Pomp in Kokologho

Informatiebulletin 50

INFORMATIEBULLETIN 50

november 2012

In deze aflevering:

 • Samenwerking met FBS
 • Het 10 Dorpen project afgesloten
 • Evenementen: GG 25 jaar en Andere Mert
 • Parrainage
 • De scholen
 • Tenslotte

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. Samenwerking tussen Burkina Faso en Geldrop

In de afgelopen periode hebben wij, ZWO en de “Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso” , de samenwerking met ons bureau in Ouagadougou geëvalueerd. Een aantal aspecten is daarbij aan de orde gekomen:


Bij de beoordeling of we te maken hebben met een goede en kansrijke projectaanvraag vanuit Burkina is deskundigheid van onze partner FBS in Ouagadougou onontbeerlijk. Zij kennen de omstandigheden ter plekke en zijn vaak ook op de hoogte van het verleden, de mogelijkheden en ervaring van aanvragende groepen. De kans van slagen van een project is daarvan voor een groot deel afhankelijk. Ook de keuze van aannemers in het geval dat er in een project gebouwd moet worden laten wij graag over aan ons bureau. En, misschien wel het allerbelangrijkste, zij zijn geworteld in het dagelijkse leven van Burkina. De mores en gewoonten daar kunnen nogal verschillen van wat wij in Nederland gewend zijn.


De directe manier van benaderen, waarmee wij als Nederlanders ook bij onze naaste buren toch al bekend staan, wordt in een Afrikaans land als Burkina niet altijd begrepen en gewaardeerd. Ook onze wens om een duidelijker financiële rapportage werd niet begrepen en min of meer als een motie van wantrouwen gezien. 
Hierover zijn met de verantwoordelijke van FBS, Arthur Karambiri, gesprekken gevoerd. Gesprekken die door de uiteenlopende karakters van de gesprekspartners soms moeizaam verliepen, maar uiteindelijk tot afspraken hebben geleid waar beide partijen zich in kunnen vinden. Zo is afgesproken dat de vergoeding voor kosten die het bureau in Ouagadougou moet maken voor zaken als elektra, water, telefoon, huur, vervoer ed. door ons gedragen zullen worden voor een bedrag van € 4000,- per jaar. Bovendien zal er een boekhouding en financiële verantwoording per project worden ingevoerd. Onze vertegenwoordigster Noëlie Zoungrana zal een cursus boekhouden gaan volgen. Verder zijn er nog wat detailafspraken gemaakt. Het zou echter te ver voeren die allemaal hier te vermelden In september volgend jaar zullen we de resultaten van de gemaakte afspraken gezamenlijk evalueren..

Al met al kunnen we concluderen dat we na een moeizame periode in onze samenwerking de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien.

Piet Bakker

2. Touwpompproject.

Ons vorige verslag (bulletin nr. 48, december 2011) eindigde met het nog te realiseren “tien dorpen project”. Met dit project hebben we ons meerjaren touwpompproject in september afgesloten. Eens te meer is gebleken dat het plaatsen van touwpompen in de Burkinese bodem verre van eenvoudig is. Succesverhalen komen voornamelijk uit landen waar het grondwater niet al te diep zit en waar de bodemgesteldheid niet al te veel problemen oplevert voor het boren met de handmatige rotasludge methode. 
Ook bij het “tien dorpen project” hebben we niet alles conform de planning kunnen uitvoeren. Zo is er niet geboord, maar zijn de pompen geplaatst op handmatig gegraven putten. We hebben negen in plaats van tien pompen geplaatst in vijf in plaats van in tien dorpen. Toch mag dit laatste deelproject aangemerkt worden als het meest succesvolle van de drie. Alle geplande toiletten en groentetuinen zijn gerealiseerd.
In het dorp Saponé had men na 24 meter graven nog geen grondwater aangetroffen. Men stuitte op een laterietlaag. Na nog eens vijf meter machinaal dieper te hebben geboord viel er nog steeds geen water te bespeuren. Verder boren werd toen als niet zinvol beschouwd en men heeft de werkzaamheden dan ook gestaakt. Vandaar slechts negen pompen. De negen wel geplaatste pompen werken alle naar behoren.

