Jaarrekening 2012

Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso

Jaarrekening 2012
Saldo 31-12-2011

1.364,04
 
Ontvangsten
giften

125,64
rente

11,18
Totaal

136,82
 
Uitgaven
Geitenfokkerij Fada

494,11
kramen huur

54,00
reiskosten

20,00
bankkosten

80,21
Totaal

648,32
 
Saldo 31-12-2012

852,54