Transport naar Burkina 2010

We hebben dit jaar weer veel goederen naar Burkina kunnen sturen. Er is een ondernemer in Burkina geweest, die een vrachtwagen heeft gekocht in Nederland. En wij mochten de vrachtwagen voldoen met goederen.

Gered Gereedschap Amsterdam had ook een aantal aanvragen voor gereedschap voor onder andere een ambachtschool en een werkplaats voor gehandicapten. We hebben in goed overleg afgesproken dat wij het transport mochten verzorgen en dat wij het geld dat zij daar voor beschikbaar kregen zouden krijgen. Tevens hebben we op de website van het Platform Burkina Faso te kennen gegeven dat we ruimte in de vrachtwagen hadden voor anderen. In totaal hebben, naast Gered Gereedschap Amsterdam en Geldrop, nog 12 anderen meegedaan in dit transport. Daar was ook iemand bij uit België wiens dochter in Burkina werkzaam is. Daarmee hebben we de kosten voor iedereen op een laag niveau kunnen houden van 150 euro per m3.

De goederen van GG-Amsterdam stonden in een container in Gouda. Met Leen Poot en Marius van Brugge en ondergetekende hebben we alle kisten op pallets gezet, die daarna door de firma F. de Beer in de bewuste vrachtwagen naar hun terrein in Nuenen zijn gebracht.

Best wel zwaar, die kistjes van Gered Gereedschap

Later hebben de andere deelnemers daar ook hun goederen afgeleverd. Door de mensen van GG-Geldrop is er ongeveer 20 m3 in de vrachtwagen geplaatst. Hoofdzakelijk bestemd voor opleidingsinstituten in Ouaga en Oradara, waar jongeren, die met politie en justitie in aanraking zijn geweest een vakopleiding krijgen. Zodat ze bij het verlaten van het instituut voor zichzelf of bij een baas kunnen beginnen. Als men voor zichzelf begint kan men een set gereedschap meekrijgen. Totaal is er 60 m3 in de vrachtwagen gestouwd. Waaronder 287 naaimachines, 173 kisten gereedschap, 71 dozen met materiaal voor scholen, 54 colli met huisraad voor de slachtoffers van de overstroming in september 2009 en 9 EHBO-dozen met medisch materiaal voor kleine ziekenhuisjes.

Eind juli heeft Frans de Beer de vrachtwagen naar Antwerpen gereden om verscheept te worden. Helaas ging de eerste verscheping niet door, omdat de boot uiteindelijk toch niet naar de haven van Lomé in Togo ging. Veertien dagen later is de vrachtwagen toch op een boot naar Lomé gegaan. Een chauffeur van de Burkinese ondernemer heeft hem daar opgehaald. Onder begeleiding van de douane is hij naar het terrein van de douane gebracht. Daarna moet hij vrijgegeven worden. Gelukkig heeft het bureau in Ouaga vrijstelling van invoerrechten. Wel moet er betaald worden voor de administratieve handelingen door de douane. Helaas was de betreffende ambtenaar niet in Ouaga, zodat we nog even moeten wachten. Hopelijk wordt de vrachtwagen vrijgegeven medio oktober. Daarna kan iedere begunstiger zijn goederen ophalen tegen betaling van een evenredig deel van de douanekosten. Velen zullen blij zijn met de goederen, die met de vrachtwagen mee zijn gekomen.

We zijn de firma Frans de Beer dankbaar voor hun medewerking aan alles wat met dit transport te maken heeft gehad.

Simon v.d. Maal