Receptie

Informatiebulletin 52

INFORMATIEBULLETIN 52

mei 2013

In dit bulletin

 • Parrainage
 • De receptie op 23 maart
 • De bijeenkomst van het Platform Burkina Faso
 • Het bezoek uit Burkina
 • Tricycle-race op 30 april en komende activiteiten
 • Deel 2 van “Een stukje geschiedenis”
 • Jubileumproject: De stand van zaken

Blijf ook op de hoogte via onze website: www.geldrop-burkinafaso.nl

1. Parrainage

Bij alle publiciteit rond ons jubileum loopt het parrainage project natuurlijk rustig door.

Wij zullen straks het nieuwe schooljaar ingaan met ondersteuning voor 82 kinderen plus mogelijke nieuwe aanmeldingen.

Voor de nieuwe lezers: wij ondersteunen individuele schoolkinderen in Burkina Faso in gevallen waar het voor ouders of andere verzorgers niet mogelijk is de kosten op te brengen die het schoolgaan nu eenmaal met zich meebrengt. Daarbij gaat het vooral om leermiddelen, dagelijkse maaltijden enz. Het geld gaat niet naar de ouders, maar rechtstreeks naar de scholen.

Kosten slechts € 40 per kind per jaar, bij voorkeur voor een periode van 6 jaar. Het project heeft een “open einde”: zolang er deelnemers zijn gaan we door!

Meer informatie of aanmelding bij ondergetekende, tel. 040-2853419, mail mvanbrugge@onsbrabantnet.nl

Voor de bestaande deelnemers: voorzover u uw bijdrage voor 2013 nog niet heeft overgemaakt, graag € 40,– (per kind) op rekening 66.30.13.291 t.n.v. ZWO Geldrop, onder vermelding van “parrainage”.

Hartelijk dank!

Marius van Brugge

2. Terugkijken en vooruitzien, 40 jaar relatie Geldrop-Burkina Faso.
Receptie

Receptie

De 40-jarige relatie met Burkina Faso vieren is een groot genoegen geworden. Ongeveer 200 mensen kwamen naar de receptie op 10 april in het Kruispunt. Er werden herinneringen opgehaald door oud-leden van ZWO en mensen van het eerste uur. Dat waren nog eens tijden en gebeurtenissen. Piet Bakker zijn reis door de archieven leverde enkele mooie voorbeelden van gelukte en mislukte projecten op. Herman Bouman had voor passende foto’s gezorgd. Twee 3-wielers waren te bewonderen als voorbeelden van de 100 tricycles, die we in Burkina willen laten maken. Door gehandicapten voor gehandicapten. Gelukkig hebben gulle gevers al voor een mooi bedrag gezorgd. De fel groene voorbeelden zijn door Marius Giebels gemaakt en daarvoor kreeg hij van Piet Bakker een bronzen exemplaar uitgereikt.

receptie

Job Bouman erelid ZWO

Ook het tweede project: 50 kleine kippenfokkerijtjes is van groot belang voor gehandicapte vrouwen. Issa Palenfo, een van de delegatieleden uit Burkina gaf uitleg over de positie van gehandicapten en wat de invloed is van een tricycle daarop is. Zichtbaarheid en een plaats in het openbare leven, er bij horen! Job Bouman werd door Piet Bakker verheven tot erelid van ZWO, voor al haar stille bijdragen aan het werk van Herman en dus voor de mensen in Burkina. Om nog éen keer naar Burkina te gaan, kreeg zij en Herman een vliegtuig met een envelop met inhoud om een deel van de reis te kunnen bekostigen.

Op een tiental borden was een foto-impressie te zien van projecten, bezoeken etc. Nollie Foliant verkocht Burkinese producten, terwijl Herman voortdurend op de uitkijk stond om te zien of de ambassadeur van Burkina er aankwam, maar helaas hij kwam niet. De feestvreugde was er niet minder om.