Pomp in Kokologho

Pomp in Kokologho

Van de toiletten wordt druk gebruik gemaakt. En de geplante fruitbomen in de tuinen zijn allemaal aangeslagen. Dat laatste is een klein wondertje. Men is dan ook duidelijk geholpen door het feit dat er in augustus direct na het planten sprake was van redelijke regenval. Op dit gebied dus eindelijk eens een keer een positief geluid, na alle verhalen van stortregens die de ingezaaide velden teistert.

Belangrijk is ook dat men per unit een zgn. Comité de Gestion (beheersgroep) opgericht heeft die verantwoordelijk is voor onderhoud en goed gebruik van de pompen, toiletten en tuinen. Het Comité de Gestion bestaat uit 10 personen per dorp. Elk van die tien leden heeft een groepje van vijf personen onder zijn hoede, zodat er 250 mensen bezig zijn met onderhoud van pompen en toiletten en verzorging van de tuinen.
Dit laatste aspect is bij de voorgaande projecten minder goed geregeld. We hebben aan FBS, ons bureau in Ouagadougou, gevraagd om te inventariseren wat de stand van zaken is met de reeds geplaatste pompen in voorgaande projecten. Deze inventarisatie met een daarbij behorende begroting kan leiden tot een vervolgprojectje, waarin zeker aandacht zal worden besteed aan het oprichten van Comités de Gestion om te garanderen dat de pompen in de toekomst blijven functioneren. We komen hier op terug.

Latrine in Kokologho

Latrine in Kokologho

De financiering van het project bestond uit:

 • aanvrager ZWO: € 14.320,-
 • bijdrage Wilde Ganzen: € 10.724
 • bijdrage ASN bank: € 1.000,-
 • Bijdrage NCDO/KPA: € 15.319,-

Daarnaast is voor voorlichtingskosten in Nederland nog € 829,- toegezegd door het NCDO.
Inmiddels is de eindrapportage door het NCDO goedgekeurd. Daarmee was dit het laatste project dat door het NCDO wordt medegefinancierd. In het huidige politieke klimaat in Nederland is ook niet te verwachten dat dit in de toekomst nog teruggedraaid zal worden. ZWO zal het dus met minder subsidie moeten doen in de toekomst.

Piet Bakker

3. EVENEMENTEN

Gered Gereedschap 25 jaar

Een tweede leven voor gereedschap al 25 jaar in Geldrop.

Op 16 september vierden alle medewerkers en ex-medewerkers van GG-Geldrop het 25-jarig jubileum. Met stands van onder andere ZWO, een demonstratievrachtwagen van het DAF museum, OCL(apparatuur voor reanimatie) en bouwen van stoommachines was er genoeg te zien en te beleven voor alle belangstellenden. Men kon ook gereedschap inleveren en de werkplaats bekijken, waar al het gereedschap onder handen genomen wordt om een tweede leven te kunnen beginnen. Naaimachines, hamers, beitels, tangen en nog veel meer.

De samenwerking tussen Gered Gereedschap en ZWO bestaat al heel lang. We hebben een bijzondere band, want al het gereedschap gaat naar projecten in Burkina Faso. Er zijn al honderden vrouwen, die een naaimachine hebben gekregen, waarmee ze kleding kunnen maken voor hun eigen gezin, maar ook voor de verkoop. Met het geld kunnen ze bv. schoolspullen voor de kinderen kopen of potten en voor de keuken. Met de handgereedschappen hebben al heel veel leerlingen een vak geleerd. Ook afgestudeerden kunnen een set gereedschap meekrijgen als ze voor zichzelf beginnen in het vak dat ze geleerd hebben. De instituten van Oradara en Gampela volgen de leerlingen nog 2 jaar bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Ook krijgen ze een opleiding in het beheren van hun onderneminkje. Helaas is het vervoer erg duur. Op onze vraag in januari 2011 aan de leiding van Oradara en Gampela of ze niet liever geld willen ipv gered gereedschap kregen we als antwoord: nee!!. Jullie gereedschap is veel beter dan wat we hier nieuw kunnen kopen.

