Gesponsord door Impulsis

Touwpomp project: het vervolg

Sinds de plaatsing van de eerste echte touwpomp in de tuin bij het bureau van FBS in Ouagadougou zijn er verscheidene vervolgactiviteiten gestart. Wij geven hier een statusoverzicht.

Om even het geheugen op te frissen over het touwpomp project.

De eerste pomp werd in november 2008 geplaatst in de tuin van het bureau o.l.v. Herman Bouman, Henk Heijns en Piet Bakker en officieel in gebruik genomen door de Nederlandse ambassadeur. Met de ervaring die toen is opgedaan werd besloten tot een pilot project , mede gefinancierd door Impulsis, om 10 pompen te plaatsen en tegelijkertijd mensen op te leiden, die het daarna zelfstandig zouden kunnen doen. Dit project hebben we in maart 2009 afgewerkt. Daarvan heb ik in Tweeklank verslag gedaan met als titel: “Missie geslaagd, doel niet gehaald”. Want we hebben wel 3 teams en één technicus opgeleid, maar we dachten 10 pompen te plaatsen en dat werden er 3.

gesponsord door:

Gesponsord door Impulsis

Gesponsord door Aqua4All

Gesponsord door ASN Foundation

Gesponsord door Wilde Ganzen

Gesponsord door NCDO

In juli daarna heeft het team van Zimtanga met de technicus Salif een pomp geplaatst in Zimtanga en die pomp werkt nog steeds prima. De pomp in Kayon op een bestaande put geplaatst is helaas de zwengel gebroken en maar dat kan gerepareerd worden. De pomp in Sakoinsé heeft nog steeds het probleem van vervuiling met pyriet en volgens de laatste berichten loopt de opbrengst ook terug. De pomp in Kokologho doet het wel goed en wordt gebruikt voor de bevloeiing van tuinen. Momenteel is men nog bezig om tuinen aan te leggen daar waar er nog geen zijn en Ecosan toiletten te bouwen. In de Ecodan toiletten wordt de urine en de feces apart opgevangen en tot mest verwerkt en verkocht voor de tuinbouw.

In het tweede project, gesteund door Aqua for All, worden 8 pompen geplaatst bij scholen: 4 in de omgeving van Kokologho en 4 bij Zimtanga. Bij de pomp komen ook Ecosan toiletten met gescheiden ruimtes voor jongens en meisjes. De opbrengst van deze toiletten wordt gebruikt voor onderhoud en reparatie van de pomp. Een apart comité zorgt daarvoor. De planning is dat dit project gerealiseerd wordt in 2010.

Het derde project, subsidie aangevraagd bij Wilde Ganzen, NCDO en ASN bank, wordt een project voor 10 dorpen. Per dorp wordt een pomp geplaatst, een groentetuin aangelegd en 2 Ecosan toiletten(m/v) gebouwd. Een deel van de opbrengst van de tuin en de toiletten wordt gebruikt voor reparatie en onderhoud van de pomp de rest komt ten goede aan de dorpsbevolking. Dit is voor ons het laatste project dat we willen financieren. Na dit project, te realiseren in 2011, heeft men voldoende kennis en ervaring opgedaan om zelfstandig door te gaan. We gaan er vanuit dat de pomp, tuin en toiletten dan genoeg bekendheid hebben gekregen, zodat dorpen erom gaan vragen.

Met deze projecten leveren we een bijdrage aan 2 van de 8 millenniumdoelen, te weten nummer 5 “Verbetering van gezondheid door betere hygiëne en voeding” en nummer 7 “Meer mensen schoon drinkwater”.

De Wilde Ganzen gaan het derde project ook gebruiken om fondsen te werven. Op zondag 30 mei is het onderwerp voor de Ganzenvlucht. Er worden ook 2 Wilde Ganzen vriendendagen georganiseerd in de regio’s Noord-Brabant en Limburg. Tijdens deze bijeenkomsten staat het touwpomp project centraal en zullen ook Salf en Bila aanwezig zijn, om tekst en uitleg te geven. Tevens willen we proberen om de directeur van Wilde Ganzen uit te nodigen bij de ontvangst door de burgemeester van de delegatie uit Burkina Faso. Door het uitnodigen van de media creëren we extra aandacht voor de fondsenwerving door Wilde Ganzen en door onszelf. Wilde Ganzen bekijkt nog of ze door hun aanwezigheid op de Meise Mèrt ons project meer onder de aandacht van de mensen kunnen brengen.

namens ZWO, Simon v.d. Maal