Simon v.d. Maal

3. Landelijke dag Burkina Faso Platform

Op 23 maart was er sinds lange tijd weer een landelijke dag van het Burkina Faso Platform. Deze stichting is in 2006 opgericht met als doel het versterken van de onderlinge samenwerking tussen stichtingen en organisaties die in Burkina Faso actief zijn. In het kader van de 40 jarige samenwerking tussen Geldrop en Burkina Faso was men dit keer bij ons te gast in het Kruispunt. Vertegenwoordigers van organisaties die actief zijn in Burkina Faso, maar ook Burkinabè die woonachtig zijn in Nederland waren naar Geldrop gekomen, in totaal zo’n 80 personen.

Deelnemers in alle leeftijden

Deelnemers in alle leeftijden

De dag begon met een ontvangst met koffie en een officieel welkom door de voorzitter. Daarna was er een inleiding en een film van de organisatie FIAN over de effecten van grootschalige goudwinning, gevolgd door een presentatie van de heer Boukary uit Essakene, een dorp dat verplaatst moest worden ten gevolge van de goudindustrie. Na de lunch was het de beurt aan onze gasten uit Burkina Faso, die ook aanwezig waren. Noëlie Zoungrana hield een duidelijk verhaal over FBS – onze partner in Burkina Faso – en de projecten die de afgelopen jaren uitgevoerd zijn. Issa Palenfo vertelde uitgebreid over de situatie en problemen van gehandicapten in Burkina Faso, en lichtte ons jubileumproject toe dat tot doel heeft gehandicapten te helpen een eigen bestaan op te bouwen.

Aansluitend was er ruimte voor onderlinge dialoog volgens het Open Space principe, waarbij niet van te voren een agenda vastgelegd is. Gedurende de pauze was er gelegenheid met onderwerpen te komen, die daarna mondeling werden toegelicht door de indieners. De onderwerpen die werden aangedragen varieerden van hoe effectief te communiceren in de digitale wereld, tot het beter gebruik maken van elkaars faciliteiten en kennis, en samenwerking bij waterprojecten. Er vormden zich discussiegroepjes, die aan het eind hun bevindingen kort presenteerden. Vanwege tijdgebrek kwam het helaas niet tot een tweede gespreksronde.

Na een afsluitend woord was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog na te praten. Hoewel niet alles volgens planning verliep, was het al met al een geslaagde dag.

Roeland van den Bos

4. Uitwisselingsbezoek uit Burkina Faso

Noëlie Zoungrana en Issa Palenfo hebben Geldrop bezocht in het kader van de 40-jarige relatie en de driejaarlijkse uitwisseling tussen Geldrop en Burkina. Het werd een belevenis om nooit te vergeten. Vanuit een temperatuur van 40 graden of meer naar sneeuw, ijs en kou.

Sneeuw

Sneeuw

De eerste kennismaking was een korte en informele ontvangst door de leden van ZWO en de stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso, samen met een vertegenwoordiging van de kerkenraad. Daarna barstte het programma los. Bezoeken aan Blixembosch, de Mytylschool, het Laar en de Buitelaar, een rolstoelbasketbalwedstrijd en het verzorgingshuis de Annenborch. Allemaal voorbeelden hoe wij omgaan met mensen met een beperking. Hoewel deze geavanceerde zorg ver staat van de situatie in Burkina hadden Issa en Noelie deze bezoeken niet willen missen. Ze halen er voorbeelden uit die (later) ook in Burkina zijn toe te passen of te vertalen zijn naar hun situatie. Een bezoek aan een kleine kippenfokkerij in Geldrop werd zeer op prijs gesteld vanwege het vergelijk met een van de jubileumprojecten.

