeven om schoolkinderen in Soala één maaltijd per dag gedurende 1 jaar te kunnen geven. Er wordt met de ouders gekeken naar een meer structurele oplossing, bv. aanleg van een groentetuin.

We kunnen een naaiopleiding financieren voor 10 vrouwen en meisjes met weinig kansen per jaar. Er zijn een aantal ervaren naaisters, die de opleiding willen verzorgen. Er wordt een gebouwtje geplaatst en inventaris aangeschaft voor een bedrag van 2486 euro. Naaimachines zitten in de vrachtwagen, evenals enkele rollen stof. Door deze opleiding kunnen de 10 vrouwen en meisjes voor zichzelf beginnen en een beetje in eigen levensonderhoud voorzien. Ook is de opleiding een steuntje in de rug voor hun gevoel van eigenwaarde.

ZWO hoopt met bovenstaande u weer op de hoogte te hebben gebracht wat er met uw bijdrage is gerealiseerd in Burkina Faso.

Simon v.d. Maal

Tenslotte…

 • …attenderen wij u op de jaarlijkse (?) erwtensoepactie voor Rwanda op zaterdag 20 november in Het Kruispunt.
 • …was er een leuk initiatief van een nieuw restaurant. U leest erover in het volgende bulletin.
 • …in januari 2011 gaat er weer een delegatie naar Burkina. U hoort er spoedig meer over.
 • …lijkt het er op dat Gered Gereedschap in de gemeentelijke bezuinigingsplannen toch ontzien wordt.
 • …willen we meer mailen. Het printen van dit bulletin kost natuurlijk geld. Wij hebben al een aardige e-maillijst maar die mag best groter worden. Wilt u het bulletin voortaan per e-mail ontvangen, is uw mailadres veranderd, zijn er vragen, wilt u reageren, geef het door aan Marius van Brugge.

Met vriendelijke groet en tot een volgend bulletin,

Namens ZWO, Marius van Brugge