Ook Marleen van Duijnhoven van Gered Gereedschap Amsterdam roemde de inzet van de mensen in Geldrop. Zij speldde Jan de Broeckert de erepenning van Gered Gereedschap op voor zijn verdienste als coördinator van GG Geldrop. Er wordt in Geldrop door ruim 30 vrijwilligers gewerkt. Maar ook de opslag bij de heer van Rooij op de Rielsedijk is van belang, omdat men anders de spullen niet kwijt kan, totdat er een transport is.

Via de verkoop, zie foto, van kunstvoorwerpen uit Burkina hebben we nog 139 euro verdiend voor projecten in Burkina.

Simon v.d. Maal


De Andere Mert/Regenboogfestival

Een week na het feestje van Gered Gereedschap was onze kraam, naast die van GG weer te vinden op de Andere Mert. Dit evenement waabij vooral duurzaamheid en ontwikkelingswerk centraal staan trekt elk jaar weer veel belangstellenden naar de kasteeltuin.

De aantrekkelijke lokatie, het meevallende weer, muziek en hapjes stonden weer garant voor vele bekende en nieuwe gezichten. Daarbij is het goed om te ervaren dat mensen werkelijk geinteresseerd zijn in de verhalen van de standhouders.

Ook de verkoop van producten uit Burkina Faso bracht weer een en ander op. We zullen weer moeten uitkijken naar een gelegenheid om de voorraden aan te vullen!

Marius van Brugge

4. PARRAINAGE (schoolgeld voor kinderen in Burkina Faso)

De stand van zaken:

Zoals we in ons vorige bulletin vermeldden worden met de bijdrage n van nieuwe deelnemers kinderen ondersteund van de school NONG-TAABA “B”in Ouagadougou. De school staat schuin tegenover het bureau van FBS wat uiteraard de communicatie ten goede komt. Naar deze school konden wij eind september, aan het begin van het nieuwe schooljaar, de bijdrage overmaken voor 30 kinderen. Ook voor de 51 kinderen op de andere scholen is de betaling weer gedaan.

Onderwijs is een eerste vereiste voor de ontwikkeling van elk land, maar zeker voor Burkina, dat nog steeds tot de armste landen ter wereld behoort. Al jarenlang zijn er contacten tussen scholen daar en hier (zie het volgende artikel). Onze actie richt zich op kinderen uit de armste gezinnen, of waarvan een of beide ouders zij overleden. Soms is een ouder gehandicapt. Met onze bijdrage doen zij volwaardig mee. De schoolleiding kent de thuissituaties en geeft aan welke kinderen deze steun nodig hebben.

Het is een project met een “open einde”. Zolang er sponsors zijn kunnen wij doorgaan. Nieuwe aanmeldingen blijven dus welkom. Voor slechts € 40 per jaar kunnen alle kosten voor een kind op de basisschool betaald worden. Graag (ook voor meer informatie) een mail naar mvambrugge@onsbrabantnet.nl

Marius van Brugge

5. Verslag van de scholen.

Op Het Vijfblad heeft er net voor de vakantie een djembee-dag plaatsgevonden, waarbij alle klassen van groep 1 t/m groep 8 bij tourbeurt getrommeld hebben. Ook waren er flink wat diehards die meerdere uren trommelden (oudere kinderen, ouders, leerkrachten) en het “grondritme” aangaven voor die dag. Sommige kinderen hadden blaren op hun handen staan na afloop! Deze geweldige dag werd georganiseerd samen met de Zongo familie, dit is een theatergroep die een ontwikkelingsproject hebben lopen in Ouezindougou. De opbrengst van deze dag hebben we gedeeld en wij konden moe maar tevreden naar huis met ieder een bedrag van € 900. De directeur van de school in Soala was hier erg blij mee en hoewel wij eigenlijk hopen dat ze er schoolartikelen voor kopen, bleek dat hij een groot gedeelte van het geld tóch wilde besteden aan voedsel voor de kinderen tussen de middag. Een kleiner gedeelte was wel voor schoolspullen. Jammer, dachten we eerst, maar wat heb je aan schoolspullen als de kinderen in de klas hun aandacht niet vast kunnen houden omdat ze honger hebben…..en wie zijn wij dan om te zeggen dat ze er schriften of pennen voor moeten kopen……