De delegatie is ook ontvangen door de wethouder Steenbakkers, die onderstreepte dat de band tussen Geldrop en Burkina een heel bijzondere is mede vanwege de langdurige relatie. Hij kreeg een bronzen tricycle aangeboden als aandenken aan de bezoekers uit Burkina. Bij Wilde Ganzen hebben we de 2 jubileumprojecten besproken met Dorien Verbeek, die in december 2012 Burkina heeft bezocht en ook enkele van onze projecten. Issa Palenfo mocht op het Strabrechtcollege in 3 klassen zijn verhaal vertellen over de positie van gehandicapten en dan vooral van kinderen. Er was een serieus luisterend publiek, dat veel vragen had voor Issa, die, zoals een goed leraar betaamd, heldere en duidelijke antwoorden gaf. Ontroerend was de gift van 1 euro van een van de leerlingen na afloop van de les. Zijn extraatje voor tussen de middag ging naar het tricycleproject. Met Noëlie en Issa en een tricycle hebben we ook een bezoek afgelegd bij de basisschool “Het Schrijverke” in Mierlo. Hier hadden de kinderen van tevoren zoveel vragen bedacht dat er wel een hele dag voor de antwoorden uitgetrokken zou moeten worden. Gered Gereedschap is ook met een bezoek vereerd. Issa was helemaal weg van twee buigijzers om de pijpen voor de tricycles te buigen. Hij wilde ze perse meenemen. Hij zei:”mijn bezoek is al helemaal geslaagd, omdat ik dit gereedschap kan meenemen”. De mensen van ARAPHA zullen er erg blij mee zijn.

Op 15 maart hebben we de 52-ste verjaardag van Issa op Hollandse wijze gevierd. Met koffie en gebak en uiteraard hebben we hem toegezongen. We bezochten zowel een dienst in de katholieke als protestantse kerk. In beide diensten zongen Noëlie en Julienne en vertelde Issa kort over de gehandicapten in Burkina. Tijdens de receptie en de Platformdag van groepen uit heel Nederland, die projecten doen in Burkina, hebben Issa en Noelie verteld over hun werkzaamheden en waren ze voor velen een gesprekspartner.

Hoewel het programma erg vol, misschien te vol, was hebben we ook toeristische uitstapjes gedaan naar Amsterdam, het Weverijmuseum en het DAF-museum en voor hun inkopen zijn ze bij Action geweest.

Tussen de bedrijven door hebben we de samenwerking tussen Geldrop en Burkina besproken, qua financiën en communicatie. Op de laatste avond bij ons thuis zei Issa: “Ik heb me hier thuis gevoeld alsof ik tot een grote familie behoorde”. Overal werd ik hartelijk ontvangen, onder andere voor de lunch of het diner. Moe maar voldaan hebben we Issa en Noelie na 17 dagen afgeleverd op het vliegveld van Brussel.

Simon v.d. Maal

5. Triciclettenrace op koninginnedag
Tricyclettenrace

Tricyclettenrace

30 april: koninginnedag in Nederland. Overal in het land werden activiteiten georganiseerd, zo ook in Geldrop bij de Coevering. Nast de gebruikelijke vrijmarkt voor kinderen stond ZWO/BF er met 2 tricyclettes, driewielers voor gehandicapten in Burkina. De zon scheen en het was een mooie dag. Ongeveer 45 mensen, jong en oud, maakten een of meer rondjes met de fiets tegen betaling van € 0,50 per rit.

De deelnemers waren in het begin een beetje huiverig of het wel goed zou gaan maar dat veranderde snel. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De geldelijke opbrengst viel een beetje tegen maar er werd wel reclame gemaakt voor onze stichting en de fietsen.

Uitreiking van de bekers

Uitreiking van de bekers

Dus op naar de volgende activiteiten. Zo zijn wij zondag 26 mei weer te vinden op de jaarlijkse Meise Mert. Veel bezoekers helpen ons de verwachte kou te trotseren, dus kom!! Het is de bedoeling dat u hier op aparte wijze de tricycle kunt uitproberen…

Henk van Roij

6. 40 jaar vriendschap tussen Geldrop en Burkina Faso ( aflevering 2 )

De vorige keer heb ik kort de voorgeschiedenis beschreven. In deze aflevering geef ik een overzicht van de gerealiseerde projecten in de eerste 25 jaren. In één van de volgende afleveringen zal ik een paar projecten iets uitgebreider toelichten.
De eerste contacten met Burkina Faso vonden plaats in 1973. Herman en Job Bouman steunden toen een project van Unesco dat de toegang tot onderwijs voor meisjes en vrouwen moest bevorderen in Burkina. 
Natuurlijk een mooi streven, maar het was al met al tamelijk afstandelijk. Meer, en grotere betrokkenheid was nodig toen via Unesco een vraag van een vrouwengroep uit Burkina binnenkwam. Een motorpomp voor de bevloeiing en de aanleg van een groentetuin in het dorp Zimtanga. Totale projectkosten HFl. 10.000 !! Te veel voor één familie en dus werden via Tweeklank mensen uitgenodigd om mee te doen. Er meldden zich spontaan tien gezinnen en al gauw kwam het eerste geld binnen.
Helaas zijn de eerste bijdragen besteed moeten worden aan de nabestaanden van een tragisch busongeluk. Op 6 maart 1976 kwamen 28 mensen (vrouwen en kinderen) uit Zimtanga om toen ze met een bus op weg waren naar Ouagadougou om daar hun recht op onderwijs te bepleiten.

