Irrigatie

Motorpomp voor irrigatie bij Dougré

Motorpomp voor irrigatie bij Dougré

Dougré ligt aan het meer van Bam. De vrouwen van Dougré willen groenten gaan verbouwen langs de rand van het meer. Daarvoor hebben ze een motorpomp nodig om het land te bevloeien. Er wordt een kanaal gegraven vanaf het meer ongeveer 100 meter landinwaarts, daar wordt de pomp geinstalleerd, die het water oppompt en via kanaaltjes over het land laat stromen. De vrouwen zorgen er via het openen of afsluiten van de kanaaltjes dat het water overal komt. Men verbouwt diverse groenten, die men gebruikt voor eigen doeleiden, maar een deel wordt ook verkocht op de lokale markt. Het geld dat de vrouwen hiermee verdienen kunnen ze gebruiken voor kleding, huishoudelijke artikelen of er het laten malen van het graag mee betalen. Ook de schoolspullen die voor de kinderen gekocht moeten worden kunnen van de opbrengsten worden betaald. Door het financieren van een pomp krijgen de vrouwen de mogelijkheden om beter voor zichzelf en hun gezin te zorgen. Door een deel van de inkomsten te sparen kan men ook het onderhoud en de reparaties betalen. Er zal bij de Wilde Ganzen en de NCDO een aanvraag worden ingediend voor subsidie. Met deze investering wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van armoede en verbetering van de voeding. Voor dit project wordt samengewerkt met de ZWO-groep van Leusden. Dankzij de subsidie van de NCDO en Wilde Ganzen kon dit project worden gerealiseerd en past in de eerste millennium doelstelling: uitbannen van extreme armoede en honger. Het project is in 2008 succesvol afgesloten. De vrouwen kunnen nu in de tuinen gaan werken: zaaien, bemesten en bevloeien, onkruid wieden en oogsten. De opbrengst vn de tuinen geeft gezond en gevarieerd voedsel voor het gezin en levert geld op bij verkoop op de lokale markten. Met dat geld spaart men voor reparatie en onderhod en om spullen voor het gezin aan te schaffen en het schoolgeld voor de kinderen te betalen. We hebben dit project in januari 2011 bezocht. Men heeft de pomp aan de rand van het meer geplaatst en pompt het water enkele honderden meters landinwaarts. Daarna stroomt het via irrigatiekanaaltjes terug richting meer, omdat de grond een klein beetje afloopt naar het meer. Zie foto. De vrouwen waren heel blij met de pomp en verbouwen allerlei groenten voor de verkoop op de markt en voor eigen gebruik.

Irrigatie

Irrigatie