In Oirschot op De Korenbloem werd de directrice 60 jaar en vroeg geen cadeautjes maar een bijdrage voor de school in Zimtanga waar De Korenbloem een band mee heeft. Dit leverde zelfs € 320 op!! (Een goed idee voor uw volgende verjaardag?) Ook hier gaf de directeur aan, een tekort aan graan en olie te hebben voor de middagmaaltijd van de kinderen en ook hier hebben we het geld voor dat doel overgemaakt. We snappen dat het geen structurele oplossing is, maar honger is geen pretje.

Het Anker en de Bron gaan samenwerken, in het voormalig gebouw van het Anker zit nu de onderbouw en in de Bron zit de gezamenlijke bovenbouw. Er is beloofd dat na de zomervakantie er weer opnieuw met ons contact zou worden gezocht om de band met de scholen in Cargo en Singa weer eens te intensiveren……ik wacht erop!

’t Schrijverke in Mierlo is voor ons een nieuwe school die een band is aangegaan met de basisschool in Bayend Foulgo. Ik ben er in paar klassen gaan vertellen hoe een dag in het leven van schoolkinderen in Burkina Faso eruit ziet, de kinderen waren erg enthousiast, hebben tekeningen gemaakt, brieven en foto’s uitvergroot van een dag schaatsen op het ven. Geweldig leuk, alles is vertaald en opgestuurd naar Bayend Foulgou.

Tot zover het nieuws van de scholen.

Er heeft ook nog een inzameling plaats gevonden door een kennis van mijn zoon, hij heeft voor een opdracht van school een inzameling gehouden van voetbalschoenen en shirts voor Burkina. De actie werd een groot succes, alles werd tijdelijk opgeslagen in een kleedlokaal van de voetbalclub totdat plotseling werd ingebroken en àlles werd gestolen. Vreselijk jammer van alle moeite, daarna is de actie nog opnieuw gestart en leverde alsnog ong. 20 paar voetbalschoenen en een hele stapel voetbalshirtjes op, die door Simon allemaal in Burkina zijn afgeleverd. Er wordt dikwijls om voetbalschoenen en shirtjes gevraagd, dus ze zullen vast een goede bestemming krijgen.

Lucy Hermsen-Jacobs

6. TENSLOTTE

 • De opbrengst van de deurcollecte in onze kerk en de bijdrage van mensen in Lourdes, meegebracht door Marjon, zijn besteed aan bestrijding van de honger in Burkina. Door de onregelmatige regen, soms weinig tot niets en dan weer overvloedig met soms overstromingen is een groot deel van de oogst mislukt. Voor de allerarmsten wordt rijst of mais gekocht. Anderen kunnen kopen tegen een “sociale” prijs.
 • Van Melanie vernamen wij dat de oogsten in de streek van Koudougou wel goed geweest zijn. Haar projecten staan momenteel op een wat lager pitje wegens geldgebrek, maar zij blijft als altijd optimistisch. De naaimachines van Gered Gereedschap zijn goed terechtgekomen: meisjes en vrouwen in probleemsituaties kunnen nu in hun eigen onderhoud voorzien.
 • In december gaan 2 medewerkers van Wilde Ganzen op reis en zullen daarbij ook een aantal van onze projecten gaan bekijken in Burkina Faso. Op het programma staan het 10-dorpen project, de graanmolen van Sakoinsé en de kippenfokkerij van Goué
 • Volgend jaar zullen wij stilstaan bij het feit dat 40 jaar geleden het contact met Burkina Faso gestart is. U gaat er meer van horen!
 • Gebeurt er iets buiten Burkina? Jawel! Onze “collega’s” organiseren weer de jaarlijkse erwtensoepactie en wij helpen graag een handje.. De opbrengst is voor de stichting VLOK en wordt met name besteed aan de bouw van een lagere school op Lombok. Koopjes- en boekenmarkt, Rad van Avontuur, en nog veel meer op zaterdag 17 november van 14.00 tot 19.00 uur in Het Kruispunt.