Later kon de pomp alsnog aangeschaft worden door een gift van een pas getrouwd stel.( Boter bij de vis). Daardoor kon er ook gestart worden met de aanleg van de tuin. Dit project in Zimtanga is een doorslaand succes geworden, maar daarover meer in een volgende aflevering. 
In 1977 ging Herman Bouman voor het eerst naar Burkina. Er zouden nog vele bezoeken volgen. In een volgende aflevering zal ik aandacht besteden aan deze bezoeken over en weer. Nu beperk ik mij tot het geven van een overzicht van de gerealiseerde projecten in de eerste 25 jaren. Later zal ik ook inhoudelijk ingaan op een aantal van deze projecten.

Projecten landbouw en veeteelt:

 • 8 irrigatieprojecten voor een totaal van € 150000,
 • 
5 projecten fokken van vee voor € 50.500,
 • 
15 graanbanken voor: € 46.500 en
 • 42 graanmolens voor € 300.000.
Onderwijs, Opleiding en Scholen:

 • 13 scholen, subsidie voor reparatie, leermiddelen etc. voor € 110.000,
 • 
7 projecten voor opvang van kleuters en verlichting van scholen voor € 12.000,
 • 13 bijdragen voor de opleiding van jeugd, deels in de vorm van materiaal voor: € 160.000.
Vrouwen- en gehandicaptenprojecten:
 • 
7 projecten, bijv. driewielers voor € 33.000 en
 • 8 projecten met verschillende activiteiten voor € 22.000


(de bovengenoemde irrigatieprojecten en molens zijn meestal ook voor vrouwengroepen)

Water en gezondheidszorg:
 • 7 putten en drinkplaatsen voor het vee voor € 12.500

 • 7 projecten, variërend van een kraamkliniek tot geneesmiddelen voor € 30.000
Diverse projecten:

variërend van een bakkerij tot drijvende kades: €14.000

Verzending goederen:

In de loop der jaren zijn zeer veel goederen verstuurd. De goederen hebben hier weinig waarde, in Burkina Faso veel. Een schatting gemaakt van de waarde daarginds: € 75.000.

Totaal vanaf het begin in 1975 is tot 2000 een bedrag van € 1,015,500 aan projecten gerealiseerd.

Ondersteuning van individuen:


Tot medio 1999 is aan een groot aantal personen hulp geschonken. Dit was vooral bedoeld als hulp bij het betalen van doktersrekeningen etc., maar ook vrij veel voor schoolgeld. Naast deze hulp via ZWO wordt door diverse personen uit Geldrop en ver daarbuiten nog veel meer hulp gegeven. Het totaal aan hulp wordt geschat op € 40.000
De laatste tijd gaat deze hulp niet meer via bijdragen aan ZWO, maar is er een apart “NOODFONDS”, waar door een aantal mensen regelmatig aan wordt bijgedragen. Zo’n 2 à 3.000 euro per jaar.

(wordt vervolgd)

Piet Bakker

7. Jubileumproject: de stand van zaken:


Tijdens de receptie van 10 maart is € 1906 aan giften binnengekomen. 
Via de bank ook nog eens € 7635. De Rabobank heeft een bedrag van € 10.000 geschonken en de Stichting Emmaüs Bilthoven € 2500. De ASN Bank schenkt € 1500. We kunnen dus met een gerust hart van start gaan met ons jubileumproject. Zo ziet u maar weer, uw weggegooide geld is toch goed terechtgekomen! Alle gevers van harte bedankt voor dit enorme succes.

Piet Bakker