Burkina Faso

Godsdienst

Nog iets over de godsdienst. De traditionele religie van de zwarte Afrikanen is het animisme, de voorouderverering. Zij gaat uit van een Enige God, de Grote Geest, die de baas is over alle geesten. Hij heeft de wereld geschapen, hij is enig, goed en een weldoener. Iedere Afrikaan gelooft in deze goede God, ook al merkt men dat niet in de praktijk. Onder deze God staan veel secondaire goden, geesten, die goed of slecht kunnen zijn. Ze zijn te vinden in de rivieren, de bomen, meertjes, kaaimannen…

Ook al is de Afrikaan bekeerd tot de Islam of het Christendom, dit geloof in de voorouders blijft sterk aanwezig onder de oppervlakte.

Het heilig geloven in geesten komt men nog zeer vaak tegen, ook onder hoog opgeleide mensen.

De katholieke missionarissen zijn in de 19e eeuw in Burkina gekomen en hebben parochies, kerken, scholen gesticht. Zij vormen ongeveer 10% van de bevolking. Van protestantse huize zijn er een groot aantal verschillende denominaties aanwezig. De belangrijkste daarvan, de Assemblées de Dieux, zijn gesticht vanuit de Verenigde Staten en zijn sterk evangelisch gericht. Een typerende uitspraak van één van hun predikanten was ‘Noodhulp is goed, ontwikkeling is niet nodig. Het Koninkrijk is immers nabij…..’. Vooral door deze houding staan ze niet in erg hoog aanzien. Ongeveer 5% van de bevolking behoort tot een of andere protestantse kerk.

De Islam is al veel langer aanwezig en omvat ca. 45% van de bevolking.