Burkina Faso

Kunst

Hoewel weinig bekend, zijn er zeer oude kunstvoorwerpen van de zwarte Afrikanen gevonden en wordt nog steeds kunst vervaardigd vergelijkbaar met wat wij onder ‘kunst’ verstaan. Houtsnijwerk, bronzen, schilderingen: het is gevonden en wordt nog steeds gemaakt. Deze kunst is verre van barbaars of rudimentair. Ze is de vrucht van lange overpeinzingen. Helaas moet onmiddellijk worden vastgesteld, dat onder invloed van het toerisme, ook hier in ruime mate kitsch wordt vervaardigd. Maar zelfs daarin kan men juweeltjes vinden!