jaarrekening 2013

Stichting Samenwerking Geldrop-Burkina Faso

Jaarrekening 2013
Balans per 31 december 2013
Debet Credit
Rek.crt

1.314,80
project driewielers

1.117,15
Spaarrekening

791,49
kapitaal

989,14
Totaal

2.106,29
totaal

2.106,29
Verlies en winstrekening 2013
Debet Credit
Project driewielers

16.380,–
project driewielers

17.497,15
div. kosten

189,52
rente

82,40
crediteuren

1.117,15
div. baten

212,–
overschot

104,88
totaal

17.791,55
totaal

17.791,55
Geldrop, 3 januari 2014
penningmeester